Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v programe Windows Internet Explorer 9

Posledná aktualizácia: júl 2014

V spoločnosti Microsoft sa usilovne snažíme o zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, zároveň však chceme poskytovať produkty poskytujúce výkon, možnosti a pohodlie, ktoré pri práci s počítačom požadujete. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9 (ďalej len „Internet Explorer“) sa zameriava na funkcie komunikácie prostredníctvom internetu, vysvetľuje, ako tieto funkcie zhromažďujú vaše údaje, a popisuje spôsob používania týchto údajov. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty a služby spoločnosti Microsoft v režime online ani offline.

Program Internet Explorer obsahuje určité funkcie, ktoré môžu ovplyvniť ochranu vašich osobných údajov alebo vám ich pomôžu ochrániť. Nasledujúce časti popisujú niektoré z týchto funkcií.

Základy práce na internete

Program Internet Explorer je navrhnutý tak, aby zjednodušil prehľadávanie a vzájomnú komunikáciu s webovými lokalitami na intranete alebo na internete. Pri každom použití internetu alebo softvéru s funkciami, ktoré používajú internet, sa na navštevované webové lokality alebo používané služby online odošlú informácie o vašom počítači (ďalej len „štandardné informácie o počítači“). Medzi štandardné informácie o počítači patrí adresa IP počítača, typ a jazyk prehľadávača, čas prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Tieto informácie sa môžu zaznamenávať na webových serveroch daných lokalít. To, ktoré informácie sa zaznamenávajú a ako sa dané informácie použijú, závisí od zásad ochrany osobných údajov, ktoré platia na navštívených webových lokalitách alebo v použitých webových službách.

Funkcie prehľadávania webu, ktoré ukladajú údaje

Filtrovanie prvkov ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sú časti softvéru, ktoré dopĺňajú fungovanie prehľadávača. Niektoré ovládacie prvky ActiveX môžu napríklad prehrávať zvuk, video alebo zobrazovať obrázky na webovej stránke. Tieto ovládacie prvky môžu mať vplyv na výkon, zabezpečenie a spoľahlivosť programu Internet Explorer. Pomocou filtrovania prvkov ActiveX je možné prehľadávať web a mať pritom tieto ovládacie prvky vypnuté. Pri zobrazení webovej stránky, z ktorej boli odfiltrované ovládacie prvky ActiveX, môže byť časť obsahu tejto stránky nedostupná.

Ak sa rozhodnete zapnúť filtrovanie prvkov ActiveX, neskôr je možné ovládacie prvky ActiveX opäť zapnúť len pre jednu webovú lokalitu. Stačí kliknúť na ikonu filtrovania prvkovActiveX na paneli s adresou. Ak filtrovanie prvkov ActiveX na webovej lokalite vypnete, v programe Internet Explorer sa uloží adresa webovej lokality, pre ktorú ste sa rozhodli filtrovanie prvkov ActiveX vypnúť. Tieto údaje je možné kedykoľvek odstrániť pomocou položky Odstrániť históriu prehľadávania.

Zapnutie filtrovania prvkov ActiveX

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX.

Vypnutie filtrovania prvkov ActiveX na konkrétnej webovej lokalite

 • V programe Internet Explorer kliknite na paneli s adresou na tlačidlo Filtrovanie a potom kliknite na položku Vypnúť filtrovanie prvkov ActiveX.

Vypnutie filtrovania prvkov ActiveX na všetkých webových lokalitách

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX.

Vytváranie denníka kompatibility aplikácií

Úlohou tejto funkcie v programe Internet Explorer je pomôcť vývojárom a profesionálom v oblasti IT určiť kompatibilitu webových lokalít s programom Internet Explorer. Po aktivovaní tejto funkcie program Internet Explorer zaznamená údajové body o vašej interakcii s webovými stránkami do denníka udalostí, ktorý možno zobraziť pomocou nástroja Zobrazovač udalostí v systéme Windows. Tieto udalosti popisujú zlyhania, ku ktorým mohlo dôjsť na danej lokalite, a môžu obsahovať informácie o konkrétnych ovládacích prvkoch a webových stránkach, ktoré zlyhali. Ak prístup nie je obmedzený správcom, môžu tieto informácie predvolene zobraziť všetci používatelia počítača. Ďalšie informácie o denníkoch a používaní nástroja Zobrazovač udalostí v systéme Windows nájdete v Pomocníkovi systému Windows vyhľadaním kľúčového slova Zobrazovač udalostí.

Automatické dokončovanie

Funkcia automatického dokončovania v programe Internet Explorer umožňuje rýchlejšie vypĺňať webové formuláre a prechádzať na webové lokality, ktoré ste navštívili v minulosti. Funkcia automatického dokončovania zhromažďuje a ukladá údaje, ktoré napíšete do textových polí webových formulárov a do panela s adresou, do databázy Registry počítača. Ak sa rozhodnete používať funkciu automatického dokončovania pre heslá, uložia sa v počítači zašifrované. Informácie uložené funkciou automatického dokončovania sa nezdieľajú v ostatných používateľských kontách počítača.

Pri prvom odoslaní webového formulára sa zobrazí textové okno s otázkou, či chcete zapnúť funkciu automatického dokončovania.

Vypnutie funkcie automatického dokončovania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  • V dialógovom okne Automatické dokončovanie – nastavenie zrušte začiarknutie príslušných políčok možností automatického dokončovania, ktoré nechcete používať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie histórie automatického dokončovania

 1. Ak chcete odstrániť históriu automatického dokončovania alebo webových adries, kliknite na kartu Všeobecné a v časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka Údaje formulára a Heslá a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka:Ak chcete odstrániť zadané webové adresy, je potrebné vybrať aj možnosť História. Odstráni sa tak aj história prehľadávania.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Automatické obnovenie po zlyhaní

Pri prehľadávaní webu funkcia automatického obnovenia po zlyhaní programu Internet Explorer ukladá informácie o relácii prehľadávania na pevný disk pre prípad zlyhania, zamrznutia alebo iného neočakávaného vypnutia počítača. V prípade nečakaného ukončenia relácie prehľadávania program Internet Explorer ponúkne možnosť obnoviť poslednú reláciu prehľadávania.

