Indiferent dacă scrieți o scrisoare sau calculați date numerice, tastatura este metoda principală pentru a introduce informații în computer. Însă, știați că aveți posibilitatea să utilizați tastatura și pentru a controla computerul? Învățarea câtorva comenzi simple de la tastatură (instrucțiuni pentru computer) vă este de ajutor pentru a lucra mai eficient. Acest articol prezintă noțiunile de bază despre lucrul cu tastatura și vă introduce în comenzile de la tastatură.

Cum sunt organizate tastele

Tastele de pe tastatură sunt împărțite în mai multe grupuri pe baza funcției lor:

 • Tastele de scriere (alfanumerice). Aceste taste includ aceleași taste pentru litere, numere, punctuație și simboluri precum cele ale unei mașini de scris tradiționale.

 • Tastele de control. Aceste taste se utilizează individual sau în combinație cu alte taste, pentru a efectua anumite acțiuni. Tastele de control utilizate cel mai frecvent sunt Ctrl, Alt, tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows și Esc.
 • Tastele funcționale. Tastele funcționale se utilizează pentru a efectua activități specifice. Acestea sunt etichetate ca F1, F2, F3 etc. până la F12. Funcționalitatea acestor taste diferă de la un program la altul.

 • Tastele de navigare. Aceste taste se utilizează pentru deplasarea în documente sau pagini Web și pentru editarea textului. Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.

 • Minitastatură numerică. Minitastatura numerică este la îndemână pentru introducerea rapidă a numerelor. Tastele sunt grupate împreună într-un bloc, ca un calculator convențional sau mașină de calcul.

Ilustrația următoare arată cum sunt aranjate aceste taste pe o tastatură tipică. Este posibil ca aspectul tastaturii să difere.

Imagine a tastaturii ce arată tipuri de taste
Aranjarea tastelor pe tastatură

Tastarea textului

De fiecare dată când trebuie să tastați ceva într-un program, mesaj de poștă electronică sau casetă text, veți vedea o linie verticală clipitoare (Imagine a cursorului ). Este cursorul, denumit și punct de inserare. El indică locul unde va începe textul pe care îl tastați. Cursorul se poate muta făcând clic cu mouse-ul pe locația dorită sau utilizând tastele de navigare (consultați secțiunea „Utilizarea tastelor de navigare” din acest articol).

Pe lângă litere, numere, semne de punctuație și simboluri, tastele de scriere includ și tastele Shift, Caps Lock, tasta Tab, Enter, bara de spațiu și Backspace.

Nume tastă
Cum se utilizează

Shift

Apăsați Shift în combinație cu o literă pentru a tasta o majusculă. Apăsați Shift în combinație cu altă tastă pentru a tasta simbolul arătat în partea de sus a acelei taste.

Caps Lock

Apăsați Caps Lock o dată pentru a tasta toate literele cu majusculă. Apăsați din nou Caps Lock pentru a dezactiva această funcție. Este posibil ca tastatura să aibă o semnalizare luminoasă care indică dacă Caps Lock este activat.

Tab

Apăsați Tab pentru a muta cursorul câteva spații înainte. De asemenea, se poate apăsa tasta Tab pentru a vă muta la următoarea casetă text într-un formular.

Enter

Apăsați Enter pentru a muta cursorul la începutul următoarei linii de text. Într-o casetă de dialog, apăsați Enter pentru a selecta butonul evidențiat.

Bara de spațiu

Apăsați bara de spațiu pentru a muta cursorul un spațiu înainte.

Backspace

Apăsați Backspace pentru a șterge un caracter dinaintea cursorului sau textul selectat.

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Comenzile rapide de la tastatură sunt metode pentru efectuarea acțiunilor utilizând tastatura. Acestea sunt denumite comenzi rapide deoarece vă ajută să lucrați mai rapid. De fapt, aproape orice acțiune sau comandă pe care o efectuați cu mouse-ul este efectuată mai rapid utilizând una sau mai multe taste de pe tastatură.

În subiectele de Ajutor, un semn plus (+) între două sau mai multe taste indică faptul că acele taste trebuie apăsate în combinație. De exemplu, Ctrl+A înseamnă să apăsați și să țineți apăsat Ctrl, apoi apăsați A. Ctrl+Shift+A înseamnă să apăsați și să țineți apăsat Ctrl și Shift, apoi să apăsați A.

Găsirea comenzilor rapide de program

În majoritatea programelor se poate lucra utilizând tastatura. Pentru a vedea care comenzi au comenzi rapide de la tastatură, deschideți un meniu. Comenzile rapide (dacă sunt disponibile) sunt afișate lângă elementele meniului.

