Nastavte si domovské stránky tak, aby sa pri každom otvorení Internet Explorera otvorili a čakali na vás lokality, ktoré najčastejšie navštevujete.

Pridanie alebo zmena domovských stránok

 1. Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

 2. Prejdite na stránku, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku.

 3. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Domovské stránky ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať aktuálnu lokalitu, ak chcete, upravte URL adresu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať, čím lokalitu pridáte medzi svoje domovské stránky.

Pri ďalšom otvorení novej relácie prehľadávania sa táto lokalita spolu s inými lokalitami, ktoré ste nastavili ako domovské stránky, načíta automaticky.

Pridanie alebo zmena domovských stránok na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Všeobecné v časti Domovská stránka zadajte URL adresu lokality, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku. Môžete pridať viac než jednu URL adresu alebo pridať lokalitu, ktorú máte práve zobrazenú, a to ťuknutím alebo kliknutím na položku Použiť aktuálnu. Ak pridáte viac než jednu URL adresu, umiestnite každú URL adresu na samostatný riadok.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Pri ďalšom otvorení novej relácie prehľadávania alebo nového okna (prípadne pri ťuknutí alebo kliknutí na tlačidlo Domov), sa vaše domovské stránky načítajú automaticky.

Poznámka

 • Vaše domovské stránky sa zobrazia len vtedy, keď otvoríte novú reláciu prehľadávania alebo nové okno, prípadne vtedy, keď ťuknete alebo kliknete na tlačidlo Domov v Internet Exploreri pre pracovnú plochu.

 • Ak pridáte lokalitu ako domovskú stránku v Internet Exploreri pre pracovnú plochu, pridá sa k Internet Exploreru otvorenému z domovskej obrazovky a naopak.Potrebujete ďalšiu pomoc?