Conversia fișierelor înaintea sincronizării în Windows Media Player: întrebări frecvente

Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind conversia fișierelor înainte de sincronizarea în Windows Media Player. Dacă întrebarea dvs. nu este listată aici, consultați Windows Media Player: întrebări frecvente online.

Afișare totală

Este întotdeauna necesar să convertesc fișierele înainte de sincronizare?

Nu. Conversia survine numai dacă dispozitivul necesită conversia fișierelor la un nivel și/sau format de calitate care este optimizat pentru redarea pe dispozitiv. Conversia nu afectează fișierul inițial.

Am posibilitatea să dezactivez conversia?

În cazul unor dispozitive mai vechi, dezactivarea conversiei este posibilă. Totuși, nu este posibil să procedați astfel în cazul unui dispozitiv care acceptă Protocolul de transfer media (MTP), deoarece dispozitivul MTP raportează Playerului cu exactitate dacă este necesară conversia, pentru a asigura că aveți posibilitatea să redați fișierele pe dispozitiv. Dacă dispuneți de un dispozitiv pentru care aveți posibilitatea să dezactivați conversia, rețineți că procedând astfel este posibil să împiedicați dispozitivul să redea fișiere sau să determinați un comportament neașteptat al acestuia, dacă sincronizați fișiere care depășesc capabilitățile dispozitivului. Din aceste motive, în general ar trebui să permiteți conversia fișierelor înainte de sincronizare. Dacă într-adevăr doriți să dezactivați conversia pentru un dispozitiv care acceptă acest lucru, procedați astfel:

 1. Faceți clic pe săgeata de sub fila Sincronizare, indicați spre dispozitiv, apoi faceți clic pe Opțiuni complexe.

 2. Se afișează caseta de dialog pentru proprietăți corespunzătoare dispozitivului. Faceți clic pe fila Calitate, apoi goliți caseta Conversie muzică, imagini, fișiere video și emisiuni TV potrivit cerințelor acestui dispozitiv.

Am posibilitatea să aleg calitatea fișierelor convertite?

Da. În general, ar trebui să permiteți Playerului să selecteze automat nivelul de calitate, pentru a vă asigura că dispozitivul poate reda fișierele. Dacă doriți să sincronizați fișierele la dispozitiv la un nivel mai înalt de calitate, consultați în prealabil documentația dispozitivului, pentru a verifica ce nivel de calitate suportă acesta. De asemenea, rețineți că dacă sincronizați un fișier care este sub nivelul de calitate pe care l-ați specificat, acesta se va sincroniza la nivelul de calitate existent (nivelul său de calitate nu va crește). Pentru a ajusta nivelul de calitate pentru fișierele convertite, procedați astfel:

 1. Faceți clic pe săgeata de sub fila Sincronizare, indicați spre dispozitiv, apoi faceți clic pe Opțiuni complexe.

 2. Se afișează caseta de dialog pentru proprietăți corespunzătoare dispozitivului. Faceți clic pe fila Calitate, apoi selectați setările de calitate dorite pentru muzică și video. (Nu este posibil să specificați o setare de calitate pentru conversia imaginilor.) Este posibil ca rata de biți reală a fișierului să difere puțin de rata de biți selectată.

De asemenea, aveți posibilitatea să alegeți ca Playerul să utilizeze putere de calcul suplimentară pentru a crește calitatea fișierelor video convertite, procedând astfel:

 1. Faceți clic pe săgeata de sub fila Sincronizare, apoi faceți clic pe Mai multe opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex.

 3. În caseta de dialog Opțiuni conversie fișier, selectați caseta Se preferă calitate în loc de viteză la conversia video (mărește durata conversiei).

Există vreun mod de a reduce durata conversiei?

Da. Dacă ați configurat dispozitivul să se sincronizeze automat, aveți posibilitatea să activați conversia în fundal. Atunci când procedați astfel, orice fișier care necesită conversie înainte de sincronizare va fi convertit în fundal, fapt care reduce durata necesară sincronizării. În mod implicit, conversia în fundal este activată pentru fișierele video. Pentru a activa conversia în fundal pentru fișierele audio, procedați astfel:

 1. Faceți clic pe săgeata de sub fila Sincronizare, apoi faceți clic pe Mai multe opțiuni.

 2. Faceți clic pe Complex.

 3. În caseta de dialog Opțiuni conversie fișiere, selectați caseta Se permite conversia în fundal a fișierelor audio.

După ce o activați, conversia în fundal va porni atunci când toate condițiile următoare sunt întrunite:

 • Player se execută, iar computerul este inactiv (nu s-au efectuat intrări de la mouse sau tastatură) de 10 minute.

 • Dispozitivul este deconectat de la computer. (Dacă dispozitivul este conectat, Playerul va converti și sincroniza fișierele.)

 • Computerul este conectat la o sursă de tensiune (nu funcționează cu tensiune de la baterie).

După ce conversia pornește, aveți posibilitatea să utilizați computerul din nou. Playerul trebuie să continue să se execute pe parcursul desfășurării conversiei, dar aveți posibilitatea să îl minimizați în bara de activități Windows. Procesul de conversie se execută cu prioritate la inactivitate, ceea ce înseamnă că aceasta utilizează numai capacitatea neutilizată a procesorului, fapt care nu ar trebui să afecteze utilizarea computerului. Conversia se va opri atunci când survine oricare dintre următoarele condiții:

 • Toate fișierele au fost convertite.

 • Ieșiți din Player.

 • Folderul care stochează fișierele convertite a ajuns la dimensiunea de spațiu-disc specificată.

 • Computerul se comută la alimentare de la baterie (conversia se reia atunci când reconectați computerul la o sursă de alimentare).