Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Windows Internet Explorer 9

Posledná aktualizácia: marec 2011

Spoločnosť Microsoft starostlivo dbá o ochranu vašich osobných údajov vo všetkých svojich produktoch, ktoré využívate vo svojom počítači. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9 (ďalej len „Internet Explorer“) sa zameriava na funkcie, pomocou ktorých sa komunikuje s Internetom, vysvetľuje sa v ňom, ako sa pomocou týchto funkcií zhromažďujú vaše údaje, a popisuje sa v ňom spôsob používania týchto údajov. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty a služby spoločnosti Microsoft v režime online alebo offline.

Program Internet Explorer obsahuje určité funkcie, ktoré môžu ovplyvniť spôsob používania vašich osobných údajov alebo vám ich pomôžu ochrániť. Nasledujúce časti opisujú niektoré z týchto funkcií.

Základy práce na Internete

Program Internet Explorer je navrhnutý tak, aby zjednodušil prehľadávanie a vzájomnú komunikáciu s webovými lokalitami na intranete alebo na Internete. Pri každom použití Internetu alebo softvéru s funkciami, ktoré používajú Internet, sa na navštevované webové lokality alebo používané služby online odošlú informácie o vašom počítači (ďalej len „štandardné informácie o počítači“). Medzi štandardné informácie o počítači patrí adresa IP počítača, typ a jazyk prehľadávača, čas prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Tieto informácie sa môžu zaznamenávať na webových serveroch daných lokalít. To, ktoré informácie sa zaznamenávajú a ako sa dané informácie použijú, závisí od zásad ochrany osobných údajov, ktoré platia na navštívených webových lokalitách alebo v použitých webových službách.

Funkcie prehľadávania webu, ktoré ukladajú údaje

Filtrovanie prvkov ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sú časti softvéru, ktoré dopĺňajú spôsob fungovania prehľadávača. Niektoré ovládacie prvky ActiveX môžu napríklad prehrávať zvuk, video alebo zobrazovať obrázky na webovej stránke. Tieto ovládacie prvky môžu mať vplyv na výkon, zabezpečenie a spoľahlivosť programu Internet Explorer. Pomocou filtrovania prvkov ActiveX je možné prehľadávať web a mať pritom tieto ovládacie prvky vypnuté. Pri zobrazení webovej stránky, z ktorej boli odfiltrované ovládacie prvky ActiveX, môže byť časť obsahu tejto stránky vypnutá.

Ak sa rozhodnete zapnúť filtrovanie prvkov ActiveX, neskôr je možné ovládacie prvky ActiveX opäť zapnúť len pre jednu webovú lokalitu. Stačí kliknúť na ikonu filtrovania prvkov ActiveX na paneli s adresou. Ak filtrovanie prvkov ActiveX na webovej lokalite vypnete, v programe Internet Explorer sa uloží adresa webovej lokality, pre ktorú ste sa rozhodli filtrovanie prvkov ActiveX vypnúť. Tieto údaje je možné kedykoľvek odstrániť pomocou položky Odstrániť históriu prehľadávania.

Zapnutie filtrovania prvkov ActiveX

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX.

Vypnutie filtrovania prvkov ActiveX na konkrétnej webovej lokalite

 • V programe Internet Explorer kliknite v paneli s adresou na tlačidlo Filtrovanie a potom kliknite na položku Vypnúť filtrovanie prvkov ActiveX.

Vypnutie filtrovania prvkov ActiveX na všetkých webových lokalitách

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Filtrovanie prvkov ActiveX.

Vytváranie denníka kompatibility aplikácií

Táto funkcia v programe Internet Explorer je navrhnutá tak, aby umožnila vývojárom a profesionálom v oblasti IT určiť kompatibilitu webových lokalít s programom Internet Explorer. Po aktivovaní tejto funkcie program Internet Explorer zaznamená údajové body o vašej interakcii s webovými stránkami do denníka udalostí, ktorý možno zobraziť pomocou nástroja Zobrazovač udalostí v systéme Windows. Tieto udalosti opisujú zlyhania, ku ktorým mohlo dôjsť na danej lokalite a môžu obsahovať informácie o špecifických ovládacích prvkoch a webových stránkach, ktoré zlyhali. Pokiaľ prístup nie je obmedzený správcom, môžu tieto informácie predvolene zobraziť všetci používatelia počítača. Ďalšie informácie o denníkoch a používaní nástroja Zobrazovač udalostí v systéme Windows nájdete v Pomocníkovi systému Windows po vyhľadaní kľúčového slova Zobrazovač udalostí.

Automatické dokončovanie

Funkcia automatického dokončovania programu Internet Explorer umožňuje rýchlejšie vypĺňať webové formuláre a prechádzať na webové lokality, ktoré ste navštívili v minulosti. Funkcia automatického dokončovania zhromažďuje a ukladá údaje, ktoré napíšete do textových polí webových formulárov a do panela s adresou, do databázy Registry počítača. Ak sa rozhodnete používať funkciu automatického dokončovania pre heslá, uložia sa v počítači zašifrované. Informácie uložené funkciou automatického dokončovania sa nezdieľajú v ostatných používateľských kontách počítača.

Pri prvom odoslaní webového formulára sa zobrazí textové okno s otázkou, či chcete zapnúť funkciu automatického dokončovania.

