Zameranie na vaše webové lokality

Internet Explorer 9 je navrhnutý tak, aby vaše webové lokality boli v popredí.

Nový rám webového prehliadača rozžiari každú webovú lokalitu.

Prehliadač bol navrhnutý na základe najpoužívanejších položiek, preto sú navigačné ovládacie prvky programu Internet Explorer 9 prehľadnejšie a jednoduchšie. Tlačidlo Dozadu je väčšie, panel s adresou a vyhľadávacie pole sú spojené do jedného nového panela s adresou a viaceré ponuky z predchádzajúcich verzií programu Internet Explorer sú spojené do jednej ponuky. Výsledok? Uvidíte len to, čo je pre vás pri práci s prehliadačom na internete práve dôležité.

Zjednodušené, no napriek tomu vylepšené používateľské rozhranie dostane lokality do popredia. V celom prehliadači sa zohľadňujú charakteristické vlastnosti lokality, takže sa do každej navštívenej lokality môžete úplne pohrúžiť.