Hotmail


U všetkých zákazníkov došlo k zmene konta Hotmail na Outlook.com. Vaša e-mailová adresa a heslo sa nezmenili. Zachovali sa aj všetky vaše e-maily, kontakty, súbory, položky kalendára a nastavenia.

Tie najlepšie funkcie Hotmailu sú dostupné aj v službe Outlook.com. Okrem toho ponúka skvelé nové funkcie a modernejší vzhľad.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zobraziť najčastejšie otázky o inovácii

Získajte viac informácií o inovácii programu Hotmail na Outlook.