Klávesové skratky Internet Explorera môžete používať na rýchle vykonávanie rôznych úloh alebo na prácu bez myši. Nie všetky klávesové skratky fungujú v Internet Exploreri aj v Internet Exploreri v aplikácii pracovnej plochy.

Najdôležitejšie skratky

ÚlohaKlávesová skratka v programeInternet Explorer 11Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy
Úloha

Pridanie aktuálnej lokality medzi obľúbené položky

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + D

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + D

Úloha

Zatvorenie karty

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + W

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + W

Úloha

Návrat na domovskú stránku

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

(Nie je k dispozícii)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Alt + Home

Úloha

Odstránenie histórie prehľadávania

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

(Nie je k dispozícii)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + Shift + Delete

Úloha

Získanie pomoci a podpory

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

F1

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

F1

Úloha

Otvorenie histórie prehľadávania

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

(Nie je k dispozícii)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + H

Úloha

Otvorenie novej karty

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + T

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + T

Úloha

Otvorenie nového okna prehľadávania v režime InPrivate

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + Shift + P

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + Shift + P

Úloha

Tlač aktuálnej stránky

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + P

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + P

Úloha

Obnovenie stránky

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

F5

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

F5

Úloha

Prepínanie medzi kartami

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + Tab

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + Tab

Úloha

Zobrazenie príkazov aplikácií (panel s adresou, často navštevované lokality, atď.)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Alt + D

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

(Nie je k dispozícii)

Úloha

Zobrazenie prevzatých súborov

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + J

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + J

Vyhľadávanie

ÚlohaKlávesová skratka v programeInternet Explorer 11Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy
Úloha

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na paneli s adresou

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + E

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + E

Úloha

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na novej karte

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

(nie je k dispozícii)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Alt + Enter

Úloha

Otvorenie panela s adresou (na zobrazenie histórie, obľúbených položiek a poskytovateľov vyhľadávania)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + šípka nadol

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + šípka nadol

Úloha

Vyhľadávanie pomocou kopírovaného textu

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + Shift + L

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + Shift + L

Lupa

ÚlohaKlávesová skratka v programeInternet Explorer 11Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy
Úloha

Priblíženie (+10 %)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + znamienko plus

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + znamienko plus

Úloha

Vzdialenie (-10 %)

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + znamienko mínus

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + znamienko mínus

Úloha

Priblíženie na 100 %

Klávesová skratka v programeInternet Explorer 11

Ctrl + 0

Klávesová skratka v programeInternet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Ctrl + 0

Skratky pre Internet Explorer v aplikácii pracovnej plochy

Tieto skratky fungujú len v prehľadávači v aplikácii pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Panel s adresou

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Pridanie znakov www. na začiatok a znakov .com na koniec textu zadaného na paneli s adresou

Klávesová skratka

Ctrl + Enter

Úloha

Zobrazenie zoznamu zadaných adries

Klávesová skratka

F4

Úloha

Posunutie kurzora na paneli s adresou doľava na ďalšie prerušenie adresy

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doľava

Úloha

Posunutie kurzora na paneli s adresou doprava na ďalšie prerušenie adresy

Klávesová skratka

Ctrl + šípka doprava

Úloha

Posunutie dozadu v zozname návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Posun dopredu cez zoznam návrhov funkcie Automatické dokončovanie

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Výber textu na paneli s adresou

Klávesová skratka

Alt + D

Prehľadávanie

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Aktivácia vybratého prepojenia

Klávesová skratka

Enter

Úloha

Zobrazenie kontextovej ponuky prepojenia

Klávesová skratka

Shift + F10

Úloha

Vyhľadanie obsahu na aktuálnej stránke

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Návrat na domovskú stránku

Klávesová skratka

Alt + Home

Úloha

Prechod na ďalšiu stránku

Klávesová skratka

Alt + šípka doprava

Úloha

Prechod na predchádzajúcu stránku

Klávesová skratka

Backspace alebo Alt + šípka doľava

Úloha

Prechod dozadu medzi položkami na webovej stránke (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + Tab

