Ak chcete pre svoj operačný systém prevziať najnovšiu verziu prehľadávača, prejdite na stránku prevzatia Internet Explorera.

Preberanie obrázkov, aplikácií a ďalších súborov z webu

Z webu môžete prevziať veľa rôznych typov súborov, ako napríklad dokumenty, obrázky, videá, aplikácie, doplnky a panely s nástrojmi pre prehľadávač. Po ťuknutí alebo kliknutí na súbor, ktorý chcete prevziať, sa v Internet Exploreri zobrazí otázka, čo chcete so súborom urobiť. V závislosti od typu preberaného súboru môžete vykonať napríklad tieto činnosti:

 • Otvoriť súbor, a tým ho zobraziť, neuloží sa však do počítača.

 • Uložiť súbor do predvoleného umiestnenia prevzatých súborov v počítači. Keď Internet Explorer overí zabezpečenie a dokončí preberanie súboru, môžete súbor otvoriť v priečinku, v ktorom je uložený, alebo ho zobraziť v Správcovi preberania.

 • Súbor Uložiť ako pod iným názvom, ako iný typ alebo v inom umiestnení prevzatých súborov v počítači.

 • Spustiť aplikáciu, doplnok alebo iný typ súboru. Keď Internet Explorer overí zabezpečenie, súbor v počítači sa otvorí a spustí.

 • Zrušiť preberanie a vrátiť sa k prehľadávaniu webu.

Do počítača môžete uložiť aj menšie súbory, napríklad jednotlivé obrázky: stačí stlačiť a podržať obrázok, prepojenie alebo súbor, ktorý chcete uložiť, (alebo naň kliknúť pravým tlačidlom myši) a vybrať položku Uložiť obrázok. Ak používate Internet Explorer na pracovnej ploche, pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok alebo prepojenie a vyberte položku Uložiť obrázok ako alebo Uložiť cieľ ako.

Nájdenie súborov prevzatých do počítača

Uloženie obrázkov, dokumentov a ďalších súborov prevzatých z webu zaznamenáva Správca preberania. Prevzaté súbory sa automaticky ukladajú do priečinka Prevzaté súbory. Tento priečinok sa zvyčajne nachádza na jednotke, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (napríklad C:\users\vaše meno\downloads). Prevzaté súbory môžete kedykoľvek premiestniť z priečinka Prevzaté súbory na iné miesto v počítači. Ak chcete zobraziť súbory prevzaté počas používania Internet Explorera, postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

 2. Potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky nahor (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) zobrazte príkazy aplikácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje stránkyTlačidlo Nástroje stránky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť sťahované súbory. Vyberte požadovaný prevzatý súbor a zvoľte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete otvoriť alebo spustiť prevzatý súbor, ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť.

  • Ak chcete zobraziť umiestnenie, do ktorého počítač súbor uložil, ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť umiestnenie programu.

  • Ak chcete súbor odstrániť, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť program.

  • Ak chcete súbor odstrániť zo zoznamu prevzatých súborov, ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať.

  • Ak chcete zo zoznamu prevzatých súborov odstrániť všetky súbory, ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať zoznam.

Zobrazenie prevzatých súborov na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť sťahované súbory.

Zmena predvoleného priečinka pre prevzaté súbory v počítači

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie v počítači, do ktorého sa ukladajú prevzaté súbory, vykonajte tento postup:

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu programu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť sťahované súbory.
 3. V dialógovom okne zobrazenia prevzatých súborov ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti v ľavom dolnom rohu.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyberte iné predvolené umiestnenie preberaných súborov a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prečo sa niektoré súbory v programe Internet Explorer neotvoria

Internet Explorer používa na zobrazenie niektorých súborov v prehľadávači doplnky, napríklad Adobe Reader. Internet Explorer bol navrhnutý tak, aby umožňoval prehľadávanie webu bez používania doplnkov, takže príslušný súbor možno budete musieť otvoriť v inej aplikácii. Ak namiesto toho súbor uložíte do počítača, sami môžete vybrať aplikáciu, v ktorej ho chcete otvoriť.

Ak používate Internet Explorer, možno máte staršiu verziu doplnku, ktorú treba aktualizovať. Získajte ďalšie informácie o spravovaní doplnkov v Internet Exploreri.

Upozornenia súvisiace s preberaním a zabezpečením

Po prevzatí Internet Explorer skontrolujte, či nie je prevzatý súbor pre počítač škodlivý alebo potenciálne nebezpečný. Ak sa v Internet Exploreri prevzatý súbor považuje za podozrivý, zobrazí sa oznámenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ho vôbec chcete uložiť, spustiť alebo otvoriť. Nie všetky súbory, pre ktoré sa zobrazujú upozornenia, sú škodlivé, je však dôležité dôverovať lokalite, z ktorej súbory preberáte, a vedieť, či chcete súbor naozaj prevziať.

Ak sa zobrazí upozornenie zabezpečenia Nepodarilo sa overiť vydavateľa tohto programu, Internet Explorer nerozpoznal lokalitu alebo organizáciu, ktorá vás žiada o prevzatie súboru. Pred uložením alebo otvorením prevzatého súboru overte, či poznáte vydavateľa a dôverujete mu. Získajte ďalšie informácie o tom, ako vás chráni filter SmartScreen a o chybách certifikátu, ktoré môžu spôsobovať zobrazovanie upozornení na preberané súbory.

Preberanie súborov z webu je vždy spojené s rizikom. Tu je niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré pomôžu chrániť počítač počas preberania súborov:

 • Nainštalujte a používajte antivírusový program.

 • Súbory preberajte výlučne z dôveryhodných lokalít.

 • Ak súbor obsahuje digitálny podpis, uistite sa, že je platný, a že súbor pochádza z dôveryhodnej lokality. Digitálny podpis zobrazíte ťuknutím alebo kliknutím na prepojenie vydavateľa v dialógovom okne upozornenia zabezpečenia, ktoré sa v programe otvorí pri prvom prevzatí súboru.Potrebujete ďalšiu pomoc?