Funkcia automatického obnovenia po zlyhaní ukladá tieto informácie:

 • Webová adresa (URL) webovej stránky na každej karte

 • História prehľadávania na každej karte smerom dozadu aj dopredu (t. j. každá navštívená lokalita na karte v poradí navštívenia)

 • Usporiadanie a poradie kariet

 • Údaje zadané do webových formulárov

Vypnutie funkcie automatického obnovenia po zlyhaní

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Rozšírené.

 3. V časti Prehľadávanie zrušte začiarknutie políčka Povoliť automatické obnovenie po zlyhaní a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vypnutie funkcie automatického obnovenia po zlyhaní neznamená, že program Internet Explorer nebude ukladať informácie o kartách, ale že nebude obnovovať karty ani reláciu prehľadávania. Žiadne z týchto informácii sa neodosielajú spoločnosti Microsoft, ak sa nerozhodnete ich odoslať, napríklad v prípade hlásenia o chybe.

Režim kompatibilného zobrazenia

Režim kompatibilného zobrazenia umožňuje v programe Internet Explorer lepšie zobrazovať webové lokality navrhnuté pre staršie prehľadávače. Ak sa rozhodnete zobraziť webovú lokalitu v režime kompatibilného zobrazenia, v programe Internet Explorer sa pre vaše pohodlie zapamätá tento výber a režim kompatibilného zobrazenia sa použije aj pri nasledujúcej návšteve danej lokality. Zoznam webových lokalít, ktoré ste sa rozhodli zobraziť v režime kompatibilného zobrazenia, môžete vymazať pomocou funkcie Odstrániť históriu prehľadávania v programe Internet Explorer alebo v dialógovom okne Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

Ak chcete dosiahnuť lepšiu kompatibilitu webových lokalít, môžete zapnúť aktualizácie režimu kompatibilného zobrazenia. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, program Internet Explorer bude od spoločnosti Microsoft pravidelne preberať aktualizovaný zoznam nastavení režimu kompatibilného zobrazenia a odosielať štandardné informácie o počítači. Aktualizácie režimu kompatibilného zobrazenia je možné kedykoľvek vypnúť.

Vypnutie aktualizácií režimu kompatibilného zobrazenia

 1. V programe Internet Explorer stlačte kláves Alt, na paneli s ponukami kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na možnosť Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť aktualizovaný zoznam lokalít od spoločnosti Microsoft.

Použitie funkcie Odstrániť históriu prehľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka pre položky, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zobrazenie alebo úprava nastavení režimu kompatibilného zobrazenia v počítači

 • V programe Internet Explorer stlačte kláves Alt, na paneli s ponukami kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na možnosť Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

Kontrola súborov cookie

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý na váš pevný disk umiestňuje webová lokalita. Súbory cookie sú k vášmu počítaču jednoznačne priradené, čítať ich môže iba webová lokalita alebo webový server v doméne, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Súbory cookie nie je možné používať na spúšťanie programov ani doručovanie vírusov do vášho počítača.

Súbor cookie sa často používa na osobné prispôsobenie prístupu na webovú lokalitu alebo na úsporu času. Na uľahčenie nákupu môže súbor cookie obsahovať informácie o nákupnom košíku, napríklad aktuálny výber a kontaktné informácie (meno alebo e-mailovú adresu). Súbory cookie často obsahujú jednoznačný identifikátor, pomocou ktorého webové lokality sledujú jednotlivých návštevníkov. To, či vás webová lokalita oboznámi s tým, ktoré informácie sú v súbore cookie uložené a ako sa tieto informácie používajú, záleží od danej lokality.

Blokovanie súborov cookie

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete niektoré súbory cookie zablokovať, webové lokality, ktoré ich používajú, nemusia fungovať správne. Ak napríklad súbory cookie nepovolíte vôbec, niektoré webové lokality sa možno nebudú dať zobraziť alebo nebude možné využívať funkcie prispôsobenia (napríklad miestne správy, informácie o počasí alebo ceny akcií).

Ak sa rozhodnete zablokovať všetky súbory cookie, môžete pomocou dialógového okna Možnosti siete internet programu Internet Explorer upraviť nastavenia prehľadávača pre súbory cookie.

Blokovanie všetkých súborov cookie

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete internet a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. Jazdec posuňte na hodnotu Blokovať všetky súbory „cookie“. Pri tomto nastavení nebudú môcť webové lokality ukladať súbory cookie do počítača.

Poznámka: Ak zablokujete všetky súbory cookie, možno nebudete môcť pristupovať k mnohým webovým lokalitám. Nasledujúce dve úrovne ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer, Vysoká a Stredne vysoká, budú pravdepodobne vhodnejšie. Súbor cookie z určitej lokality možno zablokovať aj kliknutím na tlačidlo Lokality na karte Ochrana osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Internet Explorer

Odstránenie starých súborov cookie

Súbory cookie, ktoré sú už uložené na pevnom disku, sa budú dať čítať, kým ich neodstránite.

Odstránenie všetkých existujúcich súborov cookie

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. Na karte Všeobecné v časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Voliteľné: Ak nechcete odstrániť súbory cookie priradené k webovým lokalitám uloženým medzi obľúbenými, začiarknite políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality.

