Importul de material video de pe o cameră video analogică sau VCR printr-o cameră video digitală

Aveți posibilitatea să importați material video printr-o cameră video analogică sau VCR pe computer utilizând o cameră video digitală (DV) și Import video. Aceasta permite importul de material video de pe un dispozitiv video analogic mai vechi, cum ar fi VCR sau o cameră video analogică, fără un port IEEE 1394. Printre formatele video analogice cunoscute se află 8 mm, Hi-8, VHS și S-VHS.

Când conectați o cameră video analogică sau un VCR la o cameră video digitală care este conectată la computer, camera video digitală efectuează conversia materialului video din semnal video analogic în semnal video digital prin intermediul conversiei analogic-la-digital. Apoi, materialul video digital este importat în computer utilizând Import video.

Dacă aveți un volum mare de material video pe casete video analogice, economisiți timp utilizând conversia analogic-la-digital, deoarece materialul video se importă în computer fără a înregistra mai întâi materialul video analogic pe o casetă video digitală; astfel, se elimină un pas din procesul de import video analogic pe computer pentru a face posibilă editarea video.

Pașii de bază pentru utilizarea unei camere video digitale pentru importul de material video de pe o cameră video analogică sau un VCR sunt următorii:

Ce este necesar

Pentru a efectua conversia materialului analogic video în semnal video digital utilizând o cameră video digitală și Import video, vor fi necesare următoarele:

 • O cameră video analogică sau un VCR

 • O cameră video digitală care acceptă conversia semnalului analogic-la-digital

  Pentru informații despre capacitatea modelului dvs. de cameră video digitală de a accepta conversia semnalului analogic-la-digital, consultați manualul care a fost livrat cu camera video digitală sau accesați site-ul Web al producătorului.

  Anumite camere video digitale au setarea de conversie analogic-la-digital etichetată ca A/V to DV, AV to DV sau un nume asemănător într-unul dintre meniurile de redare de pe camera video digitală.

 • Un cablu IEEE 1394

 • Un port IEEE 1394 pe computer

 • Un cablu audio/video (A/V)

  Acest cablu, care este livrat cu multe camere video digitale, are trei conectori RCA (roșu, alb și galben) la un capăt și un conector Mini A/V la celălalt capăt.

 • (Opțional) Un cablu S-Video și un cablu separat RCA cu conectori RCA de culoare albă și roșie la un capăt și un mini-conector stereo la celălalt capăt

  Dacă aveți un cablu RCA sau un cablu A/V care are conectori RCA de culoare albă și roșie la ambele capete, aveți posibilitatea să atașați un adaptor mini-conector stereo la unul dintre capetele cablului.

Conectarea camerei video analogice sau VCR-ului la camera video digitală utilizând o conexiune S-Video

În cazul în care camera video analogică sau VCR-ul are un conector S-Video, aveți posibilitatea să utilizați o conexiune S-Video pentru a conecta camera video analogică sau VCR-ul la camera digitală video. Următoarea ilustrație afișează modul în care o cameră video analogică sau un VCR se poate conecta la o cameră video digitală utilizând o conexiune S-Video. Ilustrația arată, de asemenea, o cameră video digitală care este conectată la un computer utilizând o conexiune IEEE 1394 (care va trebui realizată mai târziu).

Ilustrație a unei conexiuni S-Video
conexiune S-Video

Următoarele conexiuni sunt afișate în ilustrația de mai sus:

 • Conectorul S-Video de la un capăt al cablului S-Video este conectat la mufa S-Video de pe camera video digitală, iar conectorul S-Video de la celălalt capăt este conectat la mufa S-Video de pe camera video analogică sau VCR. Cablul S-Video transferă materialul video de pe camera video analogică sau de pe VCR pe camera video analogică.

 • Conectorii RCA de culoare albă și roșie de la un capăt al cablului A/V sunt conectați la mufele RCA de culoare albă și roșie corespondente de pe camera video analogică sau de pe VCR. Conectorii RCA de culoare albă și roșie transferă materialul audio. Conectorul RCA de culoare galbenă nu ar trebui să fie conectat la camera video analogică sau la VCR. Dacă utilizați un VCR ca sursă de material video analogic, verificați dacă aveți conectori RCA de culoare albă și roșie conectați la mufele RCA de ieșire (Line Out) de pe VCR.

