Simplificarea concentrării pe acțiuni

Aveți posibilitatea de a reduce cantitatea de informații de pe ecran, astfel încât conținutul să fie mai ușor de citit, și de a configura tastatura pentru a face tastarea mai ușoară.

Aceste setări pot fi reglate în pagina Se facilitează tastarea și citirea din Centrul de accesibilitate.

 1. Deschideți pagina Facilitarea focalizării pe activități de citire și tastare făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Accesibilitate, pe Centrul de accesibilitate, apoi pe Facilitarea focalizării pe activități de citire și tastare.

 2. Selectați opțiunile pe care le utilizați:

  • Activare Narator. Această opțiune setează Narator să se execute când faceți log on la Windows. Naratorul citește de pe ecran cu voce tare și descrie unele evenimente (cum ar fi un mesaj de eroare ce apare) care se întâmplă în timp ce utilizați computerul. Pentru mai multe informații despre utilizarea Naratorului, consultați Ascultare text citit cu Naratorul.

  • Eliminare imagini de fundal. Această opțiune dezactivează tot conținutul neimportant, suprapus și imaginile de fundal, pentru a face ecranul mai ușor de văzut.

  • Activare Taste adezive. Această opțiune setează Taste adezive să se execute când faceți log on la Windows. În loc de a apăsa trei taste odată (cum ar fi apăsarea simultană a tastelor Ctrl, Alt și Delete pentru a face Log on la Windows), utilizați o singură tastă activând Taste adezive și adaptând setările. Astfel, se poate apăsa o tastă modificatoare și ea rămâne activă până la apăsarea altei taste.

  • Activare Taste comutare. Această opțiune setează Taste comutare să se execute când faceți log on la Windows. Taste comutare poate reda un sunet de avertizare de fiecare dată când apăsați tastele Caps Lock, Num Lock sau Scroll Lock. Aceste avertizări ajută la prevenirea frustrării generate de apăsarea unei taste din neatenție.

  • Activare Taste filtrare. Această opțiune setează Taste filtrare să se execute când faceți log on la Windows. Setați Windows să ignore apăsările de taste care apar în succesiune rapidă sau care sunt apăsate câteva secunde, neintenționat.

  • Dezactivare toate animațiile inutile. Această opțiune dezactivează efectele de animație, cum ar fi efectele de apariție graduală, când ferestrele sau alte elemente se închid.

  • Alegeți cât timp stau deschise casetele de dialog pentru notificări Windows. Cu această opțiune aveți posibilitatea să alegeți timpul de afișare a notificărilor pe ecran înainte de a fi închise.

  • Se împiedică aranjarea automată a ferestrelor când sunt mutate spre muchia ecranului. Această opțiune împiedică ferestrele să fie redimensionate automat și andocate pe marginile ecranului atunci când le mutați acolo.