 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčko Súbory „cookie“ a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

História

Priečinok s históriou programu Internet Explorer obsahuje zoznam prepojení na webové lokality a umiestnenia v systéme Windows (napríklad jednotky a priečinky), ktoré ste nedávno navštívili.

Zastavenie ukladania histórie

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. V časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Nastavenie. V dialógovom okne Dočasné internetové súbory a história – nastavenie nastavte počet dní, počas ktorých sa majú držať stránky v histórii, na hodnotu 0.

Poznámka: Ak chcete históriu vypnúť len dočasne, môžete použiť funkciu Prehľadávanie v režime InPrivate kliknutím na tlačidlo Nástroje a potom na položku Prehľadávanie v režime InPrivate v ponuke Bezpečnosť.

Spravovanie doplnkov

Pomocou spravovania doplnkov v programe Internet Explorer je možné zobraziť, zapnúť a vypnúť zoznam doplnkov, ktoré môže program Internet Explorer načítať. Doplnky, ktoré možno spravovať, zahŕňajú pomocné objekty prehľadávača, ovládacie prvky ActiveX, rozšírenia panelov s nástrojmi, panely prehľadávača, rozšírenia prehľadávača, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovače a nastavenia ochrany pred sledovaním.

Niektoré doplnky môžu zhromažďovať informácie z počítača alebo inak ovplyvňovať použitie vašich osobných údajov. Ak používaný doplnok poskytuje iná spoločnosť ako Microsoft, používanie informácií, ktoré zhromažďuje tento doplnok, podlieha zásadám ochrany osobných údajov danej spoločnosti. Ak sa rozhodnete určitý doplnok vypnúť, pravdepodobne bude potrebné reštartovať program Internet Explorer, aby sa zmena prejavila.

Zobrazenie alebo úprava doplnkov v počítači

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 2. V časti Zobraziť kliknite na možnosť Všetky doplnky a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vypnúť určitý doplnok, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Zakázať.

  • Ak chcete zapnúť určitý doplnok, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: Vypnutím sa doplnok neodstráni z počítača. Vypnutie len zabráni programu Internet Explorer v spúšťaní kódu doplnku, nezabráni však inému softvéru, aby doplnok používal. Niektoré doplnky možno z počítača odstrániť pomocou dialógového okna Spravovanie doplnkov.

Po vypnutí alebo odstránení doplnku nemusia webové lokality, ktoré sa spoliehajú na daný doplnok, fungovať podľa očakávaní. Ďalšie informácie o doplnkoch získate kliknutím na pomocné prepojenie Získať ďalšie informácie o paneloch s nástrojmi a doplnkoch v dialógovom okne Spravovanie doplnkov.

Neaktuálne ovládacie prvky ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sú malé aplikácie, ktoré umožňujú webovým lokalitám poskytovanie obsahu, napríklad videí a hier. Umožňujú vám tiež prácu s obsahom pri prehľadávaní webu, napríklad s panelom s nástrojmi alebo s panelom s informáciami o akciách. Mnoho ovládacích prvkov ActiveX sa neaktualizuje automaticky, po vydaní novej verzie tak môžu byť neaktuálne.

Program Internet Explorer vám oznámi, ak zistí a zablokuje časti webových stránok, ktoré načítavajú bežné, no neaktuálne ovládacie prvky ActiveX. Preto bude program Internet Explorer pravidelne preberať zoznam neaktuálnych ovládacích prvkov ActiveX od spoločnosti Microsoft a štandardné informácie o počítači sa odošlú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v časti Neaktuálne ovládacie prvky ActiveX controls.

Blokovanie automaticky otváraných okien

Funkcia blokovania automaticky otváraných okien v programe Internet Explorer pomáha blokovať zobrazovanie niektorých nechcených automaticky otváraných okien bez blokovania automaticky otváraných okien, ktoré úmyselne spustíte. Blokovanie automaticky otváraných okien je predvolene zapnuté.

Vypnutie blokovania automaticky otváraných okien

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete internet a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. V časti Blokovanie automaticky otváraných okien zrušte začiarknutie políčka Zapnúť blokovanie automaticky otváraných okien a kliknite na tlačidlo OK.

Prístup k nastaveniam blokovania automaticky otváraných okien

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete internet a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. V časti Blokovanie automaticky otváraných okien kliknite na tlačidlo Nastavenia.

Funkcia blokovania automaticky otváraných okien nedokáže zablokovať všetky automaticky otvárané okná. Ďalšie informácie o blokovaní automaticky otváraných okien nájdete v Pomocníkovi programu Internet Explorer.

Funkcie, ktoré pomáhajú kontrolovať vaše údaje

Odstránenie histórie prehľadávania

Funkcia odstránenia histórie prehľadávania v programe Internet Explorer umožňuje jedným kliknutím vymazať z počítača heslá pre webové stránky, o ktorých uloženie ste požiadali v programe Internet Explorer, položky v priečinku histórie programu Internet Explorer, údaje webových formulárov, dočasné internetové súbory, súbory cookie, poslednú skupinu kariet a súbory a nastavenia, ktoré v počítači uložili niektoré doplnky programu Internet Explorer. Niektoré z týchto položiek môžete odstrániť tiež individuálne podľa popisu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v častiach Odstránenie starých súborov cookie a Automatické dokončovanie.

Použitie funkcie Odstrániť históriu prehľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. Voliteľné: Ak chcete zachovať údaje priradené k uloženým obľúbeným položkám, začiarknite políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality.