 • Conectorul A/V mini de la celălalt capăt al cablului A/V este conectat în mufa A/V mini (deseori de culoare galbenă și etichetată Audio/Video) de pe camera video digitală.

 • Conectorul IEEE 1394 de la un capăt al cablului IEEE 1394 este conectat la un port IEEE 1394 (deseori etichetat ca DV In-Out sau DV) de pe camera video digitală, iar conectorul mai mare IEEE 1394 de la celălalt capăt este conectat la un port IEEE 1394 de pe computer. Din nou, această conexiune este efectuată de obicei mai târziu, în timpul procesului.

Asigurați-vă că atât camera video analogică sau VCR-ul, cât și camera video digitală sunt oprite înainte să conectați cele două dispozitive.

Dacă aveți posibilitatea să alegeți între utilizarea unei conexiuni compozite sau utilizarea unei conexiuni S-Video pentru a conecta camera analogică sau VCR-ul la camera video digitală, utilizați o conexiune S-Video, deoarece materialul video importat va fi de calitate mai bună în comparație cu utilizarea unei conexiuni video compozite.

Conectarea camerei video analogice sau a VCR-ului la camera video digitală utilizând o conexiune video compozită

În cazul în care camera video analogică sau VCR-ul are mufe video compozite și mufe RCA stereo, aveți posibilitatea să utilizați o conexiune compozită pentru a conecta camera video analogică sau VCR-ul la camera video digitală. Următoarea ilustrație afișează modul în care o cameră video analogică sau un VCR pot fi conectate la o cameră video digitală utilizând o conexiune compozită. Ilustrația arată, de asemenea, o cameră video digitală care este conectată la un computer utilizând o conexiune IEEE 1394 (care va trebui realizată mai târziu).

Ilustrație a unei conexiuni video compozite
Conexiune video compozită

Următoarele conexiuni sunt afișate în ilustrația de mai sus:

 • Conectorii RCA de culoare albă și roșie de la un capăt al cablului A/V sunt conectați în mufele corespunzătoare RCA de pe camera video analogică sau de pe VCR. Conectorii RCA de culoare albă și roșie transferă materialul audio, iar conectorul de culoare galbenă transferă materialul video. Dacă utilizați un VCR ca sursă de material video analogic, verificați că aveți conectori RCA de culoare albă, galbenă și roșie conectați la mufele RCA de ieșire (Line Out) de pe VCR.

 • Conectorul A/V mini de la celălalt capăt al cablului A/V este conectat în mufa A/V mini (deseori de culoare galbenă și etichetată Audio/Video) de pe camera video digitală.

 • Conectorul IEEE 1394 de la un capăt al cablului IEEE 1394 este conectat la un port IEEE 1394 (deseori etichetat ca DV In-Out sau DV) de pe camera video digitală, iar conectorul mai mare IEEE 1394 de la celălalt capăt este conectat la un port IEEE 1394 de pe computer. Din nou, această conexiune este efectuată de obicei mai târziu, în timpul procesului.

Asigurați-vă că atât camera video analogică sau VCR-ul, cât și camera video digitală sunt oprite înainte să conectați cele două dispozitive.

Activarea conversiei analogic-la-digital pe camera video digitală

Următorul pas de efectuat este activarea conversiei analogic-la-digital pe camera video digitală (presupunând că este posibilă conversia analogic-la-digital pentru camera video digitală).

 1. Dacă există o casetă video în camera video digitală, scoateți caseta din camera video digitală. Închideți încărcătorul de casetă.

 2. Porniți camera video digitală și setați-o pe modul de redare (etichetat deseori ca VCR sau VTR pe camera video digitală).

 3. Apăsați butonul sau alt control pe camera video digitală care accesează meniul de setări de redare.

 4. Găsiți setarea de conversie analogic-la-digital pe camera video digitală.

  Numele specific pentru această setare depinde de camera video digitală specifică. Este posibil să fie etichetat ca A/V to DV Out, A/V to DV sau alt nume similar.

 5. Activați conversia analogic-la-digital pe camera video digitală.

 6. Închideți meniul de setări de redare de pe camera video digitală.