Imagine a meniului Editare din Notepad, care arată comenzile rapide de la tastatură de lângă comenzile de meniu
Comenzile rapide de la tastatură apar lângă elementele meniului.

Alegerea meniurilor, a comenzilor și a opțiunilor

Deschideți meniuri și alegeți comenzi sau alte opțiuni utilizând tastatura. Într-un program care are meniuri cu litere subliniate, apăsați pe Alt și pe o literă subliniată pentru a deschide meniul corespunzător. Apăsați litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă. Pentru programele care utilizează panglica, cum ar fi Paint și WordPad, apăsarea tastei Alt suprapune (nu subliniază) o literă care poate fi apăsată.

Imagine a meniului Paint ce arată litere subliniate în comenzile de meniu
Apăsați Alt+F pentru a deschide meniul Fișier, apoi apăsați P pentru a alege comanda Imprimare.

Acest truc funcționează și pentru casetele de dialog. Când vedeți o literă subliniată atașată la o opțiune dintr-o casetă de dialog, înseamnă că apăsați Alt plus acea literă pentru a alege opțiunea.

Comenzi rapide utile

Tabelul următor listează câteva dintre cele mai utile comenzi rapide de la tastatură. Pentru o listă mai detaliată, consultați Comenzi rapide de la tastatură.

Apăsați
Acțiune
Windows tasta siglă Imagine a tastei siglă Windows

Deschiderea meniului Start

Alt+Tab

Comutarea între programe sau ferestre deschise

Alt+F4

Închiderea elementului activ sau ieșirea din programul activ

Ctrl+S

Salvarea fișierului sau documentului curent (funcționează în majoritatea programelor)

Ctrl+C

Copierea elementului selectat

Ctrl+X

Decuparea elementului selectat

Ctrl+V

Lipirea elementului selectat

Ctrl+Z

Anularea unei acțiuni

Ctrl+A

Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră

F1

Afișarea Ajutorului pentru un program sau pentru Windows

tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows +F1

Afișarea Ajutor și Asistență Windows

Esc

Anularea activității curente

Tastă aplicație Imagine a tastei de aplicație

Deschiderea unui meniu de comenzi corelat cu o selecție dintr-un program. Este echivalent cu a face clic cu butonul din dreapta pe selecție.

Utilizarea tastelor de navigare

Tastele de navigare permit mutarea cursorului, deplasarea în documente și pagini Web și editarea textului. Tabelul următor listează câteva funcții obișnuite ale acestor taste.

Apăsați
Pentru

Săgeata la stânga, săgeata la dreapta, săgeata în sus sau săgeata în jos

Mutarea cursorului sau a selecției cu un spațiu sau o linie în direcția săgeții sau defilarea într-o pagină Web în direcția săgeții

Home

Mutarea cursorului la începutul unei linii sau deplasarea în începutul unei pagini Web

End

Mutarea cursorului la sfârșitul unei linii sau deplasarea la sfârșitul unei pagini Web

Ctrl+Home

Deplasarea la începutul unui document

Ctrl+End

Deplasarea la sfârșitul unui document

Page Up

Mutarea cursorului sau a paginii mai sus cu un ecran

Page Down

Mutarea cursorului sau a paginii mai jos cu un ecran

Delete

Ștergerea caracterelor aflate după cursor sau a textului selectat; în Windows, ștergerea elementului selectat și mutarea lui în Coșul de reciclare

Insert

Activarea sau dezactivarea modului Inserare. Când modul Inserare este activat, textul pe care îl tastați este inserat la cursor. Când modul Inserare este dezactivat, textul pe care îl tastați înlocuiește caracterele existente.

Utilizarea minitastaturii numerice

Minitastatura numerică aranjează numerele de la 0 la 9, operatorii aritmetici + (adunare), - (scădere), * (înmulțire) și / (împărțire) și separatorul zecimal așa cum apar pe un calculator sau o mașină de calcul. Aceste caractere sunt dublate în alt loc de pe tastatură, dar aranjamentul minitastaturii numerice permite introducerea rapidă a datelor numerice sau a operațiilor matematice cu o singură mână.

Imagine a unei minitastaturi numerice
Minitastatură numerică

Pentru a utiliza o minitastatură numerică la introducerea numerelor, apăsați Num Lock. Cele mai multe tastaturi au o semnalizare luminoasă care indică dacă Num Lock este activat sau dezactivat. Când Num Lock este dezactivat, minitastatura numerică funcționează ca un al doilea set de taste de navigare (aceste funcții sunt imprimate pe taste lângă numere sau simboluri).

