Zobraziť všetko

Čo je informačný kanál RSS?

Informačné kanály RSS poskytujú často aktualizovaný obsah vydávaný na webovej lokalite. Bežne sa používajú na webových lokalitách so správami alebo blogmi, ale používajú sa aj na distribúciu ďalších typov digitálneho obsahu vrátane obrázkov, zvukových súborov a videa. Informačný kanál môže mať rovnaký obsah ako webová stránka, ale väčšinou je odlišne formátovaný. Po prihlásení na odber program Internet Explorer automaticky skontroluje webovú lokalitu a prevezme nový obsah. Môžete tak vidieť, čo je nové od poslednej návštevy informačného kanála.

Ako sa dá zistiť, či sú na webovej lokalite informačné kanály?

Pri prvom zobrazení webovej lokality program Internet Explorer vyhľadá informačné kanály. Ak sú informačné kanály dostupné, tlačidlo Informačné kanály zmení farbu a zaznie zvukový signál.

Ako zobraziť informačný kanál?

Pri návšteve webovej stránky tlačidlo Informačné kanály zmení farbu, čím signalizuje dostupnosť informačných kanálov. Kliknite na tlačidlo Informačné kanály a potom ťuknite alebo kliknite na informačný kanál, ktorý chcete zobraziť. Ak chcete získať obsah automaticky, musíte sa prihlásiť na odber informačných kanálov.

Ako sa prihlásiť na odber informačných kanálov?

  1. Otvorte program Internet Explorer.

  2. Prejdite na webovú lokalitu s informačným kanálom, na ktorého odber sa chcete prihlásiť.

  3. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Informačné kanály zobrazte informačné kanály na stránke.

  4. Ťuknite alebo kliknite na informačný kanál (ak sú k dispozícii viaceré). Ak je k dispozícii iba jeden informačný kanál, prejdete priamo na príslušnú stránku.

  5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála.

  6. Zadajte názov informačného kanála a vyberte priečinok, v ktorom chcete informačný kanál vytvoriť.

  7. Ťuknite alebo kliknite na položku Prihlásiť sa na odber.

Ako zobraziť informačné kanály?

Informačné kanály sa zobrazujú v stredisku obľúbených položiek na karte Informačné kanály. Ak chcete zobraziť informačné kanály, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informačné kanály.

Čo znamená skratka RSS?

RSS je skratka anglického názvu Really Simple Syndication a označuje technológiu využívanú na vytváranie informačných kanálov.
Potrebujete ďalšiu pomoc?