Configurarea de gateway-uri multiple într-o rețea


Dacă aveți mai multe adaptoare de rețea pe computer și configurați un gateway implicit pentru fiecare adaptor (ceea ce creează o rută implicită în tabelul de rutare IP pentru toate destinațiile care nu sunt amplasate în subrețea), este posibil ca informațiile din rețea să nu fie distribuite spre destinațiile corecte dacă vă conectați la rețele disjuncte — rețele separate care nu sunt proiectate să comunice direct. Doar un singur gateway se utilizează pentru toate destinațiile care nu sunt amplasate în subrețea, chiar atunci când configurați mai multe gateway-uri implicite. Un exemplu este dat de situația în care un computer se conectează atât la un intranet cu mai multe subrețele cât și la Internet. Cu un gateway implicit configurat pentru ambele adaptoare, aveți posibilitatea fie să comunicați cu toate computerele de pe Internet, fie cu toate computerele de pe intranet, dar nu cu ambele categorii.

Pentru a rezolva această problemă, procedați astfel:

 • Configurați un gateway implicit pentru adaptorul de rețea conectat la rețea cu majoritatea rutelor (de obicei, adaptorul de rețea conectat la Internet).

 • Nu configurați un gateway implicit pentru niciun alt adaptor de rețea. În schimb, utilizați rute statice sau protocoale de rutare dinamică pentru a adăuga rutele pentru celelalte rețele disjuncte la tabelul de rutare IP local. Dacă infrastructura de rutare utilizează Protocol informații de rutare (RIP) pentru IPv4, aveți posibilitatea să activați Ascultător RIP în Windows, ceea ce permite computerului să găsească alte rute în rețea „ascultând” mesajele RIP difuzate, apoi să adauge rute IPv4 la tabelul de rutare. Dacă infrastructura de rutare nu utilizează RIP, nu aveți posibilitatea să utilizați ascultarea RIP. Alternativa este să utilizați comanda route add -p pentru a adăuga manual rutele individuale la tabelul de rutare IPv4. Pentru IPv6, trebuie să utilizați comanda netsh interface ipv6 add route.

Pentru a configura un gateway implicit

 1. Deschideți Conexiuni în rețea făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, apoi făcând clic pe Panoul de control. În caseta de căutare, tastați adaptor, apoi, sub Centru rețea și partajare, faceți clic pe Vizualizare conexiuni în rețea.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe adaptorul pentru care doriți să configurați un gateway implicit, apoi faceți clic pe Proprietăți. Permisiune de administrator necesară Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.

 3. Faceți clic pe fila Lucru în rețea.

 4. Sub Conexiunea utilizează următoarele elemente, faceți clic fie pe Protocol Internet versiunea 4 (TCP/IPv4), fie pe Protocol Internet versiunea 6 (TCP/IPv6), apoi faceți clic pe Proprietăți.

 5. În caseta de dialog care apare, selectați fie Se obține automat o adresă IP, fie Se utilizează adresa IP următoare.

  Imagine a casetei de dialog Proprietăți pentru TCP/IPv4
  Caseta de dialog Proprietăți pentru TCP/IPv4

  În cazul în care configurați adaptorul de rețea să obțină automat o adresă IP, serverul DHCP atribuie gateway-ul implicit. Dacă specificați o configurație alternativă (doar IPv4), gateway-ul implicit este adresa IP din caseta Gateway implicit din fila Configurație alternativă. Aveți posibilitatea să specificați un singur gateway implicit.

  Dacă specificați manual o configurație de adresă IP, gateway-ul implicit este adresa IP din caseta Gateway implicit, din fila General.

Pentru a activa Ascultător RIP

 1. Deschideți Programe și caracteristici, făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Programe, apoi pe Programe și caracteristici.

 2. În panoul din stânga, faceți clic pe Activare sau dezactivare caracteristici Windows. Permisiune de administrator necesară Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.

 3. Selectați caseta Ascultător RIP, apoi faceți clic pe OK.

Pentru a adăuga manual rute pentru IPv4

 1. Deschideți fereastra Linie de comandă făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start. În caseta de căutare, tastați Linie de comandă, apoi, în lista cu rezultate, faceți clic pe Linie de comandă.

 2. În linia de comandă, tastați route -p add [destinație] [mask <netmask>] [gateway] [metric <metrică>] [if <interfață>].

  Tabelul următor descrie parametrii pentru comanda route -p add.

