Čo je filter SmartScreen a akú ochranu poskytuje?

Filter SmartScreen pomáha identifikovať nahlásené webové lokality určené na neoprávnené získavanie údajov a malvérové webové lokality, ako aj prijímať informované rozhodnutia o preberaní súborov. Filter SmartScreen vás chráni tromi spôsobmi:

 • Pri prehľadávaní webu analyzuje stránky a určuje, či majú nejaké podozrivé vlastnosti. Ak filter SmartScreen nájde podozrivé stránky, zobrazí stránku s upozornením, ktorá vám ponúkne možnosť poskytnúť odozvu a upozorní vás, aby ste ďalej postupovali obozretne.

 • Pomocou filtra SmartScreen sa porovnávajú navštívené lokality s dynamickým zoznamom nahlásených lokalít určených na neoprávnené získavanie údajov a lokalít obsahujúcich škodlivý softvér. Ak filter SmartScreen zistí zhodu s položkou zoznamu, zobrazí upozornenie, že danú lokalitu zablokoval v záujme vašej bezpečnosti.

 • Filter SmartScreen porovnáva súbory prevzaté z webu so zoznamom nahlásených lokalít obsahujúcich škodlivý softvér a známych nebezpečných programov. Ak filter SmartScreen zistí zhodu, zobrazí upozornenie, že daný prevzatý súbor zablokoval v záujme vašej bezpečnosti. Filter SmartScreen porovnáva prevzaté súbory aj so zoznamom známych súborov, ktoré prevzalo už veľa používateľov Internet Explorera. Ak sa preberaný súbor v tomto zozname nenachádza, filter SmartScreen zobrazí upozornenie. Ďalšie informácie o preberaní súborov

Čo robiť, ak filter SmartScreen zobrazí upozornenie pri návšteve lokality, ktorá nebezpečnou nie je?

Pomocou možnosti na stránke s upozornením môžete túto lokalitu nahlásiť ako bezpečnú. Ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie informácie, ťuknutím alebo kliknutím na prepojenie Nahlásiť, že táto lokalita neobsahuje žiadne hrozby prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft slúžiacu na odosielanie odoziev a postupujte podľa pokynov.

Ak sa práve nachádzate na lokalite, na ktorú by vás mal filter SmartScreen v budúcnosti upozorniť, môžete ju nahlásiť spoločnosti Microsoft ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo NástrojeNástroje, ukázaním na položku Bezpečnosť a výberom položky Nahlásiť webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná.

Dá sa filter SmartScreen zapnúť a vypnúť?

Vo väčšine prípadov to je možné. V niektorých prípadoch, napríklad v sieti na pracovisku, toto nastavenie vykonáva správca systému, a preto ho nie je možné zmeniť.

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov a v časti Webové služby vypnite filter SmartScreen.

Vypnutie alebo zapnutie filtra SmartScreen na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Bezpečnosť.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť filter SmartScreen a potom vyberte možnosť Vypnúť filter SmartScreen alebo Zapnúť filter SmartScreen.

 4. V dialógovom okne Filter SmartScreen od spoločnosti Microsoft kliknite na tlačidlo OK.

Líši sa filter SmartScreen od blokovania automaticky otváraných okien?

Áno. Filter SmartScreen kontroluje, či navštevované lokality a preberané súbory nepredstavujú hrozbu pre zabezpečenie. Blokovanie automaticky otváraných okien obmedzuje väčšinu automaticky otváraných okien na lokalitách, pričom zväčša ide o reklamy, tieto okná teda nemusia byť škodlivé. Ďalšie informácie o blokovaní automaticky otváraných okien získate v téme o nastaveniach zabezpečenia a ochrany osobných údajov.Potrebujete ďalšiu pomoc?