 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka pre položky, ktoré chcete odstrániť (dočasné internetové súbory, súbory cookie, história, údaje formulárov, heslá, údaje ochrany pred sledovaním) a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Prehľadávanie v režime InPrivate

Prehľadávanie v režime InPrivate môže pomôcť zachovať dôvernosť vášho prehľadávania v zdieľaných počítačoch, napríklad doma, v internetovej kaviarni alebo na inom verejnom mieste. Údaje histórie, ktoré sa nahromadia počas prehľadávania webu v okne InPrivate programu Internet Explorer, ako napríklad dočasné internetové súbory, história webových adries alebo súbory cookie, sa po zavretí tohto okna odstránia. História v iných oknách programu Internet Explorer (nespustených v režime InPrivate) zostane nedotknutá.

Pri prehľadávaní v režime InPrivate sa v počítači nebudú ukladať tieto informácie:

 • neukladajú sa nové súbory cookie,

 • nezaznamenávajú sa nové položky histórie,

 • po zavretí okna prehľadávania v režime InPrivate sa odstránia nové dočasné internetové súbory,

 • neukladajú sa údaje formulárov,

 • neukladajú sa zadané heslá,

 • neukladajú sa adresy napísané do panela s adresou,

 • neukladajú sa dotazy zadané do vyhľadávacieho poľa.

Prehľadávanie v režime InPrivate nie je určené na utajenie vašej identity pred poskytovateľom internetového pripojenia ani pred webovými servermi. Nezabraňuje odosielaniu údajov, napríklad adresy IP, na navštevované webové lokality.

Zapnutie prehľadávania v režime InPrivate

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Prehľadávanie v režime InPrivate.

 2. Ak chcete vypnúť prehľadávanie v režime InPrivate, zavrite okno prehľadávania v režime InPrivate.

Ochrana pred sledovaním

Pri návšteve webovej lokality sa s danou webovou lokalitou automaticky zdieľajú informácie, napríklad súbory cookie, adresa IP a ďalšie štandardné informácie o počítači. Ak sa na webovej lokalite nachádza obsah poskytovaný webovou lokalitou tretej strany (napríklad mapa, reklama alebo nástroje na meranie návštevnosti webu ako webový signál alebo skripty), môžu sa určité informácie o vás automaticky odoslať danému poskytovateľovi obsahu. Tento spôsob usporiadania môže mať niekoľko výhod. Umožňuje pohodlne pristupovať k obsahu tretích strán. Prítomnosť reklamy na navštívenej webovej lokalite môže umožniť webovej lokalite bezplatne poskytnúť prémiový obsah. Dôsledkom však môže byť určitý vplyv na vaše súkromie, pretože poskytovatelia obsahu môžu sledovať vaše správanie v rámci viacerých webových lokalít. Ochrana pred sledovaním pomáha zabrániť tomu, aby navštevované webové lokality automaticky odosielali podrobnosti o vašej návšteve iným poskytovateľom obsahu. Ak zapnete zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním alebo prispôsobenú ochranu pred sledovaním, prostredníctvom programu Internet Explorer sa všetkým navštíveným webovým lokalitám odošle signál alebo predvoľba Nesledovať. Predvoľba Nesledovať sa odošle aj webovým lokalitám tretích strán, ktoré poskytujú obsah na navštívených webových lokalitách, ak neboli tieto tretie strany zablokované zoznamom funkcie Ochrana pred sledovaním. V závislosti od zásad ochrany osobných údajov danej webovej lokality sa na webových lokalitách aj naďalej môžu používať aktivity, ktoré sa dajú zobraziť ako sledované, a ktoré ste tak aj vybrali.

Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním

Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním predstavujú zoznamy blokovaných lokalít, ktorých obsah by mohol ovplyvniť ochranu osobných údajov. Po pridaní zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním zablokuje program Internet Explorer obsah tretích strán vrátane súborov cookie na všetkých lokalitách, ktoré sú v zozname uvedené. Obmedzením týchto webových lokalít obmedzí program Internet Explorer aj informácie, ktoré by mohli lokality tretích strán o vás zhromaždiť. Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním môžu zároveň obsahovať aj odsúhlasené položky, teda lokality, ktoré je možné navštevovať. Keď sa k takýmto lokalitám pripojíte, prijmú voľbu Nesledovať a môžu buď upustiť od sledovania vašej aktivity online, alebo naďalej poskytovať obsah na základe vašej aktivity online.

Zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním je možné pridať tak, že nájdete webovú lokalitu, na ktorej sa takýto zoznam nachádza, a pridáte ho kliknutím na prepojenie alebo tlačidlo na stránke. Po pridaní zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním program Internet Explorer zoznam prevezme a pravidelne bude zisťovať dostupnosť jeho aktualizácií.

Odstránenie alebo vypnutie zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Ochrana pred sledovaním.

 2. Kliknite na zoznam a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoznam odstrániť, kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete zoznam dočasne zakázať, kliknite na položku Zakázať.

Osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním

Okrem toho je v programe Internet Explorer možné použiť aj osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním. Tento zoznam je generovaný automaticky na základe údajov z lokalít, ktoré navštívite, vrátane poskytovateľov obsahu tretích strán na týchto lokalitách. Údaje je možné kedykoľvek odstrániť v dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania.

Povolenie osobného zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Ochrana pred sledovaním.

 2. Kliknite na položku Osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.

Keď povolíte funkciu Ochrana pred sledovaním, určitý obsah na webových lokalitách môže byť filtrovaný a nemusí sa zobrazovať. V prípade filtrovania obsahu sa na paneli s adresou zobrazí ikona funkcie Ochrana pred sledovaním. Ak sa webová lokalita po povolení funkcie Ochrana pred sledovaním nezobrazuje správne, je funkciu možné pre túto jednu webovú lokalitu vypnúť kliknutím na ikonu funkcie Ochrana pred sledovaním na paneli s adresou.