 7. Opriți camera video digitală.

Conectarea camerei video digitale la computer

Apoi, conectați camera video digitală la computer. Cel mai obișnuit mod de a conecta o cameră DV la computer este prin utilizarea unei conexiuni IEEE 1394.

Conectați un conector de pe cablul IEEE 1394 la portul IEEE 1394 de pe camera video digitală, apoi conectați conectorul de la celălalt capăt la un port IEEE 1394 de pe computer.

Importul de material video analogic pe computer prin camera video digitală

După ce ați conectat camera video analogică sau VCR-ul la camera video analogică și ați conectat camera video digitală la computer, importați material video analogic utilizând Import video.

 1. Introduceți caseta de pe care doriți să înregistrați material video în camera video analogică sau în VCR. Dacă înregistrați de pe o cameră video analogică, porniți-o și setați-o la modul de redare.

 2. Porniți camera video digitală și setați-o pe modul de redare (etichetat deseori ca VCR sau VTR pe camera video digitală).

 3. Dacă se afișează caseta de dialog Redare automată atunci când porniți camera video digitală, faceți clic pe Import video.

 4. În caseta Nume, tastați un nume pentru fișierul sau fișierele video pe care le veți crea, le veți importa și le veți salva pe computer.

 5. Alegeți o locație pentru a salva fișierul video din lista Import la sau faceți clic pe Răsfoire pentru a alege o altă locație.

 6. În lista Format, alegeți unul dintre următoarele formate de fișiere video pentru noul fișier video, apoi faceți clic pe Următorul:

  • Dacă doriți să creați un singur fișier utilizând tipul de fișier pe care camera video digitală îl utilizează în mod implicit, cum ar fi un fișier AVI sau DV-AVI, alegeți Audio Video Interleaved (un fișier).

  • Dacă doriți să creați un singur fișier Windows Media Video (WMV) care să conțină toate informațiile de pe caseta video, alegeți Fișier Windows Media Video (un fișier).

  • Dacă doriți să creați un fișier WMV pentru fiecare scenă de pe caseta video, alegeți Windows Media Video (un fișier per scenă).

 7. Faceți clic pe Importă numai părți din caseta video pe computer, apoi pe Următorul.

 8. Utilizați controalele de pe camera video analogică sau de pe VCR (sau telecomanda pentru dispozitivul analogic) pentru a poziționa caseta la momentul în care doriți să începeți importul de material video, apoi apăsați pe Play pentru a începe redarea casetei.

 9. Pe pagina Pregătiți caseta video, apoi începeți importul video, faceți clic pe Pornire import video.

 10. Când caseta video analogică ajunge la punctul în care doriți să opriți importul, faceți clic pe Oprire import video.

 11. Pe camera video analogică sau pe VCR (sau pe telecomandă), apăsați pe Stop.

 12. Repetați pașii 8 și 11 pentru fiecare parte a casetei video analogice pe care doriți să o importați.

 13. După ce ați terminat de importat materialul video, faceți clic pe Terminare pentru a închide Import video.

  Materialul video importat se salvează ca unul sau mai multe fișiere video pe computer și apare în Galerie foto Windows.

Note

 • Este imposibil de importat un material video direct de pe o cameră video analogică sau de pe VCR când utilizați Import video sau Windows Movie Maker. Dacă doriți să importați material video direct de pe o cameră video analogică sau VCR fără a utiliza o cameră video digitală, este necesar să aveți un dispozitiv de captură de material video analogic instalat pe computer, apoi să utilizați un software care permite să importați materiale video direct dintr-o sursă video analogică. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu dispozitivul de captură de material analogic sau vizitați site-ul Web al producătorului.

 • De asemenea, aveți posibilitatea să deschideți Import video utilizând Windows Movie Maker. Având camera video analogică sau VCR-ul conectate la camera video digitală care este conectată la computer, porniți camera video digitală în modul de redare. În Windows Movie Maker, în meniul Fișier, faceți clic pe Import de la camera video digitală.

 • De asemenea, aveți posibilitatea să deschideți Import Video utilizând Galeria foto Windows. Având camera video analogică sau VCR-ul conectate la camera video digitală care este conectată la computer, porniți camera video digitală în modul de redare. În Galerie foto Windows, faceți clic pe Fișier, pe Import de la aparat foto sau scaner, faceți clic pe camera video digitală în lista de dispozitive, apoi faceți clic pe Import.