Vypnutie funkcie automatického dokončovania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  • V dialógovom okne Automatické dokončovanie – nastavenie zrušte začiarknutie príslušných políčok možností automatického dokončovania, ktoré nechcete používať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie histórie automatického dokončovania

 1. Ak chcete odstrániť históriu automatického dokončovania alebo webových adries, kliknite na kartu Všeobecné a v časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka Údaje formulára a Heslá a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka:Ak chcete odstrániť zadané webové adresy, je potrebné vybrať aj možnosť História. Odstráni sa tak aj história prehľadávania.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Automatické obnovenie po zlyhaní

Pri prehľadávaní webu funkcia automatického obnovenia po zlyhaní programu Internet Explorer ukladá informácie o relácii prehľadávania na pevný disk pre prípad zlyhania, zamrznutia alebo iného neočakávaného vypnutia počítača. V prípade nečakaného ukončenia relácie prehľadávania program Internet Explorer ponúkne možnosť obnoviť poslednú reláciu prehľadávania.

Funkcia automatického obnovenia po zlyhaní ukladá tieto informácie:

 • Webová adresa (URL) webovej stránky na každej karte

 • História prehľadávania na každej karte smerom dozadu aj dopredu (t. j. každá navštívená lokalita na karte v poradí navštívenia)

 • Usporiadanie a poradie kariet

 • Údaje zadané do webových formulárov

Vypnutie funkcie automatického obnovenia po zlyhaní

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Rozšírené.

 3. V časti Prehľadávanie zrušte začiarknutie políčka Povoliť automatické obnovenie po zlyhaní a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vypnutie funkcie automatického obnovenia po zlyhaní neznamená, že program Internet Explorer nebude ukladať informácie o kartách, ale že nebude obnovovať karty ani reláciu prehľadávania. Žiadna z týchto informácií sa neodošle spoločnosti Microsoft, ak sa sami nerozhodnete poslať ju, napríklad ako hlásenie chyby.

Režim kompatibilného zobrazenia

Režim kompatibilného zobrazenia umožňuje lepšie zobrazovať webové lokality navrhnuté pre staršie prehľadávače v programe Internet Explorer. Ak sa rozhodnete zobraziť webovú lokalitu v režime kompatibilného zobrazenia, v programe Internet Explorer zostane pre vaše pohodlie tento výber v pamäti a režim kompatibilného zobrazenia sa použije aj pri nasledujúcej návšteve danej lokality. Zoznam webových lokalít, ktoré ste sa rozhodli zobraziť v režime kompatibilného zobrazenia, môžete vymazať pomocou funkcie Odstrániť históriu prehľadávania v programe Internet Explorer alebo v dialógovom okne Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

Ak chcete dosiahnuť lepšiu kompatibilitu webových lokalít, môžete zapnúť aktualizácie režimu kompatibilného zobrazenia. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, program Internet Explorer bude od spoločnosti Microsoft pravidelne preberať aktualizovaný zoznam nastavení režimu kompatibilného zobrazenia a odosielať štandardné informácie o počítači. Aktualizácie režimu kompatibilného zobrazenia je možné kedykoľvek vypnúť.

Vypnutie aktualizácií režimu kompatibilného zobrazenia

 1. V programe Internet Explorer stlačte kláves Alt, kliknite na položku Nástroje na paneli s ponukami a potom kliknite na možnosť Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť aktualizovaný zoznam lokalít od spoločnosti Microsoft.

Používanie funkcie Odstrániť históriu prehľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka pre položky, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zobrazenie alebo úprava nastavení režimu kompatibilného zobrazenia v počítači

 • V programe Internet Explorer stlačte kláves Alt, kliknite na položku Nástroje na paneli s ponukami a potom kliknite na možnosť Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.

Kontrola súborov „cookie“

Čo je súbor „cookie“?

Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý na váš pevný disk umiestňuje webová lokalita. Súbory „cookie“ sú k vášmu počítači jednoznačne priradené, čítať ich môže iba webová lokalita alebo webový server v doméne, ktorá daný súbor „cookie“ vytvorila. Súbory „cookie“ nie je možné používať na spúšťanie programov ani doručovanie vírusov do počítača.

Súbor „cookie“ sa často používa na osobné prispôsobenie prístupu na webovú lokalitu alebo na úsporu času. Na uľahčenie nákupu môže súbor „cookie“ obsahovať informácie o nákupnom košíku, napríklad aktuálny výber a kontaktné informácie (meno alebo e-mailovú adresu). Súbory „cookie“ často obsahujú jednoznačný identifikátor, pomocou ktorého webové lokality sledujú jednotlivých návštevníkov. To, či vás webová lokalita oboznámi s tým, ktoré informácie sú v súbore „cookie“ uložené a ako sa tieto informácie používajú, záleží od danej lokality.

Blokovanie súborov „cookie“

Súbory „cookie“ môžete prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete jeden alebo viaceré súbory „cookie“ zablokovať, webové lokality, ktoré ich používajú, nemusia fungovať správne. Napríklad, ak súbory „cookie“ nepovolíte vôbec, niektoré webové lokality sa možno nebudú dať zobraziť alebo nebude možné využívať funkcie prispôsobenia (napríklad miestne správy, informácie o počasí alebo ceny akcií).

Ak sa rozhodnete zablokovať všetky súbory „cookie“ , môžete pomocou dialógového okna Možnosti siete Internet programu Internet Explorer upraviť nastavenia prehľadávača pre súbory „cookie“.

Blokovanie všetkých súborov „cookie“

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. Jazdec posuňte smerom nahor na možnosť Blokovať všetky súbory „cookie“. Pri tomto nastavení nebudú môcť webové lokality ukladať súbory „cookie“ do počítača.

Poznámka: Ak zablokujete všetky súbory „cookie“, možno nebudete môcť pristupovať k mnohým webovým lokalitám. Ďalšie dve úrovne ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer, vysoká a stredne vysoká, budú pravdepodobne vhodnejšie. Súbor „cookie“ z určitej lokality možno zablokovať aj kliknutím na tlačidlo Lokality na karte Ochrana osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Internet Explorer.

Odstránenie starých súborov „cookie“

Súbory „cookie“, ktoré sú už uložené na pevnom disku, sa dajú stále čítať, pokiaľ ich neodstránite.

