Cum se efectuează căutările complexe în Windows Media Player?

Aveți posibilitatea să utilizați căutarea pentru a găsi elementele din Biblioteca Windows Media Player sau dintr-un serviciu de muzică online care se potrivesc cu un set specific de criterii. Toate potrivirile rezultate sunt afișate în panoul de detalii. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați linkuri la potriviri din categorii specifice ale Bibliotecii făcând clic pe săgeata verticală a casetei de căutare.

Dacă Playerul este deschis în prezent și vă aflați în modul În redare, faceți clic pe butonul Comutare la bibliotecăImagine a butonului Comutare la bibliotecă în colțul din dreapta sus al Playerului.

Următoarele exemple ilustrează căutări complexe ce se pot face în caseta de căutare din Windows Media Player:

Afișare totală

Pentru a găsi o anumită melodie, un anumit album sau un anumit artist

Pentru a căuta un o anumită melodie, un anumit album sau artist, tastați unul sau mai multe cuvinte în caseta de căutare. De exemplu, pentru a găsi toate titlurile de melodii, de album și toate numele de artiști care conțin cuvântul „Prince”, tastați Prince în caseta de căutare.

Observați că dacă tastați numai un număr de patru cifre în caseta de căutare, Playerul va căuta melodii și albume care s-au lansat în acel an, în plus față de titlurile de melodii și de albume care conțin acel număr. Pentru a restrânge rezultatele căutării pentru un titlu de melodie sau de album care conține un număr de patru cifre, cum ar fi melodia lui Prince „1999”, includeți unul sau mai multe cuvinte suplimentare în interogarea de căutare. De exemplu, pentru a găsi melodia lui Prince song „1999”, tastați 1999 Prince în caseta de căutare.

Excluderea elementelor dintr-o căutare

Pentru a exclude un element, utilizați NOT sau o cratimă (-). De exemplu, tastați „Wilco” NOT „Sky Blue Sky” pentru a vedea toate melodiile lui Wilco, cu excepția celor din albumul „Sky Blue Sky”. Sau, tastați -Rock pentru a vedea toate melodiile, cu excepția celor din genul muzical Rock. Rețineți că NOT trebuie scris cu litere mari.

Pentru a căuta o frază exactă, încadrați-o între ghilimele duble ("). De exemplu, tastați "Easy Listening" pentru a căuta elemente care conțin întreaga expresie.

Combinarea unei căutări

Pentru a efectua o căutare combinată, utilizați OR. De exemplu, pentru a căuta toate melodiile interpretate de Neil Diamond sau de Barbra Streisand, tastați "Neil Diamond" OR "Barbra Streisand". Sau tastați Rock OR Jazz pentru a găsi toate melodiile din genul muzical Rock sau Jazz. Rețineți că OR trebuie scris cu litere mari.

Căutarea cu două atribute

Pentru a efectua o căutare în funcție de două atribute, utilizați AND sau un spațiu. De exemplu, tastați „Wilco” AND „Sky Blue Sky” pentru a găsi doar piesele de Wilco din albumul „Sky Blue Sky”. Sau tastați Compozitor:Beethoven Dirijor:"Gerard Schwartz" pentru a găsi lucrări muzicale compuse de Beethoven și dirijate de Gerard Schwartz. Rețineți că AND trebuie scris cu litere mari.

Căutarea utilizând atributele de informații media

Pentru a restrânge căutarea la un anumit atribut din informațiile media, utilizați formatul Atribut:Element căutat. De exemplu, tastați Gen:Rock pentru a găsi melodiile din genul muzical Rock. Sau tastați Compozitor:Beethoven pentru a găsi toate lucrările muzicale compuse de Beethoven. În tabelul următor se prezintă exemple de diverse cuvinte de căutare și modul de utilizare a acestora.

Pentru a se găsi Utilizați acest Exemplu
Pentru a se găsi

Titlul albumului sau al CD-ului

Utilizați acest

Album:

Exemplu

album:"Sky Blue Sky"

Pentru a se găsi

Artistul principal

Utilizați acest

ArtistAlbum:

Exemplu

artistalbum:Wilco

Pentru a se găsi

Artistul principal sau participant

Utilizați acest

Artist:

Exemplu

artist:Wilco

Pentru a se găsi

Compozitorul

Utilizați acest

Compozitor:

Exemplu

compozitor:"Jeff Tweedy"

Pentru a se găsi

Dirijorul orchestrei

Utilizați acest

Dirijor:

Exemplu

dirijor:"Gerard Schwartz"

Pentru a se găsi

Furnizor de conținut

Utilizați acest

FurnizorConținut:

Exemplu

furnizorconținut:NumeDepozitOnline

Pentru a se găsi

Artistul participant

Utilizați acest

ArtistParticipant:

Exemplu

artistparticipant:"Ray Charles"

Pentru a se găsi

Genul muzical

Utilizați acest

Gen:

Exemplu

gen:rock

Pentru a se găsi

Durata în secunde a conținutului

Utilizați acest

durată:

Exemplu

durată:245

Pentru a se găsi

Este protejat conținutul prin drepturi de utilizare media?

Utilizați acest

Protejat:

Exemplu

protejat:<da/nu>

Pentru a se găsi

Clasificările conținutului (inclusiv clasificările utilizator și clasificările furnizorului de conținut)

Utilizați acest

Clasificare:

Exemplu

clasificarea:4

Pentru a se găsi

Titlul elementului

Utilizați acest

Titlu:

Exemplu

titlu:"Either Way"

Rețineți că operațiunea de căutare nu este sensibilă la literele mari și mici, cu excepția cazului în care efectuați căutări combinate utilizând NOT, OR sau AND. De asemenea, rețineți că nu există niciun spațiu între cuvântul de căutare, două puncte și textul tastat. Ghilimelele sunt necesare doar pentru căutarea unor grupuri întregi de cuvinte, care sunt frecvent întâlnite la titlurile albumelor și la numele complete ale artiștilor, sau a unor fraze exacte.

Dacă sunteți într-o categorie din bibliotecă unde nu se utilizează criteriile de căutare pe care le-ați specificat, cum ar fi căutarea unui nume de artist dintr-o categorie Gen, Playerul va căuta în toate celelalte categorii din bibliotecă și va furniza o listă a tuturor potrivirilor găsite în panoul de detalii. De asemenea, aveți posibilitatea să vedeți toate potrivirile găsite făcând clic pe săgeata listei verticale a casetei de căutare.

Pentru a goli rapid din caseta de căutare criteriile de căutare anterioare, faceți clic pe Ștergere căutareImagine a butonului Golire căutare.