  Parametru
  Descriere

  destinație

  Specifică destinația din rețea pentru rută. Destinația poate fi o adresă IP sau un prefix de subrețea (cunoscut, de asemenea, ca adresă de rețea sau identificator de rețea) (unde biții gazdă pentru prefix sunt setați la 0), o adresă IP pentru o rută gazdă sau 0.0.0.0 pentru ruta implicită.

  mask

  Specifică masca de subrețea asociată unei destinații în rețea. Masca de subrețea poate fi masca de subrețea adecvată pentru o adresă IP sau prefixul de subrețea, 255.255.255.255 pentru o rută gazdă sau 0.0.0.0 pentru ruta implicită. Dacă se omite, se utilizează masca de subrețea 255.255.255.255. Datorită relațiilor între destinație și masca de subrețea în definirea rutelor, destinația nu poate fi mai specifică decât masca de subrețea corespondentă. Cu alte cuvinte, este un imposibil ca un bit să fie setat la 1 în destinație, dacă bitul corespunzător din masca de subrețea este setat la 0.

  gateway

  Specifică adresa IP de redirectare sau de salt înainte, prin intermediul căreia se poate ajunge la setul de adrese definit de destinația de rețea și la masca de subrețea. Pentru rute de subrețea atașate local, adresa de gateway este adresa IP atribuită interfeței atașate la subrețea. Pentru rutele la distanță, disponibile prin intermediul unuia sau a mai multe rutere, adresa de gateway este o adresă IP care se poate contacta direct, atribuită unui ruter învecinat.

  metrică

  Specifică o metrică de cost (cuprinsă între 1 și 9999) pentru rută, care se utilizează atunci când se alege dintre mai multe rute din tabelul de rutare ruta care se potrivește cel mai mult cu adresa destinație a pachetului care se redirectează. Se alege ruta cu metrica cea mai scăzută. Metrica poate evidenția numărul de salturi, viteza căii, coeficientul de siguranță pentru cale, rata de transfer sau proprietățile administrative.

  if

  Specifică indexul de interfață pentru interfața prin care se poate contacta destinația. Pentru o listă cu interfețe și indexurile de interfață corespunzătoare, utilizați ecranul comenzii „route print”. Pentru indexul de interfață aveți posibilitatea să utilizați fie valori zecimale, fie hexazecimale. Pentru valori hexazecimale, 0x precede numărul hexazecimal. Când se omite parametrul if, interfața este determinată de adresa gateway.

  Cu parametrul -p, ruta specificată se adaugă la registry și se utilizează pentru a inițializa tabelul de rutare IP ori de câte ori pornește protocolul TCP/IP.

Pentru a adăuga manual rute pentru IPv6

 1. Deschideți fereastra Linie de comandă făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start. În caseta de căutare, tastați Linie de comandă, apoi, în lista cu rezultate, faceți clic pe Linie de comandă.

 2. Tastați în linia de comandă netsh interface ipv6 add route [prefix=]<adresă IPv6>/<întreg> [interface=]<șir de caractere> [[nexthop=]<adresă IPv6>] [[siteprefixlength=]<întreg>] [[metric=]<întreg>] [[publish=]<valoare>] [[validlifetime=]<întreg>|infinite] [[preferredlifetime=]<întreg>] [[store=]<valoare>].

  Tabelul următor descrie parametrii pentru comanda netsh interface ipv6 add route.

  Parametru
  Descriere

  prefix

  Adresă sau prefix de subrețea pentru care se adaugă o rută.

  interface

  Numele sau indexul de interfață.

  nexthop

  Adresă de gateway, dacă prefixul nu este on-link.

  siteprefixlength

  Lungimea prefixului pentru site-ul întreg, dacă este on-link.

  metric

  Metrica rutei.

  publish

  Reprezintă una dintre următoarele valori:

  • no: Nu se semnalizează în semnalizările de rută (implicit)

  • age: Se semnalizează în semnalizările de rută cu durate de viață descrescătoare

  • yes: Se semnalizează în semnalizările de rută cu durate de viață constante

  Când publicarea este setată la valoarea „age”, semnalizarea de rută va conține durata de viață validă rămasă până la ștergere. Când publicarea este setată la valoarea „yes”, ruta nu va fi ștearsă niciodată, indiferent de valoarea pentru validlifetime și fiecare semnalizare de rută va conține aceeași durată de viață validă, specificată. Când publicarea este setată la valoarea „no” sau „age”, ruta va fi ștearsă după scurgerea duratei de viață valide.

  validlifetime

  Durata de viață prin intermediul căreia se exprimă valid ruta în zile, ore, minute și secunde (de exemplu: 1d2h3m4s). Valoarea implicită este „infinite”.

  preferredlifetime

  Durata de viață pentru care ruta este preferată. Valoarea implicită este egală cu durata de viață validă.

  store

  Reprezintă una dintre următoarele valori:

  • active: Modificările rămân doar până la următoarea încărcare

  • persistent: Modificarea este persistentă (implicit)Aveți nevoie de ajutor suplimentar?