Pomocné informácie k chybám aktivácie

V tejto téme nájdete informácie o najbežnejších chybách aktivácie vo Windowse a o možných spôsoboch vyriešenia ich príčin. Ďalšiu pomoc týkajúcu sa procesu aktivácie nájdete v článku o aktivácii produktov.

Chyba aktivácie Význam chyby a spôsob vyriešenia
Chyba aktivácie

Nepodarilo sa nájsť podrobný popis chyby. (Kód chyby: 0xC004C4AA)


Nie je možné aktivovať systém Windows 8.1 Pro s aplikáciou Media Center alebo systém Windows 8 Pro s aplikáciou Media Center

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť po použití funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8 s cieľom inovácie aktuálneho vydania Windowsu na Windows 8.1 Pro s aplikáciou Media Center alebo Windows 8 Pro s aplikáciou Media Center. Odlišné vydania Windowsu je možné aktivovať len v počítačoch s predinštalovaným Windowsom alebo s Windowsom, ktorý bol zakúpený na webovej lokalite systému Windows alebo v maloobchodnej predajni. Na vyriešenie tohto problém je potrebné nainštalovať Windows s kódom Product Key, ktorý ste dostali v e-maile potvrdzujúcom zakúpenie alebo ako súčasť DVD disku. Ak si myslíte, že ste túto správu dostali omylom, obráťte sa na pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Chyba aktivácie

Nepodarilo sa nájsť podrobný popis chyby. (Kód chyby: 0xC004C400)


Nie je možné aktivovať systém Windows 8.1 Pro s aplikáciou Media Center alebo systém Windows 8 Pro s aplikáciou Media Center

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť potom, ako sa po pridaní balíka Windows Media Center Pack pokúsite zadať nový kód Product Key. Problém môžete vyriešiť tak, že Windows aktivujete telefonicky.


 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text SLUI 04 a potom ťuknite alebo kliknite na položku SLUI 04.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Chyba aktivácie

Pomocou overenia pravosti sa zistili pozmenené binárne údaje systému Windows. (Kód chyby: 0xC004C4AE)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste použili aplikáciu tretej strany na pridanie jazyka rozhrania, ktorý  súčasnosti nie je v systéme Windows podporovaný. Problém môžete vyriešiť obnovením predchádzajúceho stavu počítača, čím sa vrátia zmeny vykonané vo Windowse. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu.

Chyba aktivácie

Licenčná služba softvéru zistila, že zadaný kód Product Key možno použiť iba na inováciu, nie na čisté inštalácie. (Kód chyby: 0xC004F061)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak pri inovácii na Windows 8.1 alebo Windows 8 používate kód Product Key, avšak v počítači nebola nainštalovaná predchádzajúca verzia Windowsu. Ak chcete vykonať inováciu, je potrebné mať v počítači nainštalovaný Windows 8, Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo nemôžem aktivovať systém Windows?

Chyba aktivácie

Pri aktivácii kópie systému Windows sa vyskytol problém so sieťou. (Kód chyby: 0xC004FC03)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak nastavenia brány firewall zabraňujú systému Windows dokončiť proces aktivácie online. Problém môžete vyriešiť tak, že Windows aktivujete telefonicky.


 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text SLUI 04 a potom ťuknite alebo kliknite na položku SLUI 04.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Chyba aktivácie

Aktivačný server nahlásil, že kód Product Key prekročil limit na odomknutie. (Kód chyby: 0xC004C008)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak už bol kód Product Key použitý v inom počítači alebo sa používa vo väčšom počte počítačov než povoľujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Problém vyriešite zakúpením kódu Product Key pre všetky počítače, aby ste v každom z nich mohli aktivovať Windows.

Chyba aktivácie

Tento kód Product Key nefunguje. (Kód chyby: 0xC004C003)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Ak ste nedávno pomocou funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8 prešli na vydanie Windowsu s väčším množstvom funkcií, môže sa táto chyba zobraziť, ak ste vzápätí okamžite vykonali aktualizáciu na Windows 8.1 vo Windows Obchode. Ak chcete tento problém odstrániť, treba sa obrátiť na zástupcu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Táto chyba sa môže zobraziť aj v prípade, že používate neplatný kód Product Key. Vtedy si treba kúpiť nový kód Product Key, alebo ak ste PC zakúpili s predinštalovaným Windowsom, požiadajte výrobcu počítača o originálny kód.

Chyba aktivácie

Aktivačný server zistil prekročenie limitu kódu pre viaceré aktivácie. (Kód chyby: 0xC004C020)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa vyskytuje, keď bola multilicencia (licencia, ktorú si od spoločnosti Microsoft zakúpil podnik na inštaláciu systému Windows vo viacerých počítačoch) použitá vo viacerých počítačoch, než to umožňujú licenčné podmienky na softvér od spoločnosti Microsoft. Problém môžete vyriešiť aktiváciou počítača pomocou iného kódu Product Key. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

Chyba aktivácie

Názov DNS neexistuje. (Kód chyby: 0x8007232B)


Názov súboru, názov adresára alebo syntax označenia zväzku nie sú správne. (Kód chyby: 0x8007007B)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak sa pokúšate aktivovať pracovný počítač, ale nie ste pripojení k sieti na pracovisku. Ak sa chyba zobrazuje napriek tomu, že ste pripojení k sieti na pracovisku, možno je potrebné zmeniť nastavenia siete. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.


Ak nemáte správcu systému, možno budete musieť znova zadať kód Product Key. Postupujte takto:


 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V systéme Windows 8.1 zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz product key a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť kód Product Key systému Windows. V časti Windows ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key.

  • V systéme Windows 8 zadajte do vyhľadávacieho poľa text SLUI 03 a potom ťuknite alebo kliknite na položku SLUI 03. Zadajte 25-miestny kód Product Key a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Aktivovať.

  Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Chyba aktivácie

Vyskytla sa chyba zabezpečenia. (Kód chyby: 0x80072F8F)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť, ak je dátum a čas počítača nesprávny alebo ak má Windows problém s pripojením k online aktivačnej službe a nemôže overiť kód Product Key.


Ak chcete overiť dátum a čas počítača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz dátum a čas a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V systéme Windows 8.1 ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť dátum a čas.

  • V systéme Windows 8 ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Dátum a čas.

Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz riešenie problémov so sieťou a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V systéme Windows 8.1 ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

  • V systéme Windows 8 ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Chyba aktivácie

Licenčná služba softvéru zistila, že vyhodnotenie licencie zlyhalo. (Kód chyby: 0xC004E003)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Táto chyba sa môže zobraziť po inštalácii softvéru tretích strán, ktorý zmenil systémové súbory. Aktivácia Windowsu potrebuje na dokončenie aktivácie určité systémové súbory. Systémové súbory vo vašom počítači sa môžete pokúsiť obnoviť do predchádzajúceho stavu. Bez ovplyvnenia vašich osobných súborov sa tak odstráni akýkoľvek softvér, ktorý ste po tomto bode nainštalovali. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu.

Chyba aktivácie

Neznáma chyba. (Kód chyby: 0x80004005)

Význam chyby a spôsob vyriešenia

Ak sa zobrazí táto chyba, skúste aktiváciu vykonať znova. Ak to nepomôže, možno bude potrebné obnoviť počítač, obnoviť jeho nastavenie alebo vynulovať jeho nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?