System Configuration (msconfig) este un instrument care poate ajuta la identificarea problemelor care pot împiedica pornirea corectă a sistemului de operare Windows. Folosind System Configuration, puteți lansa sistemul de operare Windows cu serviciile și aplicațiile de pornire obișnuite dezactivate, apoi să le activați din nou, pe rând. Dacă o problemă nu apare atunci când o aplicație sau un serviciu sunt dezactivate, dar apare atunci când serviciul este activat, este posibil ca acel serviciu să fie cauza problemei.

 • Pentru a deschide Configurare sistem, trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, atingeți Căutare (sau, dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Căutare), introduceți msconfig în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe msconfig. Este necesară permisiunea administratorului Este posibil să vi se ceară o parolă de administrator sau confirmarea opțiunii dvs.

Următorul tabel descrie filele și opțiunile disponibile în System Configuration:

Filă Descriere
Filă

General

Descriere

Listează opțiunile pentru modurile de configurare a pornirii:

 • Normal startup (Pornire normală) Pornește Windows în maniera obișnuită. Utilizați acest mod pentru a porni sistemul de operare Windows după ce ați utilizat celelalte două moduri de depanare a problemei.


 • Diagnostic startup (Pornire cu diagnosticare) Pornește Windows doar cu serviciile și driverele de bază. Acest mod poate ajuta la excluderea fișierelor Windows de bază dintre probleme.

  Pentru a porni sistemul de operare Windows în modul de pornire cu diagnosticare

  • Pe fila General, atingeți sau faceți clic pe Diagnostic startup (Pornire cu diagnosticare), atingeți sau faceți clic pe OK, apoi pe Restart (Repornire).

   Dacă problema apare, este posibil ca fișiere sau drivere Windows de bază să fie deteriorate. Pentru a afla mai multe despre depanarea acestei probleme, consultați Cum se reîmprospătează, resetează sau restaurează PC-ul.

   Dacă problema nu apare, utilizați modul Selective startup (Pornire selectivă) pentru a încerca să găsiți problema prin activarea sau dezactivarea anumitor servicii și aplicații de pornire.

 • Selective startup (Pornire selectivă) Pornește Windows cu serviciile și driverele de bază și cu celelalte servicii și aplicații de pornire pe care le selectați.

  Pentru a porni sistemul de operare Windows în modul de pornire selectivă

  1. Pe fila General, atingeți sau faceți clic pe Selective startup (Pornire selectivă), apoi debifați casetele de selectare Load system services (Încărcare servicii de sistem) și Load startup items (Încărcare elemente de pornire).

  2. Bifați caseta Load system services (Încărcare servicii sistem), atingeți sau faceți clic pe OK, apoi pe Restart (Repornire).

  3. Dacă problema apare după repornire, efectuați una sau ambele (dacă este necesar) activități care urmează:

   Identificați serviciul de sistem care cauzează problema.

   • Atingeți sau faceți clic pe fila Services (Servicii), pe Disable all (Dezactivați tot), bifați caseta corespunzătoare primului serviciu listat, apoi reporniți PC-ul. Dacă problema nu reapare, puteți elimina primul serviciu dintre cauzele problemei.

   • Primul serviciu fiind selectat, bifați caseta corespunzătoare celui de-al doilea serviciu, apoi reporniți PC-ul.

   • Repetați acest proces până când reproduceți problema. Dacă problema nu se produce din nou, puteți elimina serviciile de sistem dintre cauzele problemei.

   Identificați elementul de pornire care cauzează problema.

   • Atingeți sau faceți clic pe fila Startup (Pornire), apoi atingeți sau faceți clic pe Open Task Manager (Deschidere Manager de activități).

   • Dezactivați toate elementele de pornire cu excepția primului, atingând sau făcând clic pe fiecare element, apoi atingând sau făcând clic pe Disable (Dezactivare). Reporniți PC-ul. Dacă problema nu reapare, puteți elimina primul element de pornire dintre cauzele problemei.

   • Cu primul element de pornire selectat, atingeți sau faceți clic pe al doilea, apoi pe Enable (Activare). Reporniți PC-ul. Repetați acest proces până când reproduceți problema.

Filă

Boot (Încărcare sistem)

Descriere

Afișează opțiunile de configurare pentru sistemul de operare și setări de depanare complexe, inclusiv:

 • Safe boot: Minimal (Boot securizat: minimal). La pornire, deschide interfața utilizator grafică Windows (Explorer) în modul de siguranță, rulând doar serviciile de sistem critice. Lucrul în rețea este dezactivat.

 • Safe boot: Alternate shell (Boot securizat: shell alternativ). La pornire, deschide linia de comandă Windows în modul de siguranță, rulând doar serviciile de sistem critice. Lucrul în rețea și Explorer sunt dezactivate.

 • Safe boot: Active Directory repair (Boot securizat: reparare). La pornire, deschide Explorer în modul de siguranță, rulând serviciile de sistem critice și Active Directory.

 • Safe boot: Network (Boot securizat: rețea). La pornire, deschide Explorer în modul de siguranță, rulând doar serviciile de sistem critice. Lucrul în rețea este activat.

 • No GUI boot (Fără boot GUI) Nu afișează ecranul de bun venit Windows la pornire.

 • Boot log (Jurnal de boot) Stochează toate informațiile despre procesul de pornire în fișierul %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Base video (Video de bază) La pornire, deschide Explorer în modul VGA minim. Aceasta încarcă driverele VGA standard în locul driverelor video specifice hardware-ului video de pe PC.