Odstránenie údajov funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčko Údaje filtrovania v režime InPrivate a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zásady ochrany osobných údajov P3P

Program Internet Explorer umožňuje zobraziť zásady ochrany osobných údajov platformy P3P (Platform for Privacy Preferences – štandard platformy pre preferencie ochrany osobných údajov) webovej lokality a porovnať ich s nastavenými preferenciami ochrany osobných údajov. Aj v prípade, že webová lokalita nemá zásady ochrany osobných údajov P3P, môže mať písomné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je možné zobraziť.

Zobrazenie zásad ochrany osobných údajov P3P webovej lokality

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke.

 2. Dvakrát kliknite na webovú lokalitu, ktorej zásady ochrany osobných údajov chcete zobraziť.

Po zobrazení zásad ochrany osobných údajov P3P webovej lokality môžete určiť, ako má program Internet Explorer narábať so súbormi cookie z tejto webovej lokality. Ak chcete, aby program Internet Explorer porovnaním zásad ochrany osobných údajov s nastaveniami ochrany osobných údajov určil, či povolí alebo nepovolí tejto webovej lokalite ukladať súbory cookie v počítači, vyberte položku Porovnať zásady používania osobných údajov pre súbory „cookie“ s mojimi nastaveniami. Ak chcete, aby program Internet Explorer vždy umožnil uloženie súborov cookie z tejto webovej lokality do počítača, vyberte položku Vždy povoliť tejto lokalite používať súbory „cookie“. Ak chcete, aby program Internet Explorer nikdy neumožnil uloženie súborov cookie z tejto webovej lokality do počítača, vyberte položku Nikdy nepovoliť tejto lokalite používať súbory „cookie“.

Hoci program Internet Explorer môže zobraziť zásady ochrany osobných údajov P3P webovej lokality, program Internet Explorer nemôže overiť, či webová lokalita koná v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Funkcie, ktoré pomáhajú pripojiť sa k službám online

Urýchľovače

Urýchľovače umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie využívanie poskytovateľov webových služieb. Môžete napríklad zvýrazniť slovo na webovej lokalite, kliknúť naň pravým tlačidlom myši, vybrať urýchľovač Define with Encarta (Definovať pomocou encyklopédie Encarta), a získať tak definíciu slova bez nutnosti prejsť na samostatnú webovú lokalitu.

Program Internet Explorer obsahuje niekoľko urýchľovačov vrátane urýchľovačov na vyhľadávanie, určovanie polohy, definovanie a blogovanie, ktoré využívajú webové služby Microsoft Windows Live Urýchľovače je možné pridať alebo odstrániť pomocou dialógového okna Spravovanie doplnkov. Keď na urýchľovač kliknete alebo naň umiestnite kurzor myši, môže sa poskytovateľovi služby odoslať názov a úplná webová adresa alebo adresa URL aktuálnej webovej stránky, ako aj štandardné informácie o počítači a vybratý obsah. Na informácie odosielané urýchľovačmi poskytovanými spoločnosťou Microsoft sa vzťahuje Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných urýchľovačmi poskytovanými tretími stranami sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Hľadanie pomocou panela s adresou

Ak do panela s adresou programu Internet Explorer zadáte text, ktorý sa nerozpozná ako platná webová adresa, alebo text začínajúci otáznikom, slovami „search“ (hľadať), „find“ (nájsť) alebo „go“ (prejsť), program Internet Explorer sa presmeruje na predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, čím vám pomôže nájsť hľadanú lokalitu. Na to, aby sa táto funkcia mohla poskytovať, odošle program Internet Explorer predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania neplatnú webovú adresu alebo vyhľadávací dotaz a poskytovateľ vyhľadávania vráti do počítača možnosti webovej adresy. Predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania sa môžu odoslať aj štandardné informácie o počítači. Ak je predvoleným poskytovateľom vyhľadávania služba Bing, na odosielané informácie sa vzťahuje vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania tretej strany sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Vypnutie funkcie automatického vyhľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Rozšírené.

 3. V časti Hľadanie pomocou panela s adresou začiarknite políčko Nehľadať pomocou panela s adresou.

Pomocou návrhov na vyhľadávanie v paneli s adresou sa počas písania začnú zobrazovať navrhované termíny, vďaka čomu môže byť vaše vyhľadávanie presnejšie. Ak váš vybratý poskytovateľ vyhľadávania túto možnosť ponúka, každé písmeno alebo znak zadané do panela s adresou sa počas písania odošlú poskytovateľovi vyhľadávania. Počas písania sa poskytovateľovi vyhľadávania odošlú aj štandardné informácie o počítači. Na informácie odosielané poskytovateľovi vyhľadávania od spoločnosti Microsoft sa vzťahuje Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných poskytovateľom vyhľadávania tretích strán sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Zapnutie návrhov na vyhľadávanie

 1. Kliknite na šípku napravo od panela s adresou.

 2. Kliknite na položku Zapnúť návrhy na vyhľadávanie (počas zadávania odosielať stlačené klávesyaktuálnemu poskytovateľovi vyhľadávania).

Vypnutie návrhov na vyhľadávanie

 1. Kliknite na šípku napravo od panela s adresou.

 2. Kliknite na položku Vypnúť návrhy na vyhľadávanie.

Oblasti Web Slice

Oblasti Web Slice umožňujú automatické prihlásenie na odber, prijímanie aktualizácii z často sa meniacich webových stránok a zobrazenie aktualizácií bez nutnosti načítania celej webovej lokality. Môžete sa napríklad prihlásiť na odber oblasti Web Slice s informáciami o počasí v Seattli, ktorá sa aktualizuje pri zmene aktuálnej teploty. Prihlásením na odber oblasti Web Slice alebo informačného kanála zapnete automatické aktualizácie všetkých oblastí Web Slice a informačných kanálov. Vaša adresa IP sa bude pravidelne odosielať na webovú lokalitu, ktorá poskytuje každú oblasť Web Slice alebo informačný kanál, na zistenie možných aktualizácií, a to aj v prípade, ak program Internet Explorer nie je spustený.

