Informațiile din acest subiect de Ajutor se aplică la Windows Internet Explorer 7.

Tastele pentru comenzi rapide din Internet Explorer se utilizează pentru a executa rapid mai multe activități diferite sau pentru a lucra fără mouse.

Afișare totală

Vizualizarea și explorarea paginilor Web

Tabelul următor descrie comenzi rapide utilizate pentru a vizualiza și a explora pagini Web.

Pentru
Apăsați

Afișare Ajutor

F1

Comutare între vizualizările ecran complet și normale ale ferestrei browserului

F11

Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri

TAB

Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri

SHIFT+TAB

Deplasare la pagina de pornire

ALT+HOME

Deplasare la pagina următoare

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Deplasare la pagina anterioară

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA sau BACKSPACE

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un link

SHIFT+F10

Mutare înainte prin cadre și elemente de browser (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

CTRL+TAB sau F6

Mutare înapoi între carde (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

CTRL+SHIFT+TAB

Defilare spre începutul unui document

SĂGEATĂ ÎN SUS

Defilare spre sfârșitul unui document

SĂGEATĂ ÎN JOS

Defilare spre începutul unui document în incremente mai mari

PAGE UP

Defilare spre sfârșitul unui document în incremente mai mari

PAGE DOWN

Mutare la începutul unui document

HOME

Mutare la sfârșitul unui document

END

Găsire în această pagină

CTRL+F

Reîmprospătarea paginii Web curente

F5

Reîmprospătarea paginii Web curente, chiar dacă marcajul de timp al versiunii Web și al versiunii locale stocate este identic

CTRL+F5

Oprirea descărcării unei pagini

ESC

Deschiderea unui site Web nou sau a unei pagini noi

CTRL+O

Deschiderea unei ferestre noi

CTRL+N

Închiderea ferestrei curente (dacă este deschisă o singură filă)

CTRL+W

Salvarea paginii curente

CTRL+S

Imprimarea paginii curente sau a cadrului activ

CTRL+P

Activarea unui link selectat

ENTER

Deschidere Preferințe

CTRL+I

Deschidere Istoric

CTRL+H

Deschidere Fluxuri

CTRL+J

Deschidere meniu Pagină

ALT+P

Deschidere meniu Instrumente

ALT+T

Deschidere meniu Ajutor

ALT+H

Lucrul cu file

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate la lucrul cu filele.

Pentru
Apăsați

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în fundal

CTRL+clic

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în prim plan

CTRL+SHIFT+clic

Deschiderea unei file noi, în prim plan

CTRL+T

Comutare între file

CTRL+TAB sau CTRL+SHIFT+TAB

Închiderea filei curente (sau a ferestrei curente dacă nu sunt file deschise)

CTRL+W

Deschiderea unei file noi în prim plan, din bara Adresă

ALT+ENTER

Comutarea la fila având un anumit număr

CTRL+n (în care n este un număr între 1 și 8)

Comutare la ultima filă

CTRL+9

Închiderea altor file

CTRL+ALT+F4

Comutarea la și de la File rapide (vizualizare ca imagini reduse)

CTRL+Q

Utilizarea panoramării

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru panoramare.

Pentru
Apăsați

Mărire panoramare (+ 10%)

CTRL+SEMNUL PLUS

Micșorare panoramare (- 10%)

CTRL+SEMNUL MINUS

Panoramare la 100%

CTRL+0

Utilizarea căutării

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru căutare.

Pentru
Apăsați

Deplasare la caseta de căutare

CTRL+E

Deschiderea cererii de căutare într-o filă nouă

ALT+ENTER

Deschiderea meniului furnizorului de căutare

CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS

Utilizarea Examinării înaintea imprimării

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru a examina și a imprima pagini Web.

Pentru
Apăsați

Setarea opțiunilor de imprimare și imprimarea paginii

ALT+P

Modificarea hârtiei, a anteturilor și subsolurilor, a orientării și marginilor pentru această pagină

ALT+U

Afișarea primei pagini de imprimat

ALT+HOME

Afișarea paginii anterioare de imprimat

ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA

Tastarea numărului paginii de afișat

ALT+A

Afișarea paginii următoare de imprimat

ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Afișarea ultimei pagini de imprimat

ALT+END

Specificarea modalității de imprimare a cadrelor (această opțiune este disponibilă numai dacă imprimați o pagină Web care utilizează cadre)

ALT+F

Închiderea Examinării înaintea imprimării

ALT+C

Utilizarea barei Adresă

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pe bara Adresă.

Pentru
Apăsați

Selectarea textului din bara Adresă

ALT+D

Afișarea unei liste de adrese pe care le-ați tastat

F4

În bara Adresă, mutarea cursorului la stânga la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)

CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA

În bara Adresă, mutarea cursorului la dreapta la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)

CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA

Adăugarea "www." la începutul și ".com" la sfârșitul textului tastat pe bara Adresă

CTRL+ENTER

Mutare înainte în lista de potriviri Completare automată

SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată

SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschiderea meniurilor barei de instrumente Internet Explorer

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru a deschide meniurile barei de instrumente Internet Explorer.

Pentru
Apăsați

Deschiderea meniului Pornire

ALT+M

Deschiderea meniului Imprimare

ALT+R

Deschiderea meniului RSS

ALT+J

Deschiderea meniului Instrumente

ALT+O

Deschiderea meniului Ajutor

ALT+L

Lucrul cu fluxurile, cu istoricul și cu preferințele

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru a lucra cu fluxurile, istoricul și preferințele.

Pentru
Apăsați

Adăugarea paginii curentă la preferințe (sau abonarea la flux când vă aflați în examinarea unui flux)

CTRL+D

Deschiderea casetei de dialog Organizare Preferințe

CTRL+B

Mutarea elementului selectat în sus în lista Preferințe din caseta de dialog Organizare Preferințe

ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS

Mutarea elementului selectat în jos în lista Preferințe din caseta de dialog Organizare Preferințe

Alt+SĂGEATĂ ÎN JOS

Deschiderea Centru preferințe și afișarea preferințelor

ALT+C

Deschiderea Centru preferințe și afișarea istoricului

CTRL+H

Deschiderea Centru preferințe și afișarea fluxurilor

CTRL+J

Deschiderea și andocarea Centru preferințe și afișarea fluxurilor

CTRL+SHIFT+J

Deschiderea meniului Adăugare la preferințe (sau deschiderea Abonare la flux din examinarea fluxului)

ALT+Z

Deschiderea meniului Preferințe din bara de meniuri

ALT+A

Afișarea tuturor fluxurilor (dacă vă aflați în vizualizarea fluxuri)

ALT+I

Marcarea unui flux ca citit (dacă vă aflați în vizualizarea fluxuri)

ALT+M

Mutarea cursorului în caseta Căutare în vizualizarea fluxuri

ALT+S

Editare

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate la editarea paginilor Web.

Pentru
Apăsați

Eliminarea elementelor selectate și copierea lor în Clipboard

CTRL+X

Copierea elementelor selectate în Clipboard

CTRL+C

Inserarea conținutul Clipboardului la locația selectată

CTRL+V

Selectarea tuturor elementelor de pe pagina Web curentă

CTRL+A

Utilizarea barei de informații

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate în timp ce lucrați cu bara de informații.

Pentru
Apăsați

Mutarea focalizării la bara de informații

ALT+N

Clic pe bara de informații

BARA DE SPAȚIU

Notă