 • OS boot information (Informații de boot SO) Afișează numele driverelor în timp ce acestea se încărcă pe parcursul procesului de pornire.

 • Timeout (Expirare). Determină cât timp se afișează meniul de boot înainte să se selecteze automat intrarea de boot implicită. Setarea implicită este la 30 de secunde.

 • Make all boot settings permanent (Se fac permanente toate setările de boot) Nu monitorizează setările efectuate în System Configuration. Opțiunile pot fi modificate ulterior utilizând System Configuration, dar acest lucru trebuie efectuat manual. Atunci când este selectată această opțiune, nu puteți reveni asupra modificărilor efectuate, selectând opțiunea de pornire normală (Normal startup) în fila General.

Opțiuni complexe:

 • Number of processors (Număr de procesoare) Limitează numărul de procesoare utilizate într-un sistem multiprocesor. Dacă caseta de selectare este bifată, sistemul se va boota utilizând numai numărul de procesoare din lista verticală.

 • Maximum memory (Memorie maximă) Specifică cantitatea maximă de memorie fizică utilizată de sistemul de operare pentru a simula o configurație cu memorie redusă. Valoarea din caseta text este în megabyți (MB).

 • PCI Lock (Blocare PCI) Previne ca Windows să realoce resurse I/O și IRQ pe magistrala PCI. Se păstrează resursele I/O și de memorie setate de BIOS sau de UEFI.

 • Debug (Depanare) Activează depanarea în mod kernel pentru dezvoltarea de drivere de dispozitiv. Pentru mai multe informații, accesați site-ul web Windows Driver Kit.

 • Global debug settings (Setări de depanare globale) Specifică setările de conexiune ale depanatorului pe acest PC pentru ca un depanator kernel să comunice cu o gazdă de depanator. Conexiunea de depanator dintre PC-urile gazdă și țintă poate fi Serial, IEEE 1394 sau USB.

 • Debug port (Port de depanare) Specifică utilizarea Serial ca tip de conexiune și port serial. Portul implicit este COM 1.

 • Baud rate (Rată transfer) Specifică rata de transfer în baud de utilizat când portul Debug este selectat și tipul de conexiune este Serial. Această setare este opțională. Valorile valide pentru transfer sunt 9600, 19.200, 38.400, 57.600, și 115.200. Rata de transfer implicită este de 115.200 bps.

 • Channel (Canal) Specifică utilizarea 1394 ca tip de conexiune pentru depanare și specifică numărul de canal care să se utilizeze. Valoarea pentru canal trebuie să fie un întreg zecimal între 0 și 62, inclusiv și trebuie să corespundă numărului de canal utilizat de PC-ul gazdă. Canalul specificat nu depinde de portul 1394 fizic ales pe adaptor. Valoarea implicită pentru canal este 0.

 • USB target name (Nume țintă USB) Specifică o valoare de șir de utilizat atunci când tipul de conexiune de depanare este USB. Poate avea orice valoare.

Filă

Services (Servicii)

Descriere

Listează toate serviciile care pornesc atunci când pornește PC-ul, împreună cu starea lor curentă (în execuție sau oprit). Utilizați fila Services (Servicii) pentru a activa sau dezactiva anumite servicii în timpul pornirii, în scopul depanării serviciilor care ar putea contribui la problemele de pornire.

Selectați Hide all Microsoft services (Ascundeți toate serviciile Windows) pentru a afișa doar aplicațiile de la terți în lista de servicii. Debifați caseta de selectare a unui serviciu pentru a-l dezactiva următoarea dată când porniți PC-ul. Dacă ați ales pornirea selectivă, Selective startup, în fila General, trebuie fie să alegeți pornirea normală, Normal startup, în fila General, fie să bifați caseta corespunzătoare serviciului pentru a-l porni din nou la pornire.

Avertisment Dezactivarea serviciilor care rulează în mod normal la pornire poate determina ca unele aplicații să nu mai funcționeze sau cauzează instabilitatea sistemului. Nu dezactivați serviciile din această listă decât dacă știți că nu sunt esențiale pentru funcționarea PC-ului. Dacă selectați Disable all (Dezactivare totală), nu se vor dezactiva unele servicii Microsoft necesare pentru ca sistemul de operare să pornească.

Filă

Startup (Pornire)

Descriere

Acum puteți să gestionați elementele de pornire în Managerul de activități (Task Manager). Fila Pornire din Managerul de activități listează aplicațiile și serviciile care rulează atunci când pornește PC-ul, împreună cu numele editorului, starea și impactul la pornire.


 • Pentru a deschide Manager de activități, trageți cu degetul de marginea din dreapta a ecranului, atingeți Căutare (sau, dacă utilizați un mouse, indicați spre colțul din dreapta sus al ecranului, mișcați în jos indicatorul mouse-ului, apoi faceți clic pe Căutare), introduceți Manager de activități în caseta de căutare, apoi atingeți sau faceți clic pe Manager de activități.

Notă Dezactivarea aplicațiilor sau serviciilor care rulează în mod normal la pornire poate face ca aplicațiile sau serviciile asociate să pornească mai încet sau să nu ruleze așa cum vă așteptați.

Filă

Tools (Instrumente)

Descriere

Oferă o listă convenabilă de instrumente de diagnosticare și alte instrumente avansate pe care le puteți rula.

Pentru informații despre opțiunile de pornire avansate, consultați Setări pornire Windows (inclusiv modul de siguranță). Pentru mai multe informații detaliate, mergeți la site-ul web Microsoft pentru specialiști IT.
Aveți nevoie de ajutor suplimentar?