Odstránenie všetkých existujúcich súborov „cookie“

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Na karte Všeobecné v časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 3. Voliteľné: Ak nechcete odstrániť súbory „cookie“ súvisiace s webovými lokalitami v zozname obľúbených položiek, začiarknite políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality.

 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčko Súbory „cookie“ a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

História

Priečinok s históriou programu Internet Explorer obsahuje zoznam prepojení na webové lokality a umiestnenia v systéme Windows (napríklad jednotky a priečinky), ktoré ste nedávno navštívili.

Ukončenie ukladania histórie

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. V časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Nastavenie. V dialógovom okne Dočasné internetové súbory a história – nastavenie nastavte počet dní, počas ktorých sa majú držať stránky v histórii, na hodnotu 0.

Poznámka: Ak chcete históriu vypnúť len dočasne, môžete použiť funkciu Prehľadávanie v režime InPrivate kliknutím na tlačidlo Nástroje a potom na položku Prehľadávanie v režime InPrivate v ponuke Bezpečnosť.

Spravovanie doplnkov

Pomocou spravovania doplnkov v programe Internet Explorer je možné zobraziť, povoliť a zakázať zoznam doplnkov, ktoré môže program Internet Explorer načítať. Doplnky, ktoré možno spravovať, zahŕňajú pomocné objekty prehľadávača, ovládacie prvky ActiveX, rozšírenia panelov s nástrojmi, panely prehľadávača, rozšírenia prehľadávača, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovače a nastavenia ochrany pred sledovaním.

Niektoré doplnky môžu zhromažďovať informácie z počítača alebo inak ovplyvňovať použitie vašich osobných údajov. Ak používaný doplnok poskytuje iná spoločnosť ako spoločnosť Microsoft, používanie informácií, ktoré zhromažďuje tento doplnok, podlieha pravidlám ochrany osobných údajov danej spoločnosti. Ak sa rozhodnete určitý doplnok zakázať, pravdepodobne bude potrebné reštartovať program Internet Explorer, aby sa zmena prejavila.

Zobrazenie alebo úprava doplnkov v počítači

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 2. V časti Zobraziť kliknite na možnosť Všetky doplnky a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Zakázanie doplnku: kliknite naň a vyberte možnosť Zakázať.

  • Povolenie doplnku: kliknite naň a vyberte možnosť Povoliť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: Vypnutím sa doplnok neodstráni z počítača. Vypnutie len zabráni programu Internet Explorer v spúšťaní kódu doplnku, ale nezabráni inému softvéru, aby doplnok používal. Niektoré doplnky možno z počítača odstrániť pomocou dialógového okna Spravovanie doplnkov.

Po vypnutí alebo odstránení doplnku nemusia webové lokality, ktoré sa spoliehajú na daný doplnok, fungovať podľa očakávaní. Ďalšie informácie o doplnkoch získate kliknutím na pomocné prepojenie Získať ďalšie informácie o paneloch s nástrojmi a doplnkoch v dialógovom okne Spravovanie doplnkov.

Blokovanie automaticky otváraných okien

Funkcia blokovania automaticky otváraných okien v programe Internet Explorer pomáha blokovať zobrazovanie niektorých neželaných automaticky otváraných okien bez blokovania automaticky otváraných okien, ktoré úmyselne spustíte. Blokovanie automaticky otváraných okien je predvolene zapnuté.

Vypnutie blokovania automaticky otváraných okien

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. V časti Blokovanie automaticky otváraných okien zrušte začiarknutie políčka Zapnúť blokovanie automaticky otváraných okien a kliknite na tlačidlo OK.

Prístup k nastaveniam blokovania automaticky otváraných okien

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom na kartu Ochrana osobných údajov.

 2. V časti Blokovanie automaticky otváraných okien kliknite na tlačidlo Nastavenia.

Funkcia blokovania automaticky otváraných okien nedokáže zablokovať všetky automaticky otvárané okná. Ďalšie informácie o blokovaní automaticky otváraných okien nájdete v Pomocníkovi programu Internet Explorer.

Funkcie, ktoré pomáhajú kontrolovať vaše údaje

Odstránenie histórie prehľadávania

Funkcia Odstránenie histórie prehľadávania v programe Internet Explorer umožňuje jedným kliknutím odstrániť z počítača nasledujúce informácie: heslá pre webové stránky, o ktorých uloženie ste požiadali v programe Internet Explorer, položky v priečinku histórie programu Internet Explorer, údaje webových formulárov, dočasné internetové súbory, súbory „cookie“, poslednú skupinu kariet a súbory a nastavenia, ktoré v počítači uložili niektoré doplnky programu Internet Explorer. Niektoré z týchto položiek môžete odstrániť tiež individuálne podľa popisu v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov v častiach Odstránenie starých súborov „cookie“ a Automatické dokončovanie.

Používanie funkcie Odstrániť históriu prehľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. Voliteľné: Ak chcete zachovať údaje súvisiace s webovými lokalitami v zozname obľúbených položiek, začiarknite políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality.

 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka pre položky, ktoré chcete odstrániť (dočasné internetové súbory, súbory „cookie“, história, údaje formulára, heslá, údaje ochrany pred sledovaním) a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Prehľadávanie v režime InPrivate

Prehľadávanie v režime InPrivate môže pomôcť zachovať dôvernosť vášho prehľadávania na zdieľaných počítačoch, napríklad doma, v internetovej kaviarni alebo na inom verejnom mieste. Údaje histórie, ktoré sa zhromaždia počas prehľadávania webu v okne InPrivate programu Internet Explorer, napríklad dočasné internetové súbory, história webových adries alebo súbory „cookie“, sa po zavretí tohto okna odstránia. História v iných oknách programu Internet Explorer (nespustených v režime InPrivate) zostane nedotknutá.

