Panel oznámení

Obrázok panela oznámení
Panel oznámení poskytuje informácie bez toho, aby vám prekážal

Oznámenia v programe Internet Explorer 9 umožňujú plynulejšie a rýchlejšie prehľadávanie. Namiesto dialógových okien, ktoré sa neočakávane otvárajú a prekážajú, sa všetky správy s oznámením sústreďujú na paneli oznámení, ktorý je umiestnený v spodnej časti rámu prehľadávača. Oznámenia vám nebudú prekážať pri prehľadávaní ani vás nútiť, aby ste na ne okamžite reagovali, a brániť vám tak v činnosti. Môžete sa rozhodnúť ignorovať ich a reagovať na ne, keď budete chcieť. Okrem toho zistíte, že správy, chybové hlásenia a upozornenia, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení, sú informatívnejšie, zrozumiteľnejšie a čo je najdôležitejšie, jednoducho sa na ne reaguje.