Čo sú súbory „cookie“?

Súbory „cookie“ sú malé súbory, ktoré webové lokality umiestňujú do počítačov. Tieto súbory obsahujú informácie o používateľovi a jeho preferenciách. Pomocou súborov „cookie“ môžete skvalitniť prehľadávanie webu, keď lokalitám povolíte zapamätať si vaše preferencie alebo sa vyhnete prihlasovaniu na určitých lokalitách pri každej návšteve. Niektoré súbory „cookie“ však môžu ohrozovať súkromie používateľov sledovaním navštevovaných lokalít.

Odstránenie súborov „cookie“

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti História ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať.

 4. Začiarknite políčko Súbory „cookie“ a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Odstránenie súborov „cookie“ na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.
 3. Začiarknite políčko Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Blokovanie súborov „cookie“ a prispôsobenie nastavenia súborov „cookie“

Ak nechcete, aby lokality ukladali súbory „cookie“ vo vašom počítači, môžete súbory „cookie“ blokovať. Môžete tiež prispôsobiť to, pre ktoré lokality chcete súbory „cookie“ blokovať.

Blokovanie súborov „cookie“

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ochrana osobných údajov, v časti Nastavenie presunutím jazdca do hornej polohy nastavte blokovanie všetkých súborov „cookie“ a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie nastavenia súborov „cookie“

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Ochrana osobných údajov vykonajte aspoň jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť typy súborov „cookie“, ktoré je potrebné blokovať alebo povoliť, posuňte jazdec.

  • Ak chcete blokovať alebo povoliť konkrétne webové lokality, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Lokality.

  • Ak chcete importovať súbor preferencie ochrany osobných údajov, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Importovať.

  • Ak chcete prepísať nastavenia ochrany osobných údajov pre určité typy súborov „cookie“, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Rozšírené.

  • Ak chcete obnoviť nastavenia ochrany osobných údajov na pôvodnú úroveň, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Predvolené.

 4. Po vykonaní zmien ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Povolenie súborov „cookie“

Blokovanie súborov „cookie“ môže spôsobiť, že niektoré stránky sa nebudú zobrazovať správne. Lokalita vás tiež môže upozorniť na to, že na zobrazenie lokality je nutné povoliť súbory „cookie“.

Povolenie súborov „cookie“

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Ochrana osobných údajov, v časti Nastavenie presunutím jazdca do dolnej polohy nastavte povolenie súborov „cookie“ a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Zmeny blokovania, povolenia alebo prispôsobenia nastavení súborov „cookie“ sa použijú v Internet Exploreri aj v Internet Exploreri pre pracovnú plochu.Potrebujete ďalšiu pomoc?