Comenzi rapide de la tastatură pentru Internet Explorer


Tastele pentru comenzi rapide din Internet Explorer se pot utiliza pentru a executa rapid o serie de activități diferite sau pentru a lucra fără mouse.

Afișare totală

Vizualizarea și explorarea paginilor Web

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pentru a vizualiza și explora paginile Web.

Acțiune
Apăsați

Afișare Ajutor

F1

Comutare între vizualizările ecran complet și normale ale ferestrei browserului

F11

Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bară Adresă sau bara Preferințe

Tab

Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, bara Adresă sau bara Preferințe

Shift+Tab

Pornirea navigării cu cursorul

F7

Deplasare la pagina de pornire

Alt+Home

Deplasare la pagina următoare

Alt+Săgeată la dreapta

Deplasare la pagina anterioară

Alt+Săgeată stânga sau Backspace

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un link

Shift+F10

Mutare înainte prin cadre și elemente de browser (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

Ctrl+Tab sau F6

Mutare înapoi între cadre (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

Ctrl+Shift+Tab

Defilare spre începutul unui document

Săgeată în sus

Defilare spre sfârșitul unui document

Săgeată în jos

Defilare spre începutul unui document în pași mai mari

Page Up

Defilare spre sfârșitul unui document în pași mai mari

Page Down

Mutare la începutul unui document

Home

Mutare la sfârșitul unui document

End

Găsire în această pagină

Ctrl+F

Reîmprospătarea paginii Web curente

F5

Reîmprospătarea paginii Web curente, chiar dacă marcajul de timp al versiunii Web este identic cu cel al versiunii locale

Ctrl+F5

Oprirea descărcării unei pagini

Esc

Deschiderea unui site Web nou sau a unei pagini noi

Ctrl+O

Deschiderea unei ferestre noi

Ctrl+N

Deschiderea unei ferestre noi Navigare InPrivate

Ctrl+Shift+P

Dublarea filei (se deschide fila curentă într-o filă nouă)

Ctrl+K

Redeschiderea ultimei file închise

Ctrl+Shift+T

Închiderea ferestrei curente (dacă este deschisă o singură filă)

Ctrl+W

Salvarea paginii curente

Ctrl+S

Imprimarea paginii curente sau a cadrului activ

Ctrl+P

Activarea unui link selectat

Enter

Deschidere Preferințe

Ctrl+I

Deschidere Istoric

Ctrl+H

Deschidere Fluxuri

Ctrl+J

Deschidere meniu Pagină

Alt+P

Deschidere meniu Instrumente

Alt+T

Deschidere meniu Ajutor

Alt+H

Lucrul cu file

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pentru a lucra cu file.

Pentru
Apăsați

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în fundal

Ctrl+clic

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în prim plan

Ctrl+Shift+clic

Deschiderea unei file noi, în prim plan

Ctrl+T

Comutarea între file

Ctrl+Tab sau Ctrl+Shift+Tab

Închiderea filei curente (sau a ferestrei curente dacă navigarea cu file este dezactivată)

Ctrl+W

Deschiderea unei file noi în prim plan, din bara Adresă

Alt+Enter

Comutarea la fila având un anumit număr

Ctrl+n (unde n este un număr de la 1 la 8)

Comutare la ultima filă

Ctrl+9

Închiderea celorlalte file

Ctrl+Alt+F4

Activarea sau dezactivarea File rapide (vizualizarea ca imagini reduse)

Ctrl+Q

Utilizarea funcției de zoom

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru zoom.

Pentru
Apăsați

Mărire zoom (+ 10%)

Ctrl+Semnul plus

Micșorare zoom (- 10%)

Ctrl+Semnul minus

Zoom la 100%

Ctrl+0

Utilizarea căutării

Tabelul următor descrie comenzile rapide utilizate pentru căutare.

Pentru
Apăsați

Deplasare la caseta de căutare

Ctrl+E

Deschiderea cererii de căutare într-o filă nouă

Alt+Enter

Deschiderea meniului furnizorului de căutare

Ctrl+Săgeată în jos

Utilizarea Examinării înaintea imprimării

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pentru a examina și imprima paginile Web.