Úloha

Prechod medzi položkami na webovej stránke (funguje len vtedy, ak je vypnuté prehľadávanie pomocou kariet)

Klávesová skratka

Ctrl + Tab alebo kláves F6

Úloha

Presun na začiatok dokumentu

Klávesová skratka

Domovská stránka

Úloha

Presun na koniec dokumentu

Klávesová skratka

End

Úloha

Otvorenie nového dokumentu v Internet Exploreri

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie nového okna

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Uloženie aktuálnej stránky

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Posúvanie smerom k začiatku dokumentu

Klávesová skratka

Šípka nahor

Úloha

Posúvanie smerom ku koncu dokumentu

Klávesová skratka

Šípka nadol

Úloha

Zastavenie preberania stránky

Klávesová skratka

Esc

Úloha

Prepnutie medzi zobrazením na celej obrazovke a štandardným zobrazením

Klávesová skratka

F11

Úloha

Spustenie funkcie Prehľadávanie vsuviek

Klávesová skratka

F7

Schránka

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Skopírovanie vybratých položiek do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Vystrihnutie vybratých položiek a ich skopírovanie do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + X

Úloha

Prilepenie vybratých položiek zo Schránky

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Výber všetkých položiek na aktuálnej webovej stránke

Klávesová skratka

Ctrl + A

Obľúbené položky, história a informačné kanály

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Pridanie lokality medzi obľúbené položky

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Posun vybratej položky nahor v zozname obľúbených položiek (v dialógovom okne Obľúbené položky – organizovanie)

Klávesová skratka

Alt + šípka nahor

Úloha

Posun vybratej položky nadol v zozname obľúbených položiek (v dialógovom okne Obľúbené položky – organizovanie)

Klávesová skratka

Alt + šípka nadol

Úloha

Otvorenie ponuky Pridať medzi obľúbené položky

Klávesová skratka

Alt + Z

Úloha

Otvorenie ponuky Obľúbené položky z panela s ponukami

Klávesová skratka

Alt + A

Úloha

Otvorenie dialógového okna Zorganizovanie obľúbených položiek

Klávesová skratka

Ctrl + B

Úloha

Pripnutie dialógového okna Centrum obľúbených položiek a zobrazenie histórie

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + H

Úloha

Zobrazenie obľúbených položiek

Klávesová skratka

Ctrl + I a Alt + C

Úloha

Zobrazenie informačných kanálov

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Zobrazenie histórie

Klávesová skratka

Ctrl + H

Panel s ponukami

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Otvorenie ponuky Súbor

Klávesová skratka

Alt + S

Úloha

Otvorenie ponuky Úpravy

Klávesová skratka

Alt + R

Úloha

Otvorenie ponuky Zobraziť

Klávesová skratka

Alt + Z

Úloha

Otvorenie ponuky Obľúbené položky

Klávesová skratka

Alt + B

Úloha

Otvorenie ponuky Nástroje

Klávesová skratka

Alt + N

Úloha

Otvorenie ponuky Pomocník

Klávesová skratka

Alt + P

Panel oznámení

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Presun do panela oznámení

Klávesová skratka

Alt + N

Úloha

Kliknutie na panel oznámení

Klávesová skratka

Medzerník

Karty

ÚlohaKlávesová skratka
Úloha

Zatvorenie karty

Klávesová skratka

Ctrl + W

Úloha

Zatvorenie kariet na pozadí

Klávesová skratka

Ctrl + F4

Úloha

Otvorenie prepojení na novej karte na pozadí

Klávesová skratka

Ctrl + kliknutie

Úloha

Otvorenie prepojení na novej karte v popredí

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + kliknutie

Úloha

Duplikovanie karty

Klávesová skratka

Ctrl + K

Úloha

Otvorenie novej karty

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + T

Úloha

Prepínanie medzi kartami

Klávesová skratka

Ctrl + Tab alebo Ctrl + Shift + Tab

Úloha

Prepnutie na poslednú kartu

Klávesová skratka

Ctrl + 9

Úloha

Prepnutie na konkrétne číslo karty

Klávesová skratka

Ctrl + n (kde n je číslo od 1 do 8)Potrebujete ďalšiu pomoc?