Odstránenie oblasti Web Slice

 1. Na paneli s obľúbenými položkami kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť Web Slice, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre oblasti Web Slice a informačné kanály

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Obsah a potom na tlačidlo Informačné kanály a oblasti Web Slice.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky zisťovať dostupnosť aktualizácií informačných kanálov a oblastí Web Slice a kliknite na tlačidlo OK.

Funkcie, ktoré využívajú služby online od spoločnosti Microsoft

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (Customer Experience Improvement Program/CEIP) zhromažďuje základné informácie o počítači a spôsobe používania programu Internet Explorer a pomáha tak zvyšovať kvalitu, spoľahlivosť a výkon nášho softvéru a služieb. Hlásenia programu CEIP vo všeobecnosti obsahujú informácie o hardvérovej konfigurácii, jedinečný identifikátor vygenerovaný programom CEIP, údaje o výkone a spoľahlivosti, ako sú napríklad rýchlosť odozvy softvéru po kliknutí na tlačidlo, ako aj informácie o používaní programu, napríklad najčastejšie používané funkcie.

Spoločnosť Microsoft používa správy programu CEIP na vylepšenie svojho softvéru a služieb. Jedinečný identifikátor nám umožňuje zistiť, aký je rozsah prijatej odozvy a akú prioritu jej priradiť. Identifikátor umožňuje spoločnosti Microsoft napríklad rozlíšiť medzi jediným zákazníkom, u ktorého sa nejaký problém vyskytol stokrát, a ďalšími zákazníkmi, u ktorých sa rovnaký problém vyskytol raz. Spoločnosť Microsoft nepoužije informácie zhromaždené programom CEIP na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa, ani na zasielanie reklám.

V systéme Windows XP a Windows Server 2003 sa používateľ pri inštalácii programu Internet Explorer môže rozhodnúť, či sa chce zúčastniť programu CEIP. V systéme Windows Vista a nasledujúcich verziách operačného systému sa použije vaše nastavenie účasti v programe CEIP platné pre systém Windows.

Ďalšie informácie nájdete v najčastejších otázkach na webovej stránke Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Služby zisťovania pozície

Služby zisťovania pozície v programe Internet Explorer umožňujú webovým lokalitám v záujme zlepšenia služieb žiadať informácie o vašej fyzickej pozícii. Webová lokalita s mapami môže napríklad žiadať informácie o vašej fyzickej pozícii, aby podľa toho mohla prispôsobiť mapu.

Pri návšteve webovej lokality, ktorá využíva služby zisťovania pozície, sa používateľ môže rozhodnúť, či chce povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o pozícii. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup, program Internet Explorer kontaktuje službu zisťovania pozície spoločnosti Microsoft a pokúsi sa určiť fyzickú pozíciu vášho počítača. Služba využíva adresu IP vášho počítača a v prípade dostupnosti aj údaje z prístupových bodov Wi-Fi v blízkosti.

Na základe prijatých informácií potom služba zisťovania pozície spoločnosti Microsoft určí približnú pozíciu počítača a poskytne ju webovej lokalite, ktorá informácie žiadala. Poskytnuté informácie o pozícii obsahujú zemepisnú šírku a dĺžku počítača. Webovej lokalite, ktorá informácie žiadala, nie sú poskytnuté žiadne ďalšie informácie, napríklad informácie o mobilných vysielačoch, prístupových bodoch Wi-Fi alebo akékoľvek jedinečné identifikátory vášho počítača.

Ak sa rozhodnete nepovoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojej fyzickej pozícii, neodošlú sa žiadne údaje o pozícii ani webovej lokalite, ani službe zisťovania pozície od spoločnostiMicrosoft. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojej fyzickej pozícii len raz, bude mať webová lokalita k týmto informáciám prístup len počas prezerania danej webovej stránky. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojej fyzickej pozícii vždy, bude môcť lokalita vyžadovať informácie o vašej fyzickej pozícii vždy pri prezeraní ľubovoľnej stránky tejto lokality. Na používanie informácií o vašej pozícii touto webovou lokalitou sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov danej lokality.

Zapnutie služieb zisťovania pozície

 • Keď sa na webovej lokalite zobrazí žiadosť o informácie o pozícii, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete poskytnúť informácie o pozícii len raz, kliknite na položku Povoliť raz.

  • Ak chcete poskytnúť informácie o pozícii pri každej návšteve danej webovej lokality, kliknite na položku Ďalšie možnosti pre túto lokalitu a potom kliknite na možnosť Vždy povoliť.

Vypnutie služieb zisťovania pozície

 1. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a začiarknite políčko Nikdy nepovoliť webovým lokalitám žiadať informácie o vašej geografickej polohe.

Odoslanie odozvy

Ak sa vyskytne problém s programom Internet Explorer, pomocou nástroja Odoslať odozvu je možné zachytiť ďalšie informácie, ktoré môžu spoločnosti Microsoft pomôcť odhaliť príčinu problému. Ak chcete spustiť nástroj Odoslať odozvu, kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Odoslať odozvu. Vytvorí sa správa s informáciami o konfigurácii počítača, spustených programoch a ďalších typoch údajov. Môžete sa rozhodnúť nahrať svoj problém postupne pomocou nástroja na zaznamenávanie problémov a zachytiť snímky pracovnej plochy a spustených programov spolu s údajmi zo siete odoslanými na navštívené webové lokality a z nich. Táto správa môže obsahovať citlivé osobné informácie, napríklad informácie, ktoré ste zadali do webových formulárov. Pred odoslaním správy môžete ešte raz skontrolovať všetky údaje, ktoré budú odoslané spoločnosti Microsoft, a na základe toho sa rozhodnúť, či správu skutočne odošlete.