Pentru
Apăsați

Setarea opțiunilor de imprimare și imprimarea paginii

Alt+P

Modificarea hârtiei, a anteturilor și subsolurilor, a orientării și marginilor pentru această pagină

Alt+U

Afișarea primei pagini de imprimat

Alt+Home

Afișarea paginii anterioare de imprimat

Alt+Săgeată la stânga

Tastarea numărului paginii de afișat

Alt+A

Afișarea paginii următoare de imprimat

Alt+Săgeată la dreapta

Afișarea ultimei pagini de imprimat

Alt+End

Specificarea modalității de imprimare a cadrelor (această opțiune este disponibilă numai dacă imprimați o pagină Web care utilizează cadre)

Alt+F

Închidere Examinare înaintea imprimării

Alt+C

Utilizarea barei Adresă

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pe bara Adresă.

Pentru
Apăsați

Selectarea textului din bara Adresă

Alt+D

Afișarea unei liste de adrese pe care le-ați tastat

F4

În bara Adresă, mutarea cursorului spre stânga, la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)

Ctrl+Săgeată la stânga

În bara Adresă, mutarea cursorului spre dreapta la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)

Ctrl+Săgeată la dreapta

Adăugarea textului „www.” la începutul și „.com” la sfârșitul textului tastat în bara de adrese

Ctrl+Enter

Mutare înainte în lista de potriviri Completare automată

Săgeată în sus

Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată

Săgeată în jos

Deschiderea meniurilor barei de instrumente Internet Explorer

Următorul tabel descrie comenzile rapide de la tastatură utilizate pentru a deschide bara de instrumente Internet Explorer și meniurile din bara Comenzi.

Pentru
Apăsați

Deschidere meniu Pagină de pornire

Alt+M

Deschidere meniu Imprimare

Alt+R

Deschidere meniu RSS

Alt+J

Deschidere meniu Instrumente

Alt+O

Deschidere meniu Siguranță

Alt+S

Deschidere meniu Ajutor

Alt+L

Lucrul cu fluxurile, cu istoricul și cu preferințele

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate pentru a lucra cu fluxuri, istoric și preferințe.

Pentru
Apăsați

Adăugarea paginii curentă la preferințe (sau abonarea la flux când vă aflați în examinarea unui flux)

Ctrl+D

Ștergerea istoricului de navigare

Ctrl+Shift+Del

Deschiderea unei ferestre Navigare InPrivate

Ctrl+Shift+P

Deschiderea casetei de dialog Organizare Preferințe

Ctrl+B

Mutare element selectat în sus în lista Preferințe din caseta de dialog Organizare Preferințe

Alt+Săgeată în sus

Mutarea elementului selectat în jos în lista Preferințe din caseta de dialog Organizare Preferințe

Alt+Săgeată în jos

Deschidere Centru preferințe și afișare preferințe

Alt+C

Deschidere Centru preferințe și afișare istoric

Ctrl+H

Deschidere Centru preferințe și afișare fluxuri

Ctrl+J

Deschidere și andocare Centru preferințe și afișare fluxuri

Ctrl+Shift+J

Deschidere meniu Adăugare la Preferințe (sau deschidere Abonare la flux când vă aflați în examinare flux)

Alt+Z

Deschidere meniu Preferințe din bara de meniuri

Alt+A

Afișarea tuturor fluxurilor (dacă vă aflați în vizualizarea fluxuri)

Alt+I

Marcarea unui flux ca citit (dacă vă aflați în vizualizare fluxuri)

Alt+M

Plasarea cursorului în caseta Căutare din vizualizarea fluxuri

Alt+S

Editare

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate la editarea paginilor Web.

Pentru
Apăsați

Eliminarea elementelor selectate și copierea lor în Clipboard

Ctrl+X

Copierea elementelor selectate în Clipboard

Ctrl+C

Inserarea conținutul din Clipboard la locația selectată

Ctrl+V

Selectarea tuturor elementelor de pe pagina Web curentă

Ctrl+A

Deschiderea Instrumente pentru dezvoltatori Internet Explorer

F12

Utilizarea barei Informații

Următorul tabel descrie comenzile rapide utilizate în lucrul cu bara Informații.

Pentru
Apăsați

Mutarea focalizării la bara Informații

Alt+N

Clic pe bara Informații

Bara de spațiuAveți nevoie de ajutor suplimentar?