Ce sunt permisiunile de imprimantă?

Permisiunile de imprimantă stabilesc care sunt proprietățile imprimantei pe care aveți posibilitatea să le gestionați, cum ar fi redenumirea sau partajarea unei imprimante, permiterea sau eliminarea accesului la imprimantă și stabilesc cine poate să gestioneze documente sau proprietăți pentru imprimantă. Permisiunile de imprimantă se gestionează de obicei de către persoana care a instalat imprimanta sau, dacă imprimata este conectată la o rețea de firmă sau de întreprindere, de un administrator de sistem.

Permisiunile pot fi atribuite fiecărei persoane care utilizează imprimanta sau unui grup de utilizatori care au același tip de cont de utilizator. Membrii grupului de administratori pentru computer, de exemplu, au în mod implicit permisiunea de a gestiona imprimantele.

Windows oferă patru tipuri de permisiuni de imprimantă:

  • Imprimare. În mod implicit, fiecare utilizator poate să imprime sau să revoce, să întrerupă sau să repornească documentele sau fișierele pe care le-a trimis la imprimantă.

  • Gestionare documente. Dacă aveți această permisiune, aveți posibilitatea să gestionați toate activitățile de imprimare care sunt în așteaptare în coada de imprimare pentru o imprimantă, inclusiv documentele sau fișierele care se imprimă de către alți utilizatori. Pentru informații suplimentare, consultați Vizualizarea cozii de imprimare.

  • Gestionare imprimante. Această permisiune permite redenumirea, ștergerea, partajarea și alegerea preferințelor pentru imprimantă. De asemenea, permite alegerea permisiunilor de imprimantă pentru alți utilizatori și gestionarea tuturor activităților de imprimare pentru imprimantă. Membrii grupului de administratori pentru un computer au în mod implicit permisiunea de a gestiona imprimantele.

  • Permisiuni speciale. Aceste permisiuni, de obicei utilizate doar de administratorii de sistem, pot fi utilizate pentru a modifica proprietarul imprimantei, dacă este necesar. PROPRIETARULUI CREATOR al imprimantei i se acordă toate permisiunile de imprimantă și este, în mod implicit, persoana care instalează imprimanta.