Minitastatura numerică se utilizează pentru a efectua calcule simple cu Calculatorul.

Funcționarea Calculatorului cu minitastatura numerică

 1. Deschideți Calculator făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start. În caseta de căutare, tastați Calculator, apoi, în lista cu rezultate, faceți clic pe Calculator.

 2. Verificați semnalizarea luminoasă a tastaturii pentru a vedea dacă Num Lock este activat. Dacă nu este, apăsați Num Lock.

 3. Utilizând minitastatura numerică, tastați primul număr din calcul.

 4. Pe minitastatură, tastați + pentru adunare, - pentru scădere, * pentru înmulțire sau / pentru împărțire.

 5. Tastați următorul numărul din calcul.

 6. Apăsați Enter pentru a finaliza calculul.

Trei taste neobișnuite

Până acum, am vorbit despre aproape toate tastele pe care este posibil să le utilizați. Dar, ca niște adevărați curioși, să explorăm cele mai misterioase trei taste de pe tastatură: PrtScn, Scroll Lock și Pause/Break.

PrtScn (sau Print Screen)

Cu mult timp în urmă, această tastă făcea ceea ce spune - trimitea ecranul de text curent către imprimantă. Acum, dacă apăsați PrtScn, captați o imagine a întregului ecran (o „captură de ecran”) și o copiați în Clipboard din memoria computerului. De aici aveți posibilitatea să o lipiți (Ctrl+V) în Microsoft Paint sau în alt program și, dacă doriți, să o imprimați din acel program.

Mai misterioasă este SYS RQ, care împarte aceeași tastă cu PrtScn în unele tastaturi. În trecut, SYS RQ a fost proiectată pentru a fi o „cerință de sistem”, dar această comandă nu este activată în Windows.

Pentru mai multe informații despre tasta Print Screen, consultați Efectuarea unei capturi de ecran (imprimarea ecranului).

Sfat

 • Apăsați Alt+PrtScn pentru a capta numai imaginea ferestrei active, în locul întregului ecran.

ScrLk (sau Scroll Lock)

În majoritatea programelor, apăsarea Scroll Lock nu are niciun efect. În câteva programe, apăsarea Scroll Lock modifică comportamentul tastelor săgeată și al tastelor Page Up și Page Down; dacă apăsați pe aceste taste, faceți ca documentul să defileze fără a modifica poziția cursorului sau a selecției. Este posibil ca tastatura să aibă o semnalizare luminoasă care indică dacă Scroll Lock este activat.

Pause/Break

Această tastă este rareori utilizată. În anumite programe mai vechi, apăsarea acestei taste pune în pauză programul sau, în combinație cu Ctrl, îi oprește executarea.

Alte taste

Unele tastaturi moderne vin împreună cu „taste de acces” sau butoane care vă oferă acces rapid, cu o singură apăsare, la programe, fișiere sau comenzi. Alte modele au controale de volum, rotițe de defilare, rotițe de zoom și alte gadgeturi. Pentru detalii despre aceste caracteristici, verificați informațiile care au venit cu tastatura sau computerul sau accesați site-ul Web al producătorului de computere.

Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a tastaturii

Utilizarea corectă a tastaturii poate evita apariția durerilor sau a leziunilor la încheieturi, mâini și brațe, îndeosebi dacă utilizați computerul pentru perioade lungi de timp. Iată câteva sfaturi de ajutor pentru a evita problemele:

 • Plasați tastatura la nivelul coatelor. Partea de sus a brațelor trebuie să stea relaxată.

 • Centrați tastatura în fața dvs. Dacă tastatura are o minitastatură numerică, utilizați bara de spațiu ca punct central.

 • Tastați cu mâinile și încheieturile deasupra tastaturii, pentru a avea posibilitatea să utilizați întregul braț pentru a ajunge la taste îndepărtate, în loc să vă întindeți degetele.

 • Evitați ținerea palmelor sau a încheieturilor pe orice tip de suprafață în timp ce tastați. Dacă tastatura are un suport pentru palme, utilizați-l numai în timpul pauzelor de tastare.

 • În timp ce tastați, atingeți ușor tastele și țineți încheieturile drepte.

 • Atunci când nu tastați, relaxați-vă mâinile și brațele.

 • Faceți pauze mici când utilizați computerul, la fiecare 15-20 de minute.

Pentru mai multe informații despre alte părți ale computerului, consultați Părțile unui computer.