Pri prehľadávaní v režime InPrivate sa v počítači nebudú ukladať nasledujúce informácie:

 • neukladajú sa nové súbory „cookie“,

 • nezaznamenávajú sa nové položky histórie,

 • po zavretí okna prehľadávania v režime InPrivate sa odstránia nové dočasné internetové súbory,

 • neukladajú sa údaje formulárov,

 • neukladajú sa zadané heslá,

 • neukladajú sa adresy napísané do panela s adresou,

 • neukladajú sa dotazy zadané do vyhľadávacieho poľa.

Prehľadávanie v režime InPrivate nie je určené na utajenie vašej identity pred poskytovateľom pripojenia na Internet ani pred webovými servermi. Nezabraňuje odosielaniu údajov, napríklad adresy IP, na navštevované webové lokality.

Zapnutie prehľadávania v režime InPrivate

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Prehľadávanie v režime InPrivate.

 2. Ak chcete vypnúť prehľadávanie v režime InPrivate, zatvorte okno prehľadávania v režime InPrivate.

Ochrana pred sledovaním

Pri návšteve webovej lokality sa s danou webovou lokalitou automaticky zdieľajú informácie, napríklad súbory „cookie“, adresa IP a ďalšie štandardné informácie o počítači. Ak sa na webovej lokalite nachádza obsah poskytovaný webovou lokalitou tretej strany (napríklad mapa, reklama alebo nástroje na meranie návštevnosti webu ako webový signál alebo skripty), môžu sa určité informácie o vás automaticky odoslať danému poskytovateľovi obsahu. Tento spôsob usporiadania môže mať niekoľko výhod. Umožňuje pohodlne pristupovať k obsahu tretích strán. Prítomnosť reklamy na navštívenej webovej lokalite môže umožniť webovej lokalite bezplatne poskytnúť prémiový obsah. Dôsledkom však môže byť určitý vplyv na vaše súkromie, pretože poskytovatelia obsahu môžu sledovať vaše správanie v rámci viacerých webových lokalít. Ochrana pred sledovaním pomáha zabrániť tomu, aby navštevované webové lokality automaticky odosielali podrobnosti o vašej návšteve iným poskytovateľom obsahu. Ak zapnete zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním alebo osobnú funkciu Ochrana pred sledovaním, prostredníctvom programu Internet Explorer sa všetkým navštíveným webovým lokalitám odošle voľba Nesledovať. Voľba Nesledovať sa odošle aj webovým lokalitám tretích strán, ktoré poskytujú obsah na navštívených webových lokalitách, ak neboli tieto tretie strany zablokované zoznamom funkcie Ochrana pred sledovaním. V závislosti od zásad používania osobných údajov danej webovej lokality sa na webových lokalitách aj naďalej môžu používať aktivity, ktoré chcete zobraziť ako sledované, a ktoré ste tak aj vybrali.

Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním

Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním predstavujú zoznamy blokovaných lokalít, ktorých obsah by mohol ovplyvniť ochranu osobných údajov. Po pridaní zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním zablokuje program Internet Explorer obsah tretích strán vrátane súborov „cookie“ na všetkých lokalitách, ktoré sú v zozname uvedené. Obmedzením týchto webových lokalít obmedzí program Internet Explorer aj informácie, ktoré by mohli lokality tretích strán o vás zhromaždiť. Zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním môžu zároveň obsahovať aj odsúhlasené položky, teda lokality, ktoré je možné navštevovať. Keď sa k takýmto lokalitám pripojíte, prijmú voľbu Nesledovať a môžu buď upustiť od sledovania vašej aktivity online, alebo naďalej poskytovať obsah na základe vašej aktivity online.

Zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním je možné pridať tak, že nájdete webovú lokalitu, na ktorej sa takýto zoznam nachádza, a pridáte ho kliknutím na prepojenie alebo tlačidlo na stránke. Po pridaní zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním program Internet Explorer zoznam prevezme a pravidelne bude zisťovať dostupnosť jeho aktualizácií.

Odstránenie alebo vypnutie zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Ochrana pred sledovaním.

 2. Kliknite na zoznam a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoznam odstrániť, kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete zoznam dočasne vypnúť, kliknite na položku Vypnúť.

Osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním

Okrem toho je v programe Internet Explorer možné použiť aj Osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním. Tento zoznam je generovaný automaticky na základe údajov z lokalít, ktoré navštívite, vrátane poskytovateľov obsahu tretích strán na týchto lokalitách. Údaje je možné kedykoľvek odstrániť v dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania.

Povolenie osobného zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Ochrana pred sledovaním.

 2. Kliknite na položku Osobný zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.

Keď povolíte funkciu Ochrana pred sledovaním, určitý obsah na webových lokalitách môže byť filtrovaný a nemusí sa zobrazovať. V prípade filtrovania obsahu sa na paneli s adresou zobrazí ikona funkcie Ochrana pred sledovaním. Ak sa webová lokalita po povolení funkcie Ochrana pred sledovaním nezobrazuje správne, funkciu môžete pre túto jednu webovú lokalitu vypnúť pomocou kliknutia na ikonu funkcie Ochrana pred sledovaním na paneli s adresou.

Odstránenie údajov funkcie Ochrana pred sledovaním

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

 2. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčko Údaje filtrovania v režime InPrivate a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zásady ochrany osobných údajov P3P

Program Internet Explorer umožňuje zobraziť zásady ochrany osobných údajov P3P (Platform for Privacy Preferences – štandard platformy pre preferencie ochrany osobných údajov) webovej lokality a porovnať ju s nastavenými preferenciami ochrany osobných údajov. Aj v prípade, že webová lokalita nemá zásady ochrany osobných údajov P3P, môže mať písomné prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je možné zobraziť.

