Internet Explorer otvorený z domovskej obrazovky je navrhnutý tak, aby fungoval bez používania doplnkov. Doplnky, napríklad Java, fungujú len v Internet Exploreri pre stolný počítač. Získajte ďalšie informácie o doplnkoch a Internet Exploreri

Inštalácia jazyka Java pre Internet Explorer na pracovnej ploche

  1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

  2. Prejdite na lokalitu Java.com.

  3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Free Java Download (Bezplatne prevziať jazyk Java) a potom na položku Agree and Start Free Download (Vyjadriť súhlas a spustiť bezplatné preberanie). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Na paneli oznámení ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).

Ak máte problém s inštaláciou alebo používaním jazyka Java, odpovede môžete pohľadať na lokalite Java Help Center.

Poznámka

  • V systéme Windows RT nie sú v programe Internet Explorer ani v programe Internet Explorer pre stolný počítač Java ani ďalšie doplnky podporované.Potrebujete ďalšiu pomoc?