Čo je sledovanie?

Sledovanie predstavuje metódu, pomocou ktorej dokážu webové lokality, poskytovatelia obsahu tretích strán, zadávatelia reklamy a iní zistiť, akým spôsobom využívate webové lokality. Môže to zahŕňať sledovanie toho, aké stránky navštevujete, na aké prepojenia klikáte a aké produkty kupujete alebo hodnotíte. Týmto lokalitám to pomáha pri poskytovaní prispôsobeného obsahu, napríklad reklám a odporúčaní, ale znamená to tiež, že informácie o vašom prehľadávaní sa zhromažďujú a často sa zdieľajú s inými spoločnosťami.

Ako pomáha Ochrana pred sledovaním chrániť vaše osobné údaje

Ochrana pred sledovaním pomáha predchádzať tomu, aby sa vaše informácie o prehľadávaní z lokalít, ktoré navštevujete, odosielali poskytovateľom obsahu tretích strán, a to blokovaním obsahu v prípade týchto poskytovateľov. Toto pomáha zachovať viac súkromia pri prehľadávaní webu. Ak chcete zapnúť Ochranu pred sledovaním, najprv je potrebné nainštalovať zoznam Ochrany pred sledovaním. Zoznamy Ochrany pred sledovaním sú niečo ako zoznamy typu „nevolať“. Internet Explorer zablokuje na lokalitách uvedených v tomto zozname všetok obsah tretích strán a obmedzí informácie, ktoré o vás môžu zhromaždiť lokality tretích strán.

Pridanie zoznamov Ochrany pred sledovaním

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov a v časti Ochrana pred sledovaním ťuknite alebo kliknite na položku Pridať zoznamy funkcie Ochrana pred sledovaním.

 4. Vyberte požadovaný zoznam Ochrany pred sledovaním z galérie Internet Explorera , ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať zoznam, čím sa zoznam nainštaluje.

Po inštalácii aspoň jedného zoznamu Ochrany pred sledovaním sa Ochrana pred sledovaním zapne. Ďalšie zoznamy môžete pridať kedykoľvek, stačí navštíviť galériu Internet Explorera .

Zobraziť všetko

Pridanie zoznamu Ochrany pred sledovaním na pracovnú plochu

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Prejdite do galérie Internet Explorera a vyberte zoznam Ochrany pred sledovaním, ktorý chcete nainštalovať.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať zoznam, čím sa zoznam nainštaluje.

Odstránenie alebo vypnutie zoznamu Ochrany pred sledovaním

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. V časti Typy doplnkov vyberte položku Ochrana pred sledovaním.

 4. Vyberte zoznam, ktorý chcete odstrániť, a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoznam dočasne vypnúť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zakázať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete zoznam natrvalo odstrániť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zapnutie alebo vypnutie Ochrany pred sledovaním

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov a v časti Ochrana pred sledovaním vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zapnite Ochranu pred sledovaním zapnutím možnosti Blokovať obsah na lokalitách zo služieb, ktoré môžu sledovať moje prehľadávanie. (Musí byť nainštalovaný aspoň jeden zoznam Ochrany pred sledovaním.)

  • Vypnite Ochranu pred sledovaním vypnutím možnosti Blokovať obsah na lokalitách zo služieb, ktoré môžu sledovať moje prehľadávanie.

Zapnutie alebo vypnutie Ochrany pred sledovaním na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeNástroje, ukážte na položku Bezpečnosť a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť funkciu Ochrana pred sledovaním.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť funkciu Ochrana pred sledovaním.

Poznámka

 • Zapnutá funkcia Ochrana pred sledovaním umožňuje väčšie súkromie pri prehľadávaní webu, na niektorých lokalitách však môže aj obmedziť obsah, ktorý je možné zobraziť. Niektoré lokality môžete z Ochrany pred sledovaním vyňať ťuknutím alebo kliknutím na ikonu Ochrana pred sledovaním na paneli s adresou, čo umožňuje zobraziť aj predtým blokovaný obsah.

Ako pomáha funkcia Nesledovať (Do Not Track) chrániť vaše osobné údaje

Keď je zapnutá možnosť Nesledovať (Do Not Track), Internet Explorer odošle navštíveným lokalitám a tretím stranám, ktorých obsah je na daných lokalitách hosťovaný, požiadavku Nesledovať (Do Not Track) a týmto lokalitám oznámi, že si neželáte, aby vás sledovali. Ďalšie informácii o funkcii Nesledovať (Do Not Track)Potrebujete ďalšiu pomoc?