Zobrazenie zásad ochrany osobných údajov P3P webovej lokality

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Zásady používania osobných údajov pre webovú stránku.

 2. Dvakrát kliknite na webovú lokalitu, ktorej zásady ochrany osobných údajov chcete zobraziť.

Po zobrazení zásad ochrany osobných údajov P3P webovej lokality môžete určiť, ako má program Internet Explorer narábať so súbormi „cookie“ z tejto webovej lokality. Ak chcete, aby program Internet Explorer určil, či povolí alebo nepovolí tejto webovej lokalite ukladať súbory „cookie“ v počítači porovnaním zásad ochrany osobných údajov s nastaveniami ochrany osobných údajov, vyberte možnosť Porovnať zásady ochrany osobných údajov pre súbory „cookie“ s mojimi nastaveniami. Ak chcete, aby program Internet Explorer vždy umožnil uloženie súborov „cookie“ z tejto webovej lokality do počítača, vyberte možnosť Vždy povoliť tejto lokalite používať súbory „cookie“. Ak chcete, aby program Internet Explorer nikdy neumožnil uloženie súborov „cookie“ z tejto webovej lokality do počítača, vyberte možnosť Nikdy nepovoliť tejto lokalite používať súbory „cookie“.

Majte na pamäti, že aj napriek tomu, že program Internet Explorer môže zobraziť zásady ochrany osobných údajov P3P webovej lokality, program Internet Explorer nemôže overiť, či sú tieto zásady webovej lokality v súlade s vašimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Funkcie, ktoré pomáhajú pripojiť sa k službám online

Urýchľovače

Urýchľovače umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie využívanie poskytovateľov webových služieb. Môžete napríklad zvýrazniť slovo na webovej lokalite, kliknúť naň pravým tlačidlom, vybrať urýchľovač Define with Encarta (Definovať pomocou encyklopédie Encarta), a získať tak definíciu slova bez nutnosti prejsť na samostatnú webovú lokalitu.

V programe Internet Explorer je k dispozícii viacero urýchľovačov, napríklad urýchľovače vyhľadávania, priraďovania, definovania alebo blogovania, ktoré využívajú webové služby Microsoft Windows Live. Urýchľovače je možné pridať alebo odstrániť pomocou dialógového okna Spravovanie doplnkov. Keď na urýchľovač kliknete alebo naň umiestnite kurzor myši, môže sa poskytovateľovi služby odoslať názov a úplná webová adresa alebo adresa URL aktuálnej webovej stránky, ako aj štandardné informácie o počítači a vybratý obsah. Na informácie odosielané urýchľovačmi poskytovanými spoločnosťou Microsoft sa vzťahuje prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných urýchľovačmi poskytovanými tretími stranami sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Hľadanie pomocou panela s adresou

Ak do panela s adresou programu Internet Explorer zadáte text, ktorý sa nerozpozná ako platná webová adresa, alebo text začínajúci otáznikom, slovami „search“ (hľadať), „find“ (nájsť) alebo „go“ (prejsť), program Internet Explorer sa presmeruje na predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, čím vám pomôže nájsť hľadanú lokalitu. Na to, aby sa táto funkcia mohla poskytovať, odošle program Internet Explorer predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania neplatnú webovú adresu alebo dotaz, ktorý ste napísali do panela s adresou, a poskytovateľ vyhľadávania vráti do počítača možnosti webovej adresy. Predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania sa môžu odoslať aj štandardné informácie o počítači. Ak máte ako predvoleného poskytovateľa vyhľadávania nastavený prehľadávač Bing, vzťahuje sa na informácie odosielané poskytovateľovi vyhľadávania prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania tretej strany sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Vypnutie funkcie automatického vyhľadávania

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Rozšírené.

 3. V časti Hľadanie pomocou panela s adresou začiarknite políčko Nehľadať pomocou panela s adresou.

Pomocou návrhov na vyhľadávanie v paneli s adresou sa počas písania začnú zobrazovať navrhované termíny, vďaka čomu môže byť vaše vyhľadávanie presnejšie. Ak váš vybraný poskytovateľ vyhľadávania túto možnosť ponúka, každé písmeno alebo znak zadané do panela s adresou sa počas písania odošlú poskytovateľovi vyhľadávania. Počas písania sa poskytovateľovi vyhľadávania odošlú aj štandardné informácie o počítači. Na informácie odosielané poskytovateľovi vyhľadávania od spoločnosti Microsoft sa vzťahuje prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online. Na používanie informácií odosielaných poskytovateľom vyhľadávania tretích strán sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany. Návrhy na vyhľadávanie sú predvolene vypnuté.

Zapnutie návrhov na vyhľadávanie

 1. Kliknite na šípku napravo od panela s adresou.

 2. Kliknite na položku Zapnúť návrhy na vyhľadávanie (počas zadávania odosielať stlačené klávesyaktuálnemu poskytovateľovi vyhľadávania).

Vypnutie návrhov na vyhľadávanie

 1. Kliknite na šípku napravo od panela s adresou.

 2. Kliknite na položku Vypnúť návrhy na vyhľadávanie.

Oblasti Web Slice

Oblasti Web Slice umožňujú automatické prihlásenie na odber, prijímanie aktualizácii z často sa meniacich webových stránok a zobrazenie aktualizácií bez nutnosti načítania celej webovej lokality. Môžete sa napríklad prihlásiť na odber oblasti Web Slice s informáciami o počasí v Seattli, ktorá sa aktualizuje pri zmene aktuálnej teploty. Prihlásením na odber oblasti Web Slice alebo informačného kanála zapnete automatické aktualizácie všetkých oblastí Web Slice a informačných kanálov. Vaša adresa IP sa bude pravidelne odosielať do webovej lokality, ktorá poskytuje každú oblasť Web Slice alebo informačný kanál, na zistenie možných aktualizácií, aj to aj v prípade, ak program Internet Explorer nie je spustený.

