Pornirea computerului de pe un disc de instalare Windows 7 sau de pe o unitate flash pentru USB

Poate fi necesar să porniți sau să încărcați computerul de pe discul de instalare Windows 7 sau de pe o unitate flash pentru USB dacă doriți:

Notă

 • Dacă utilizați un Tablet PC sau alt computer cu ecran tactil, poate fi necesar să atașați o tastatură și un mouse pentru a utiliza Reparare la pornire și alte instrumente din meniul Opțiuni recuperare sistem.

Pentru a porni Windows 7 de pe un disc de instalare sau de pe o unitate flash pentru USB

 1. Deschideți computerul, introduceți discul de instalare Windows 7 sau unitatea flash pentru USB, apoi închideți computerul.

 2. Reporniți computerul.

 3. Apăsați orice tastă când vi se solicită aceasta, apoi urmați instrucțiunile care apar.

 4. Când apare pagina Instalare Windows, faceți clic pe Instalare imediată pentru a începe procesul de instalare sau faceți clic pe Reparare computer pentru a accesa opțiunile de recuperare a sistemului.

 5. Urmați instrucțiunile.

Dacă pagina Instalare Windows nu apare.

Dacă nu apare pagina Instalare Windows și nu vi se solicită să apăsați orice tastă, poate fi necesar să specificați că se utilizează unitatea DVD sau o unitate flash pentru USB ca prim dispozitiv de pornire a computerului. Pentru aceasta, trebuie să modificați setările din sistemul de intrare-ieșire primar (BIOS) al computerului.

Notă

 • Majoritatea computerelor mai noi pot porni de pe un dispozitiv USB, dar unele computere mai vechi nu dețin această capacitate. Pentru mai multe informații, verificați documentația care însoțește computerul sau deplasați-vă la site-ul Web al producătorului computerului.

Pentru a modifica setările de pornire din BIOS-ul computerului

Înainte de a modifica setările BIOS, verificați informațiile care însoțesc computerul sau vizitați site-ul Web al producătorului computerului. Procedurile specifice de accesare a BIOS-uluiși de modificare a setărilor pot diferi în funcție de producătorul computerului sau este posibil să aveți opțiunea de a alege dispozitivul de pornire utilizat de computer fără a modifica setările BIOS.

Avertisment

 • Fiți atent când modificați setările de BIOS. Interfața BIOS este proiectată pentru utilizatori avansați și este posibil să modificați o setare care ar putea împiedica pornirea corectă a computerului.

 1. Deschideți computerul, introduceți discul de instalare Windows 7 sau unitatea flash pentru USB, apoi reporniți computerul.

 2. Computerele mai noi afișează de obicei un meniu de pornire (sau încărcare). În meniul de pornire, alegeți „BIOS setup”, „BIOS settings” sau ceva similar.

  Procedurile variază în funcție de producătorul BIOS-ului. De obicei, trebuie să apăsați pe o tastă (precum F2, F12, Delete, Esc) sau pe o combinație de taste imediat după ce deschideți computerul, însă înainte ca Windows să pornească. Dacă apare sigla Windows, va fi necesar să încercați din nou, așteptând până când apare promptul de Log on Windows, apoi închizând și repornind computerul.

 3. Va apărea ecranul de configurare BIOS. În ecranul de configurare BIOS, alegeți opțiunea denumită „Boot order” sau una similară. Setările pentru ordinea de încărcare pot fi listate și sub „Advanced settings” sau ceva similar.

 4. Selectați unitatea DVD sau unitatea flash pentru USB ca primul dispozitiv de pornire. (Unitatea flash pentru USB poate fi listată sub „Removable devices” sau ceva similar.)

 5. Salvați modificările setărilor, apoi ieșiți din BIOS.

 6. Reporniți computerul, apoi porniți Windows 7 de pe CD-ul sau unitatea flash pentru USB, după cum s-a descris anterior.