Ak informácie odošlete spoločnosti Microsoft, budú použité len na skvalitnenie softvéru a služieb. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri používaní služby Microsoft Connect nájdete vo vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online.

Filter SmartScreen

Filter SmartScreen upozorňuje používateľov na nebezpečné webové lokality, ktoré sa vydávajú za dôveryhodné webové lokality (neoprávnené získavanie údajov), alebo ktoré obsahujú hrozby pre počítač. Ak sa rozhodnete používať filter SmartScreen, najprv skontroluje, či sa adresa navštívenej webovej stránky nenachádza v zozname adries webových stránok s častými prenosmi uloženom v počítači, ktoré spoločnosť Microsoft považuje za legitímne. Adresy, ktoré nie sú v lokálnom zozname, a adresy preberaných súborov sa odošlú spoločnosti Microsoft a porovnajú sa s pravidelne aktualizovaným zoznamom webových stránok a položiek na prevzatie, ktoré boli spoločnosti Microsoft nahlásené ako nebezpečné alebo podozrivé. Filter SmartScreen môžete používať aj manuálne s cieľom overiť jednotlivé lokality v spoločnosti Microsoft. Ak prevezmete alebo spustíte program z internetu, pomocou filtra SmartScreen sa tento program navyše porovná so zoznamom bežne preberaných a známych nebezpečných programov, čím sa zvýši vaša ochrana pred spustením nebezpečných programov.

Ak na automatickú alebo manuálnu kontrolu webových lokalít použijete filter SmartScreen, adresy navštívených webových lokalít budú odoslané spoločnosti Microsoft spolu s bežnými informáciami o počítači a číslom verzie funkcie SmartScreen. Informácie sa spoločnosti Microsoft odosielajú zašifrované, aby sa zaistila ochrana osobných údajov používateľa. Môžu sa odoslať aj informácie súvisiace s adresou, napríklad hľadané výrazy alebo údaje zadané vo formulároch. Ak napríklad navštívite vyhľadávaciu webovú lokalitu Microsoft.com na adrese http://search.microsoft.com a zadáte hľadaný výraz „Seattle“, odošle sa úplná adresa http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=sk-SK. Reťazce adresy môžu náhodne obsahovať osobné údaje, ale tieto informácie, ako ani iné odoslané informácie, sa nepoužívajú na identifikáciu či kontaktovanie používateľa ani na cielenú reklamu. Spoločnosť Microsoft navyše filtruje reťazce adries a ak je to možné, pokúša sa z nich odstrániť osobné údaje. Ak na prevzatie programu použijete program Internet Explorer, filter SmartScreen odošle v prípade dostupnosti vyššie uvedené informácie spolu s informáciami o prevzatom programe, napríklad identifikátorom súboru (hodnotou hash), výsledkami z nainštalovaných antivírusových nástrojov alebo informáciami o digitálnom certifikáte programu.

Spoločnosti Microsoft sa budú pravidelne odosielať aj informácie o používaní filtra SmartScreen, napríklad čas a počet webových lokalít prehľadávaných od odoslania adresy na analýzu do spoločnosti Microsoft. Spoločnosti Microsoft sa môžu odoslať niektoré informácie o súboroch prevzatých z webu, ako je názov a cesta k súboru. Niektoré adresy webových lokalít odosielaných spoločnosti Microsoft sa môžu uložiť spolu s ďalšími informáciami vrátane verzie webového prehľadávača, operačného systému a filtra SmartScreen, jazyka prehľadávača, odkazujúcej webovej stránky a informácií o použití režimu kompatibilného zobrazenia pre danú webovú lokalitu. Odosiela sa aj jedinečný identifikátor vygenerovaný programom Internet Explorer. Jedinečný identifikátor je náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje a nepoužíva sa na identifikáciu používateľa. Tieto informácie spolu s vyššie uvedenými informáciami budú použité len na analýzu výkonu a skvalitnenie našich produktov a služieb.

Filter SmartScreen sa dá zapnúť a vypnúť v ponuke Bezpečnosť programu Internet Explorer. Ak napríklad chcete zapnúť automatickú kontrolu všetkých webových lokalít:

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Zapnúť filter SmartScreen.

Ak si myslíte, že ste natrafili na nebezpečnú webovú lokalitu, môžete to spoločnosti Microsoft nahlásiť kliknutím na tlačidlo Nástroje, ukázaním na položku Bezpečnosť a následným kliknutím na položku Nahlásiť webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná. Keď nahlásite webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná, spoločnosti Microsoft sa odošlú určité informácie vrátane adresy nahlasovanej lokality a informácií o používaní popísaných vyššie.

Navrhnuté lokality

Navrhnuté lokality je funkcia online, ktorá odporúča webové lokality, obrázky alebo videá, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Po zapnutí funkcie Navrhnuté lokality sa bude história prehľadávania webu pravidelne odosielať spoločnosti Microsoft, kde sa uloží a porovná s pravidelne aktualizovaným zoznamom webových lokalít podobných lokalitám, ktoré často navštevujete. Funkcia Navrhnuté lokality zapne aj automatickú aktualizáciu oblastí Web Slice a informačných kanálov na pozadí, aby ste mohli dostávať aktuálne návrhy pre stránku aj oblasť Web Slice Navrhnuté lokality.