Odstránenie oblasti Web Slice

 1. Na paneli s obľúbenými položkami kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť Web Slice, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku Odstrániť.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre oblasti Web Slice a informačné kanály

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Obsah a potom na tlačidlo Informačné kanály a oblasti Web Slice.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky zisťovať dostupnosť aktualizácií informačných kanálov a oblastí Web Slice a kliknite na tlačidlo OK.

Funkcie, ktoré využívajú služby online spoločnosti Microsoft

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (Customer Experience Improvement Program/CEIP) zhromažďuje základné informácie o počítači a spôsobe používania programu Internet Explorer, a pomáha tak zvyšovať kvalitu, spoľahlivosť a výkon softvéru a služieb. Hlásenia programu CEIP vo všeobecnosti obsahujú informácie o hardvérovej konfigurácii, jedinečný identifikátor vygenerovaný programom CEIP, údaje o výkone a spoľahlivosti, ako sú napríklad rýchlosť odozvy softvéru po kliknutí na tlačidlo, ako aj informácie o používaní programu, napríklad najčastejšie používané funkcie.

Spoločnosť Microsoft používa hlásenia programu CEIP na skvalitnenie svojho softvéru a služieb. Jedinečný identifikátor nám umožňuje zistiť, aký je rozsah prijatých pripomienok a akú prioritu im priradiť. Identifikátor umožňuje spoločnosti Microsoft napríklad rozlíšiť medzi jediným zákazníkom, v prípade ktorého sa nejaký problém vyskytol stokrát, a ďalšími zákazníkmi, v prípade ktorých sa rovnaký problém vyskytol raz. Spoločnosť Microsoft nepoužije informácie zhromaždené programom CEIP na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa, ani na zasielanie reklám.

V systéme Windows XP a Windows Server 2003 sa používateľ pri inštalácii programu Internet Explorer môže rozhodnúť, či sa chce zúčastniť programu CEIP. V systéme Windows Vista a ďalších verziách operačného systému sa použije vaše nastavenie účasti v programe CEIP platné pre systém Windows.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Služby zisťovania pohybu

Služby zisťovania pohybu v programe Internet Explorer umožňujú webovým lokalitám v záujme zlepšenia služieb žiadať informácie o vašom fyzickom pohybe. Webová lokalita s mapami môže napríklad žiadať informácie o vašom fyzickom pohybe, aby podľa toho mohla prispôsobiť mapu.

Pri návšteve webovej lokality, ktorá využíva služby zisťovania pohybu sa používateľ môže rozhodnúť, či chce povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o pohybe. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup, program Internet Explorer kontaktuje službu zisťovania pohybu spoločnosti Microsoft a pokúsi sa určiť fyzický pohyb vášho počítača. Služba využíva adresu IP vášho počítača a v prípade dostupnosti aj údaje z prístupových bodov Wi-Fi v blízkosti.

Na základe prijatých informácií potom služba zisťovania pohybu spoločnosti Microsoft určí približný pohyb vášho počítača a poskytne ho webovej lokalite, ktorá informácie žiadala. Poskytnuté informácie o pohybe obsahujú zemepisnú šírku a dĺžku počítača. Webovej lokalite, ktorá informácie žiadala, nie sú poskytnuté žiadne ďalšie informácie, napríklad informácie o mobilných vysielačoch, prístupových bodoch Wi-Fi alebo akékoľvek jedinečné identifikátory vášho počítača.

Ak sa rozhodnete nepovoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojom fyzickom pohybe, nebudú odoslané žiadne údaje o pohybe ani webovej lokalite, ani službe zisťovania pohybu spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojom fyzickom pohybe len raz, bude mať webová lokalita k týmto informáciám prístup len počas prezerania danej webovej stránky. Ak sa rozhodnete povoliť webovej lokalite prístup k informáciám o svojom fyzickom pohybe vždy, bude môcť lokalita vyžadovať informácie o vašom fyzickom pohybe vždy pri prezeraní akejkoľvek stránky tejto lokality. Na používanie informácií o vašom pohybe touto webovou lokalitou sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov danej lokality.

Zapnutie služieb zisťovania pohybu

 • Keď sa na webovej lokalite zobrazí žiadosť o informácie o pohybe, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete poskytnúť informácie o pohybe len raz, kliknite na položku Povoliť raz.

  • Ak chcete poskytnúť informácie o pohybe pri každej návšteve danej webovej lokality, kliknite na položku Ďalšie možnosti pre túto lokalitu a potom kliknite na možnosť Vždy povoliť.

Vypnutie služieb zisťovania pohybu

 1. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 2. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom vyberte položku Nikdy nepovoliť webovým lokalitám žiadať informácie o vašom pohybe.

Odoslanie odozvy

Ak sa vyskytne problém s programom Internet Explorer, pomocou nástroja Odoslať odozvu je možné zachytiť ďalšie informácie, ktoré môžu spoločnosti Microsoft pomôcť odhaliť príčinu problému. Ak chcete spustiť nástroj Odoslať odozvu, kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Odoslať odozvu. Vytvorí sa správa s informáciami o konfigurácii počítača, spustených programoch a ďalších typoch údajov. Môžete sa rozhodnúť nahrať svoj problém postupne pomocou nástroja na zaznamenávanie problémov a zachytiť snímky pracovnej plochy a spustených programov spolu s údajmi zo siete odoslanými do navštívených webových lokalít a z nich. Táto správa môže obsahovať citlivé osobné informácie, napríklad informácie, ktoré ste zadali do webových formulárov. Pred odoslaním správy môžete ešte raz skontrolovať všetky údaje, ktoré budú odoslané spoločnosti Microsoft, a na základe toho sa rozhodnúť, či správu skutočne odošlete.

