Doplnky sú aplikácie, ktoré sa v Internet Exploreri používajú na interakciu s webovým obsahom, napríklad s videami a hrami. Aj panely s nástrojmi a rozšírenia sú typmi doplnkov. K bežným doplnkom patria Adobe Flash, Quicktime a Silverlight. Internet Explorer je navrhnutý tak, aby fungoval bez doplnkov a prehrával videá vo formáte HTML5 a mnohé videá vo formáte Adobe Flash bez potreby inštalácie samostatného doplnku. Budete môcť nainštalovať a používať iba doplnky pre Internet Explorer pre stolný počítač. Ak sa pokúšate zobraziť stránku, ktorá vyžaduje doplnky, zobrazte ju na pracovnej ploche: potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši) zobrazte príkazy aplikácie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje stránkyTlačidlo Nástroje stránky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť na pracovnej ploche.

Poznámka

 • V systéme Windows RT nie sú doplnky v programoch Internet Explorer a Internet Explorer pre stolný počítač podporované.

Inštalácia a používanie doplnkov na pracovnej ploche

Ak vám chýba doplnok potrebný na zobrazenie stránky, Internet Explorer vám to oznámi a zobrazí výzvu na inštaláciu doplnku. Niektoré doplnky sa dodávajú predinštalované inými aplikáciami alebo výrobcom počítača.

Zobraziť všetko

Zobrazenie nainštalovaných doplnkov

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. V časti Zobraziť ťuknite alebo kliknite na položku Všetky doplnky.

Zapnutie doplnkov

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. V časti Zobraziť ťuknite alebo kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Ťuknite alebo kliknite na doplnok, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Povoliť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Vypnutie a odstránenie doplnkov

Doplnky môžu niekedy spôsobiť pomalé fungovanie a zlyhanie prehľadávačov alebo môžu predstavovať riziko zabezpečenia alebo kompatibility. Niektoré doplnky môžete vypnúť a zrýchliť tým prehľadávanie. Doplnky môžete vypnúť aj pri podozrení, že v programe Internet Explorer spôsobujú problémy. Z počítača tiež môžete odstrániť doplnky, ktoré už nepoužívate. Je vhodné odstrániť doplnky, pri ktorých máte podozrenie, že spôsobujú problémy s výkonom, kompatibilitou alebo zabezpečením.

Zobraziť všetko

Vypnutie doplnkov

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. V časti Zobraziť ťuknite alebo kliknite na položku Všetky doplnky a potom vyberte doplnok, ktorý chcete vypnúť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zakázať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Odstránenie doplnkov z počítača

Poznámka

 • Nie všetky doplnky je možné odstrániť. Niektoré doplnky sú nevyhnutné na správne fungovanie Internet Explorera a počítača.

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. V časti Zobraziť ťuknite alebo kliknite na položku Všetky doplnky a potom vyberte doplnok, ktorý chcete odstrániť.

 4. Ak je možné doplnok odstrániť, zobrazí sa možnosť Odstrániť. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Riziká inštalácie doplnkov

Doplnky môžu vylepšiť prehľadávanie a umožniť prístup k zaujímavému webovému obsahu, niektoré však môžu predstavovať riziká zabezpečenia, ochrany osobných údajov alebo výkonu. Inštalujte len doplnky z dôveryhodných zdrojov.

Rozšírený chránený režim a doplnky

Rozšírený chránený režim pomáha chrániť počítač a osobné údaje pred malvérom a inými útokmi. Ak je zapnutý, doplnky, ako sú panely s nástrojmi, rozšírenia a pomocné objekty prehľadávača, fungujú, len ak sú kompatibilné s rozšíreným chráneným režimom. V prípade, že je doplnok nekompatibilný, sa zobrazí upozornenie. Ak potrebujete spustiť nekompatibilný doplnok, môžete rozšírený chránený režim v prehľadávači na pracovnej ploche vypnúť.

Zobraziť všetko

Zapnutie rozšíreného chráneného režimu

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Rozšírené začiarknite v časti Zabezpečenie políčko Povoliť rozšírený chránený režim a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.

Vypnutie rozšíreného chráneného režimu

Poznámka

 • Rozšírený chránený režim pomáha chrániť počítač pred malvérom a inými útokmi. Rozšírený chránený režim vypnite len v prípade, že ste si vedomí zvýšeného rizika, ktorému počítač vystavíte.

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Rozšírené zrušte v časti Zabezpečenie začiarknutie políčka Povoliť rozšírený chránený režim a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?