Funkciu Navrhované lokality, a teda aj odosielanie histórie prehľadávania spoločnosti Microsoft, môžete kedykoľvek pozastaviť alebo zastaviť. Podobne môžete kedykoľvek odstrániť jednotlivé položky histórie. Odstránené položky sa nepoužijú na vytváranie návrhov navštívenia ďalších lokalít, spoločnosť Microsoft si ich však istý čas ponechá a použije na vylepšenie svojich produktov alebo služieb vrátane tejto funkcie. Pri použití prehľadávania v režime InPrivate sa spoločnosti Microsoft neodošlú žiadne informácie o navštívených webových stránkach.

Keď je funkcia Navrhnuté lokality zapnutá, informácie o navštívených webových stránkach sa spoločnosti Microsoft odosielajú spolu so štandardnými informáciami o počítači. Tieto informácie obsahujú adresy navštívených webových stránok aj informácie o obrázkoch a videách, ktoré sa na stránke nachádzajú. V záujme ochrany vašich osobných údajov sa informácie spoločnosti Microsoft odosielajú zašifrované. Môžu sa odoslať aj informácie súvisiace s webovou adresou, napríklad vyhľadávané výrazy alebo údaje zadané do formulárov. Ak napríklad navštívite vyhľadávaciu webovú lokalitu Microsoft.com na adrese http://search.microsoft.com a zadáte hľadaný výraz „Seattle“, odošle sa úplná adresa http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=sk-SK. Reťazce adresy môžu náhodne obsahovať osobné údaje, ale tieto informácie, ako ani iné odoslané informácie, sa nepoužívajú na identifikáciu či kontaktovanie používateľa ani na cielenú reklamu. Spoločnosť Microsoft navyše filtruje reťazce adries a snaží sa z nich odstrániť osobné informácie.

Spoločnosti Microsoft sa odošlú aj štatistiky o navštívených webových stránkach, napríklad čas navštívenia webových stránok, ktorá webová stránka vás odkázala a ako ste sa na danú stránku dostali (napríklad kliknutím na prepojenie alebo stránka bola uložená ako obľúbená položka). Odosiela sa aj jedinečný identifikátor vygenerovaný programom Internet Explorer. Jedinečný identifikátor je náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje a nepoužíva sa na identifikáciu používateľa. Ak odstránite históriu prehľadávania alebo vypnete a znova zapnete funkciu Navrhované lokality, vytvorí sa nový identifikátor. Staré jedinečné identifikátory sa nepriraďujú k novým. Tieto informácie sa spolu s adresami webových lokalít a predchádzajúcou históriou použijú na prispôsobenie prehľadávania webu a na zvýšenie kvality produktov a služieb.

Zapnutie funkcie Navrhované lokality

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na položku Navrhované lokality.

 2. Kliknite na tlačidlo Áno.

Vypnutie funkcie Navrhované lokality

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na položku Navrhované lokality.

Poznámka: Vypnutím funkcie Navrhované lokality sa neodstráni história ani sa nevypne automatická aktualizácia informačných kanálov a oblastí Web Slice.

Odstránenie histórie prehľadávania (bez ohľadu na vypnutie funkcie Navrhované lokality)

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

Spôsob, akým zhromažďujeme, používame a ukladáme vaše informácie

Zhromažďovanie a používanie údajov

Zhromaždené údaje spoločnosť Microsoft a ňou riadené pobočky a dcérske spoločnosti použijú na správne fungovanie funkcií, ktoré používate, alebo na poskytnutie služieb a realizáciu transakcií, o ktoré ste požiadali, alebo ste ich schválili. Taktiež sa môžu použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Informácie zhromaždené prostredníctvom niektorej zo služieb spoločnosti Microsoft sa môžu kombinovať s informáciami získanými prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft, aby sme vám mohli ponúknuť jednotnejšie a lepšie prispôsobené používanie služieb spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme doplniť aj o informácie získané od iných spoločností. Môžeme napríklad používať služby iných spoločností, ktoré nám umožnia všeobecne určiť vašu geografickú oblasť na základe vašej adresy IP, aby sme niektoré služby prispôsobili vašej geografickej oblasti.

Okrem situácií popísaných v tomto vyhlásení sa vami poskytnuté informácie neposkytnú bez vášho súhlasu tretím stranám. Príležitostne si najímame iné spoločnosti, aby v našom mene poskytli obmedzené služby, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách, prípadne vykonávanie štatistických analýz našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytnutie požadovanej služby. Spoločnosti nesmú tieto informácie použiť na žiadny iný účel. Spoločnosť Microsoft môže pristupovať k osobným informáciám alebo ich zverejniť, a to vrátane obsahu vašej komunikácie s nami, v týchto prípadoch: a) na dosiahnutie súladu so zákonom alebo ako reakciu na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo našich zákazníkov vrátane vymožiteľnosti našich zmlúv a politík riadiacich vaše používanie týchto služieb, c) v prípade konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sú nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Informácie zhromažďované alebo odosielané do spoločnosti Microsoft pomocou programu Internet Explorer môžu byť uložené a spracované v USA alebo v ľubovoľnej inej krajine, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu USA.

Zabezpečenie a uchovávanie vašich informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich informácií. Používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia, ktoré nám pomáhajú chrániť prijaté informácie pred neoprávneným prístupom, použitím či prezradením. Poskytnuté osobné údaje sa napríklad uchovávajú v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v strážených zariadeniach.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. V takom prípade sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie v hornej časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Ak máte otázky súvisiace s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás kliknutím sem.

Internet Explorer Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Boli tieto informácie užitočné?
Ďakujeme.
Chcete ešte niečo dodať?
Ďakujeme. Vaše pripomienky nám pomáhajú neustále zlepšovať obsah.
1200 400 Ako môžeme tieto informácie vylepšiť? Odoslať Vynechať Chcete ešte niečo dodať? Odoslať Nie, ďakujem