Ak informácie odošlete spoločnosti Microsoft, budú použité len na skvalitnenie softvéru a služieb. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pri používaní služby Microsoft Connect sa nachádzajú v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online.

Filter SmartScreen

Filter SmartScreen je navrhnutý tak, aby upozorňoval používateľov na nebezpečné webové lokality, ktoré sa vydávajú za dôveryhodné webové lokality (neoprávnené získavanie údajov), alebo ktoré obsahujú hrozby pre počítač. Ak sa rozhodnete používať filter SmartScreen, táto funkcia najskôr skontroluje, či sa adresa navštívenej webovej stránky nachádza v zozname adries často navštevovaných webových stránok, ktoré spoločnosť Microsoft považuje za legitímne, uloženom vo vašom počítači. Adresy, ktoré nie sú v lokálnom zozname, a adresy preberaných súborov sa odošlú spoločnosti Microsoft a porovnajú sa s pravidelne aktualizovaným zoznamom webových stránok a prevzatých súborov, ktoré boli spoločnosti Microsoft ohlásené ako nebezpečné alebo podozrivé. Môžete si tiež vybrať manuálne používanie filtra SmartScreen a overiť si jednotlivé lokality v spoločnosti Microsoft. Ak prevezmete alebo spustíte program z Internetu, pomocou filtra SmartScreen sa tento program navyše porovná so zoznamom bežne preberaných a známych nespoľahlivých programov, čím sa zvýši vaša ochrana pred spustením nespoľahlivých programov.

Keď použijete filter SmartScreen na automatické alebo manuálne skontrolovanie webových lokalít, adresa navštívenej webovej lokality sa odošle spoločnosti Microsoft spolu so štandardnými informáciami o počítači a číslom verzie filtra SmartScreen. V záujme ochrany vašich osobných údajov sa informácie spoločnosti Microsoft odosielajú zašifrované. Môžu sa odoslať aj informácie súvisiace s adresou, napríklad hľadané výrazy alebo údaje zadané vo formulároch. Ak napríklad navštívite vyhľadávaciu webovú lokalitu Microsoft.com na adrese http://search.microsoft.com a zadáte hľadaný výraz „Seattle“, odošle sa úplná adresa http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=en-US. Reťazce adries môžu náhodne obsahovať aj osobné údaje, ale tieto údaje, ako ani ďalšie odosielané informácie, sa nepoužijú na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa, ani na zasielanie reklám. Spoločnosť Microsoft navyše filtruje reťazce adries, a ak je to možné, pokúsi sa z nich odstrániť osobné informácie. Ak na prevzatie programu použijete program Internet Explorer, Filter SmartScreen odošle v prípade dostupnosti vyššie uvedené informácie spolu s informáciami o prevzatom programe, napríklad identifikátor súboru (hodnota hash), výsledky z nainštalovaných antivírusových nástrojov alebo informácie o digitálnom certifikáte programu.

Spoločnosti Microsoft sa pravidelne odosielajú aj informácie o používaní filtra SmartScreen, napríklad informácie o čase a celkovom počte prehľadávaných webových lokalít od momentu odoslania adresy do spoločnosti Microsoft na analýzu. Spoločnosti Microsoft sa môžu odoslať aj určité informácie o súboroch prevzatých z webu, napríklad názov a cesta k súboru. Niektoré adresy webových lokalít odosielaných spoločnosti Microsoft sa môžu uložiť spolu s ďalšími informáciami vrátane verzie webového prehľadávača, operačného systému a filtra SmartScreen, jazyka prehľadávača a informácií o použití režimu kompatibilného zobrazenia pre danú webovú lokalitu. Odošle sa aj jedinečný identifikátor vygenerovaný programom Internet Explorer. Tento jedinečný identifikátor je náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje a nepoužíva sa na identifikáciu používateľa. Tieto informácie sa spolu s informáciami uvedenými vyššie použijú len na analýzu výkonu a zvýšenie kvality produktov a služieb.

Filter SmartScreen je možné zapnúť a vypnúť v ponuke Bezpečnosť programu Internet Explorer. Ak napríklad chcete zapnúť automatickú kontrolu všetkých webových lokalít:

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Zapnúť filter SmartScreen.

Ak si myslíte, že ste natrafili na nebezpečnú webovú lokalitu, môžete to spoločnosti Microsoft nahlásiť kliknutím na tlačidlo Nástroje, ukázaním na položku Bezpečnosť a následným kliknutím na položku Nahlásiť webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná. Keď nahlásite webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná, spoločnosti Microsoft sa odošlú určité informácie vrátane adresy nahlasovanej lokality a informácií o používaní opísaných vyššie.

Navrhované lokality

Funkcia Navrhované lokality funguje v režime online a zobrazuje odporúčané webové lokality, obrázky alebo videá, ktoré by vás mohli zaujímať. Po zapnutí funkcie Navrhované lokality sa bude história prehľadávania webu pravidelne odosielať spoločnosti Microsoft, kde sa uloží a porovná s pravidelne aktualizovaným zoznamom webových lokalít podobných lokalitám, ktoré často navštevujete. Funkcia Navrhované lokality zapne aj automatickú aktualizáciu oblastí Web Slice a informačných kanálov na pozadí, aby ste mohli dostávať aktuálne návrhy pre stránku aj oblasť Web Slice Navrhované lokality.

