Particularizarea meniului Start

Organizarea meniului Start poate înlesni găsirea programelor și folderelor preferate.

Notă

 • Anumiți pași din instrucțiunile următoare nu se aplică în cazul utilizării meniului Start clasic.

Afișare totală

Pentru fixarea unei pictograme de program în meniul Start

Dacă utilizați cu regularitate un anumit program, creați o comandă rapidă către acesta prin fixarea pictogramei programului în meniul Start. Pictogramele fixate apar pe partea stângă a meniului Start, deasupra liniei orizontale.

Imagine a meniului Start
Meniul Start
 • Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma unui program pe care doriți să o fixați în meniul Start, apoi faceți clic pe Se fixează la meniul Start.

Note

 • Pentru a anula fixarea unei pictograme, faceți clic cu butonul din dreapta pe aceasta, apoi faceți clic pe Nu se fixează la meniul Start.

 • Pentru a modifica ordinea elementelor fixate, glisați pictograma programului într-o nouă poziție din listă.

Pentru eliminarea unei pictograme de program din meniul Start

Eliminarea unei pictograme de program din meniul Start nu va elimina programul din lista Toate programele și nu va dezinstala programul.

 1. Faceți clic pe butonul StartImagine a butonului Start.
 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma de eliminat din meniul Start, apoi faceți clic pe Eliminare din această listă.

Pentru mutarea butonului Start

Butonul Start Imagine a butonului Start este localizat pe bara de activități. Deși butonul Start nu se poate elimina, bara de activități se poate muta împreună cu butonul Start.
 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe un spațiu gol din bara de activități. Dacă opțiunea Blocare bară de activități este bifată, faceți clic pe ea pentru a o debifa.

 2. Faceți clic pe un spațiu gol din bara de activități și țineți apăsat butonul mouse-ului în timp ce glisați bara de activități către una din cele patru laturi ale desktopului. Când bara de activități se află în locul dorit, eliberați butonul mouse-ului.

Notă

 • Pentru a bloca bara de activități, faceți clic cu butonul din dreapta pe un spațiu gol din bara de activități, apoi faceți clic pe Blocare bară de activități astfel încât să reapară bifa.

Pentru eliminarea elementelor recente din meniul Start

Golirea listei Elemente recente nu șterge respectivele elemente din computer.

 1. Faceți clic pe butonul StartImagine a butonului Start.
 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe Elemente recente, apoi faceți clic pe Golire listă Elemente recente.

Pentru reglarea numărului de comenzi rapide ale programelor utilizate frecvent

Windows afișează comenzi rapide în meniul Start pentru programele utilizate cel mai frecvent. Aveți posibilitatea să modificați numărul de comenzi rapide afișate.

 1. Deschideți Proprietățile barei de activități și ale meniului Start făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Aspect și personalizare, apoi pe Bara de activități și meniul Start.

 2. Faceți clic pe fila Meniu Start, apoi pe Particularizare.

 3. În caseta de dialog Particularizare meniu Start, în caseta Număr programe recente afișate, introduceți numărul de programe de afișat în meniul Start, apoi faceți clic pe OK.

Pentru particularizarea panoului din partea dreaptă a meniului Start

Aveți posibilitatea să adăugați sau să eliminați elemente precum Computer, Panou de control și Imagini, care apar în partea dreaptă a meniului Start. De asemenea, este posibilă modificarea anumitor elemente astfel încât să apară ca linkuri sau meniuri.

 1. Deschideți Proprietățile barei de activități și ale meniului Start făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Aspect și personalizare, apoi pe Bara de activități și meniul Start.

 2. Faceți clic pe fila Meniu Start, apoi pe Particularizare.

 3. În caseta de dialog Particularizare meniu Start, selectați opțiunile dorite din listă, apoi faceți clic pe OK.

Pentru restabilirea setărilor implicite ale meniului Start

Aveți posibilitatea să restabiliți meniul Start la setările sale implicite, originale.

 1. Deschideți Proprietățile barei de activități și ale meniului Start făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Aspect și personalizare, apoi pe Bara de activități și meniul Start.

 2. Faceți clic pe fila Meniu Start, apoi pe Particularizare.

 3. În caseta de dialog Particularizare meniu Start, faceți clic pe Utilizare setări implicite, apoi pe OK.

Pentru căutarea programelor prin intermediul meniului Start

 • Faceți clic pe butonul StartImagine a butonului Start, apoi tastați un cuvânt sau o expresie în caseta Căutare.

Pentru adăugarea comenzii Executare la meniul Start

 1. Deschideți Proprietățile barei de activități și ale meniului Start făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Aspect și personalizare, apoi pe Bara de activități și meniul Start.

 2. Faceți clic pe fila Meniu Start, apoi pe Particularizare.

 3. În caseta de dialog Particularizare meniu Start, defilați prin lista de opțiuni pentru a găsi caseta de selectare Comanda Executare, bifați-o, apoi faceți clic pe OK.