One Box

Obrázok poľa One Box
Surfujte alebo vyhľadávajte pomocou poľa One Box

Či už chcete prejsť na webovú lokalitu, alebo začať vyhľadávanie, stačí prejsť na jediné miesto v programe Internet Explorer 9 – pole One Box.

Surfovanie a vyhľadávanie – všetko na jednom mieste

Vďaka poľu One Box je surfovanie a vyhľadávanie na webe hračka. Stačí zadať prvých pár písmen webovej adresy a funkcia automatického dokončovania odhadne, čo hľadáte. Takto vám pomôže rýchlejšie sa dostať na požadované webové lokality. Keďže v poli One Box je zabudovaná funkcia vyhľadávania, nemusíte si pamätať celú webovú adresu – zdajte známe výrazy ako „správy“ alebo „hudba“ a v okamihu sa dostanete na svoje obľúbené lokality.

Snažíte sa niečo na webe nájsť? Vyhľadávanie z poľa One Box poskytuje rýchly spôsob, ako nájsť to, čo hľadáte. V závislosti od používaných poskytovateľov vyhľadávania sa počas zadávania slov v rozbaľovacom zozname zobrazujú návrhy na vyhľadávanie, výsledky vyhľadávania vrátane vizuálnych výsledkov vyhľadávania a zodpovedajúce nadpisy alebo iné relevantné návrhy. Ak chcete spustiť vyhľadávanie bez toho, aby ste zadávali ďalšie slová, kliknite na niektorý z návrhov. Priamo v spodnej časti rozbaľovacieho zoznamu môžete pridať poskytovateľov vyhľadávania alebo zmeniť poskytovateľa na toho, ktorého chcete používať.

Ochrana osobných údajov

Ochrana informácií zadaných do poľa One Box je dôležitá súčasť programu Internet Explorer. Máte kontrolu nad tým, ktoré informácie, ak vôbec nejaké, sa budú zdieľať s poskytovateľmi vyhľadávania. V rozbaľovacom zozname na paneli s adresou môžete zapnúť aj vypnúť návrhy na vyhľadávanie. Ak sa rozhodnete návrhy na vyhľadávanie zapnúť, zadaný text sa odošle poskytovateľovi vyhľadávania hneď počas zadávania textu, nie po dokončení zadávania a stlačení klávesu Enter.