Funkciu Navrhované lokality, a teda aj odosielanie histórie prehľadávania spoločnosti Microsoft, je možné kedykoľvek pozastaviť alebo zastaviť. Podobne môžete kedykoľvek odstrániť jednotlivé položky histórie. Odstránené položky sa nepoužijú na vytváranie návrhov navštívenia ďalších lokalít, spoločnosť Microsoft si ich však istý čas ponechá a použije ich na skvalitnenie svojich produktov alebo služieb vrátane tejto funkcie. Pri použití prehľadávania v režime InPrivate sa spoločnosti Microsoft neodošlú žiadne informácie o navštívených webových stránkach.

Keď je funkcia Navrhované lokality zapnutá, spoločnosti Microsoft sa odosielajú informácie o navštívených webových stránkach spolu so štandardnými informáciami o počítači. Tieto informácie obsahujú adresy navštívených webových stránok aj informácie o obrázkoch a videách, ktoré sa na stránke nachádzajú. V záujme ochrany vašich osobných údajov sa informácie spoločnosti Microsoft odosielajú zašifrované. Môžu sa odoslať aj informácie súvisiace s webovou adresou, napríklad hľadané výrazy alebo údaje zadané do formulárov. Ak napríklad navštívite vyhľadávaciu webovú lokalitu Microsoft.com na adrese http://search.microsoft.com a zadáte hľadaný výraz „Seattle“, odošle sa úplná adresa http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&FORM=QBMH1&mkt=en-US. Reťazce adries môžu náhodne obsahovať aj osobné údaje, ale tieto údaje, ako ani ďalšie odosielané informácie, sa nepoužijú na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa, ani na zasielanie reklám. Spoločnosť Microsoft navyše filtruje reťazce adries a snaží sa z nich odstrániť osobné informácie.

Spoločnosti Microsoft sa odošlú aj štatistiky o navštívených webových stránkach, napríklad čas navštívenia webových stránok, ktorá webová stránka vás odkázala a ako ste sa na danú stránku dostali (napr. kliknutím na prepojenie alebo stránka bola uložená ako obľúbená položka). Odošle sa aj jedinečný identifikátor vygenerovaný programom Internet Explorer. Tento jedinečný identifikátor je náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje a nepoužíva sa na identifikáciu používateľa. Ak odstránite históriu prehľadávania alebo vypnete a znova zapnete funkciu Navrhované lokality, vytvorí sa nový identifikátor. Staré jedinečné identifikátory sa nepriraďujú k novým. Tieto informácie sa spolu s adresami webových lokalít a predchádzajúcou históriou použijú na prispôsobenie prehľadávania webu a na zvýšenie kvality produktov a služieb.

Zapnutie funkcie Navrhované lokality

 1. V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na položku Navrhované lokality.

 2. Kliknite na tlačidlo Áno.

Vypnutie funkcie Navrhované lokality

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Súbor a potom kliknite na položku Navrhované lokality.

Poznámka: Vypnutím funkcie Navrhované lokality sa neodstráni história ani sa nevypne automatická aktualizácia informačných kanálov a oblastí Web Slice.

Odstránenie histórie prehľadávania (bez ohľadu na vypnutie funkcie Navrhované lokality)

 • V programe Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania.

Spôsob, akým zhromažďujeme, používame a ukladáme vaše informácie

Zhromažďovanie a používanie údajov

Informácie, ktoré od vás získame, spoločnosť Microsoft a ňou riadené pobočky a dcérske spoločnosti použijú na správne fungovanie funkcií, ktoré používate, alebo na poskytnutie služieb a realizáciu transakcií, o ktoré ste požiadali, alebo ste ich schválili. Môžu sa použiť aj na analýzu a skvalitnenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Informácie zhromaždené prostredníctvom niektorej zo služieb spoločnosti Microsoft sa môžu kombinovať s informáciami získanými prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft, aby sme vám mohli ponúknuť jednotnejšie a lepšie prispôsobené používanie služieb spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme doplniť aj o informácie získané od iných spoločností. Napríklad môžeme využiť služby iných spoločností, ktoré nám umožnia získať na základe vašej adresy IP všeobecné údaje o vašej zemepisnej oblasti, aby sme podľa nej mohli prispôsobiť niektoré zo služieb.

Okrem situácií popísaných v tomto prehlásení sa vami poskytnuté informácie neposkytnú bez vášho súhlasu tretím stranám. Príležitostne si najímame iné spoločnosti, aby v našom mene poskytli obmedzené služby, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách, prípadne vykonávanie štatistických analýz našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytnutie požadovanej služby. Spoločnosti nesmú tieto informácie použiť na žiadny iný účel. Spoločnosť Microsoft môže pristupovať k osobným informáciám alebo ich zverejniť, a to vrátane obsahu vašej komunikácie s nami, v nasledujúcich prípadoch: a) na dosiahnutie súladu so zákonom alebo ako reakciu na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo našich zákazníkov vrátane vymožiteľnosti našich zmlúv a politík riadiacich vaše používanie týchto služieb, alebo c) v prípade konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sú nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Informácie zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo informácie, ktoré sú spoločnosti odoslané prostredníctvom programu Internet Explorer, môžu byť uložené a použité v USA alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej pričlenených organizácií, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené ministerstvom obchodu USA.

Zabezpečenie a uchovávanie vašich informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich informácií. Používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia, ktoré nám pomáhajú chrániť prijaté informácie pred neoprávneným prístupom, použitím či prezradením. Poskytnuté osobné údaje sa napríklad uchovávajú v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v strážených zariadeniach.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. V takom prípade sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie v hornej časti prehlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Ak máte otázky súvisiace s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás kliknutím sem.

Internet Explorer Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Boli tieto informácie užitočné?
Ďakujeme.
Chcete ešte niečo dodať?
Ďakujeme. Vaše pripomienky nám pomáhajú neustále zlepšovať obsah.
1200 400 Ako môžeme tieto informácie vylepšiť? Odoslať Vynechať Chcete ešte niečo dodať? Odoslať Nie, ďakujem