Comenzile rapide de la tastatură Windows Media Center


Aveți posibilitatea să accesați orice caracteristică din Windows Media Center utilizând doar tastatura. În plus, Media Center furnizează o varietate de comenzi rapide de la tastatură pentru ca navigarea cu tastatura să fie mai simplă.

Pentru informații despre utilizarea caracteristicilor Accesibilitate, cum ar fi Naratorul și Lupa, consultați Utilizarea caracteristicilor de Accesibilitate în Windows Media Center.

Tabelele următoare arată diversele comenzi rapide de la tastatură pentru Media Center. Pentru mai multe comenzi rapide Windows de la tastatură, consultați Comenzi rapide de la tastatură.

Utilizarea comenzilor rapide pentru navigarea de bază

Următorul tabel prezintă modul de utilizare a comenzilor rapide pentru navigarea de bază în Media Center.

Pentru
Utilizați această tastă sau comandă rapidă de la tastatură

Deschidere Media Center sau întoarcere la ecranul de pornire Media Center

Tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows +Alt+Enter

Acceptarea unei selecții

Enter

Întoarcere la ecranul precedent

Backspace

Salt la primul element dintr-o listă

Home

Salt la ultimul element dintr-o listă

End

Mutare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos

Taste săgeți

Intrare sau ieșire din modul ecran complet

Alt+Enter

Utilizarea comenzilor rapide pentru controlul audio

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru controlul audio.

Acțiune
Utilizați această tastă sau comandă rapidă de la tastatură

Activare sau dezactivare volum difuzor

F8

Scădere volum

F9

Mărire volum

F10

Salt la pagina bibliotecii de muzică

Ctrl+M

Redare melodie

Ctrl+Shift+P

Oprire redare melodie

Ctrl+Shift+S

Întrerupere sau reluare melodie

Ctrl+P

Salt la începutul melodiei curente

Ctrl+B

Salt la melodia următoare

Ctrl+F

Derulare rapidă înainte a unei melodii

Ctrl+Shift+F

Extragere CD

Ctrl+R

Afișare meniu comenzi rapide

Ctrl+D

Utilizare comenzi rapide pentru a viziona și înregistra emisiuni TV

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru a viziona și înregistra conținut TV.

Acțiune
Utilizați această tastă sau comandă rapidă de la tastatură

Salt la Înregistrare TV

Ctrl+O

Salt la Ghid

Ctrl+G

Salt la TV în direct

Ctrl+T

Modificare raport aspect ecran (zoom)

Ctrl+Shift+Z

Înregistrare emisiune TV

Ctrl+R

Pauză sau reluare TV în direct sau înregistrare TV

Ctrl+P

Oprire înregistrare sau oprire redare a unei emisiuni TV

Ctrl+Shift+S

Reluarea redării unei emisiuni TV

Ctrl+Shift+P

Derulare înapoi TV în direct sau înregistrare TV

Ctrl+Shift+B

Derulare rapidă înainte TV în direct sau înregistrare TV

Ctrl+Shift+F

Salt înapoi

Ctrl+B

Salt înainte

Ctrl+F

Afișare meniu comenzi rapide

Ctrl+D

Deplasare la canalul următor

Page Up

Deplasare la canalul anterior

Page Down

Utilizarea comenzilor rapide pentru vizualizarea imaginilor

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru vizualizarea imaginilor.

Acțiune
Utilizați această tastă sau comandă rapidă de la tastatură

Salt la imagini

Ctrl+I

Mărire imagine

Enter

Redare expunere de diapozitive

Ctrl+Shift+P

Oprire expunere de diapozitive

Ctrl+Shift+S

Pauză sau reluare expunere de diapozitive

Ctrl+P

Salt înapoi la imaginea precedentă

Săgeată în sus sau săgeată la stânga

Salt înainte la imaginea următoare

Săgeată în jos sau săgeată la dreapta

Afișare meniu comenzi rapide

Ctrl+D

Utilizarea comenzilor rapide pentru redarea video

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru redarea video.

Acțiune
Comandă rapidă de la tastatură

Salt la video

Ctrl+E

Redarea unui fișier video

Ctrl+Shift+P

Întrerupere sau reluare fișier video

Ctrl+P

Oprire video

Ctrl+Shift+S

Derulare înapoi video

Ctrl+Shift+B

Derulare rapidă înainte video

Ctrl+Shift+F

Salt înapoi

Ctrl+B

Salt înainte

Ctrl+F

Modificare raport aspect ecran (zoom)

Ctrl+Shift+Z

Utilizarea comenzilor rapide pentru redarea DVD-urilor

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide în timpul redării DVD-urilor.

Acțiune
Utilizați această tastă sau comandă rapidă de la tastatură

Deplasare la meniul DVD

Ctrl+Shift+M

Redare DVD

Ctrl+Shift+P

Întrerupere sau reluare DVD

Ctrl+P

Oprire DVD

Ctrl+Shift+S

Derulare înapoi DVD

Ctrl+Shift+B

Derulare rapidă înainte DVD

Ctrl+Shift+F

Deplasare la capitolul anterior

Ctrl+B

Deplasare la capitolul următor

Ctrl+F

Modificare raport aspect ecran (zoom)

Ctrl+Shift+Z

Modificarea selecției audio DVD

Ctrl+Shift+A

Notă

  • Unele comenzi rapide de la tastatură listate aici pot fi indisponibile, în funcție de hardware-ul computerului sau de tipul de media pe care îl redați. De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.Aveți nevoie de ajutor suplimentar?