Cum îmbunătățesc imaginea de pe monitor sau TV?

În cazul în care computerul nu are tuner TV, este necesar un tuner TV analogic sau digital opțional pentru a reda și a înregistra TV în Windows Media Center.

Pentru a îmbunătăți imaginea, întâi verificați dacă ați configurat corect afișajul ecranului, indiferent dacă ați conectat la computer un monitor sau un TV. Înainte de a vă configura TV-ul sau monitorul în Windows Media Center, asigurați-vă că utilizați conexiunea de calitatea cea mai înaltă care se poate utiliza pentru conectarea computerului la TV sau monitor. Tipul de conexiune se bazează pe porturile video disponibile pe computer și pe TV sau monitor. Consultați Conectarea computerului la un TV pentru informații despre diferitele tipuri de conexiuni video.

Dacă imaginile de pe ecran sunt lărgite sau dacă apar marginile în jurul imaginii când priviți la TV în modul ecran complet în Windows Media Center, atunci există o neconcordanță între raportul aspectului semnalului TV și raportul aspectului TV-ului sau monitorului.

Ilustrație a ferestrei care afișează margini pe fiecare latură a imaginii de pe ecran
Imagine cu coloane

Dacă imaginile lărgite sau marginile apar doar la câteva canale TV, se poate panorama imaginea pentru acele canale pentru a o extinde. Dacă problemele apar pentru toate canalele, trebuie să modificați rezoluția afișajului utilizată în Windows Media Center de la una pentru afișaj ecran lat (16:9) la una pentru afișaj standard (4:3).

Afișare totală

Pentru a panorama imaginea TV

Nu este posibilă panoramarea unui semnal TV standard care este afișat pe un afișaj standard (4:3).

  1. În timpul vizionării TV în modul ecran complet, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Panoramare.

  2. Faceți clic pe Panoramare a doua, a treia sau a patra oară pentru a vă deplasa între diferitele moduri de panoramare. Selectați modul care elimină marginile și extinde imaginea corespunzător.

Pentru a modifica setările de afișare utilizate în Windows Media Center

  1. Pe ecranul de pornire, defilați la Activități, faceți clic pe setări, pe General, pe Configurare Windows Media Center, apoi faceți clic pe Configurare TV sau monitor.

  2. Urmați instrucțiunile și când vi se solicită să alegeți o lățime de ecran, faceți clic pe Standard (4:3) sau Ecran lat (16:9).

  3. Selectați rezoluția de afișare corespunzătoare, apoi completați instrucțiunile după cum este necesar. Poate fi necesar să încercați mai multe setări de rezoluție pentru a o găsi pe cea mai potrivită afișajului.