Pridanie súčastí: najčastejšie otázky

Podrobnosti o tom, ktoré balíky Service Pack sú k dispozícii, nájdete v téme Pridanie súčastí.

Ak chcete pridať súčasti do systému Windows 8.1 alebo Windows 8, v počítači musí byť nainštalovaná aktivovaná kópia Windowsu. Ak máte problémy s aktiváciou systému Windows, pozrite si tému Prečo nemôžem aktivovať systém Windows?

Zobraziť všetko

Ako pridať súčasti?

V závislosti od verzie vášho Windowsu môžete použiť funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 a získať vydanie Windowsu obsahujúce viac súčastí ako aktuálne vydanie.

Najprv je potrebné zakúpiť si kód Product Key. Môžete si ho kúpiť online pomocou funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8. Tento kód však musíte použiť v počítači, pomocou ktorého ste si ho zakúpili. Kód Product Key bude priradený len k tomuto počítaču a nedá sa použiť v inom počítači. Kódy Product Key sú k dispozícii u miestnych predajcov. Pri nákupe sa uistite, že kupujete kód Product Key určený špeciálne pre funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 – nazýva sa balík Pro Pack alebo Media Center Pack.

Po zakúpení kódu Product Key a jeho zadaní pomocou funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 sa nové súčasti automaticky pridajú do počítača, čím získate nové vydanie systému Windows.

Poznámky

 • V niektorých krajinách a oblastiach sa kód Product Key nemusí dať zakúpiť online.

 • Súčasti je možné pridávať len do systémov Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 KN a Windows 8.1 N alebo Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 KN a Windows 8 N.

 • Ak funkcia Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 nie je vo vašom počítači k dispozícii, nebudete môcť nainštalovať balík Pro Pack ani Media Center Pack.

Inštalácia súčastí

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz pridať súčasti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste si kód kúpili, ťuknite alebo kliknite na položku Už mám zakúpený kód Product Key, zadajte ho a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej. Ak kód Product Key nefunguje, prejdite na článok o aktivácii produktu, kde získate ďalšie informácie.

  • Ak ste si kód ešte nezakúpili a je pre vašu krajinu alebo oblasť k dispozícii online, môžete si ho kúpiť ťuknutím alebo kliknutím na položku Chcem zakúpiť kód Product Key online. Ak kód nie je k dispozícii online, bude ho potrebné kúpiť u miestneho predajcu.

 4. Prečítajte si licenčné podmienky, začiarknutím príslušného políčka ich akceptujte a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať súčasti.

Aké súčasti sú k dispozícii?

K dispozícii sú dva rozličné balíky funkcií pre systém Windows 8.1 alebo Windows 8:

 • Balík Windows 8.1 Pro Pack a balík Windows 8 Pro Pack obsahujú vylepšené sieťové funkcie a funkcie šifrovania údajov a ich súčasťou je aj aplikácia Windows Media Center. Vo svojom počítači však už musíte mať nainštalovaný a aktivovaný Windows 8.1 alebo Windows 8.

 • Balík Windows 8.1 Media Center Pack a balík Windows 8 Media Center Pack ponúkajú aplikáciu Windows Media Center. Musíte však už mať nainštalovaný a aktivovaný Windows 8.1 Pro alebo Windows 8 Pro.

Ďalšie podrobnosti o týchto možnostiach nájdete na webovej stránke Pridanie súčastí na webovej lokalite systému Windows.

Čo sa stane, keď pridám súčasti?

Keď pridáte súčasti do systému Windows 8.1 alebo Windows 8, môžete získať vydanie systému Windows, ktoré obsahuje viac súčastí než vaše aktuálne vydanie. Vaše aplikácie, súbory a nastavenia sa nezmenia.

Čo mám robiť, keď sa zakúpený balík funkcií nedá nainštalovať?

Ak sa vám nepodarilo nainštalovať zakúpený balík funkcií, obráťte sa na technickú podporu. Vo vašom počítači sa môže vyskytovať aplikácia, ktorá bráni inštalácii.

Koľko stojí pridanie súčastí?

Vo funkcii Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 sa zobrazujú informácie o cene jednotlivých možností. Ak chcete získať informácie o cenách a zakúpiť si kód Product Key, môžete navštíviť aj miestneho predajcu.

Ako možno zakúpiť kód Product Key pre funkciu Pridanie súčastí?

V niektorých krajinách a oblastiach je možné zakúpiť kód Product Key pre funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 online.

Vo väčšine prípadov sa dá zakúpiť aj u miestneho predajcu. Pri nákupe sa uistite, že kupujete kód Product Key určený špeciálne pre funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8.

Ako zapnúť alebo vypnúť súčasti?

Niektoré súčasti vo Windowse, ako napríklad Windows Media Player a Internet Explorer, možno zapnúť alebo vypnúť.

Zapnutie alebo vypnutie súčastí Windowsu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.

 3. Ak chcete zapnúť súčasť systému Windows, začiarknite políčko vedľa názvu súčasti. Ak chcete súčasť systému Windows vypnúť, zrušte začiarknutie políčka.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Niektoré súčasti systému Windows sú zoskupené do priečinkov a niektoré priečinky obsahujú podpriečinky s ďalšími súčasťami. Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté iba čiastočne alebo je neaktívne, znamená to, že niektoré položky v priečinku sú zapnuté a niektoré vypnuté. Ak chcete zobraziť obsah priečinka, dvakrát naň ťuknite alebo kliknite.

Čo sa stalo so službou Windows Anytime Upgrade?

Služba Windows Anytime Upgrade nie je v systémoch Windows 8.1Windows 8 zahrnutá. Na získanie iného vydania môžete namiesto toho použiť funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8.

Môžem sa vrátiť k vydaniu Windowsu, ktoré sa v počítači používalo pred pridaním súčastí?

Áno, ale bude potrebné vykonať čistú inštaláciu predchádzajúceho vydania Windowsu, čo znamená, že vaše súbory, aplikácie ani nastavenia sa nezachovajú. Na vykonanie čistej inštalácie budete potrebovať originálny inštalačný disk systému Windows 8.1 alebo Windows 8 a kód Product Key dodaný spolu s diskom. Ďalšie informácie o čistej inštalácii nájdete v téme Ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows.

Môžem pridávať súčasti do 32-bitových aj 64-bitových verzií Windowsu?

Áno, súčasti môžete pridávať do 32-bitových aj 64-bitových verzií Windowsu. Ak však používate 32-bitovú verziu Windowsu, nie je možné získať pomocou funkcie Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 64-bitovú verziu. Platí to aj naopak – ak máte 64-bitovú verziu, nemôžete získať 32-bitovú verziu.

Môžem inovovať predchádzajúcu verziu Windowsu pridaním súčastí?

Nie, predchádzajúce verzie Windowsu nie je možné inovovať na systém Windows 8.1 alebo systém Windows 8. Funkciu Pridanie súčastí do systému Windows 8.1 alebo Pridanie súčastí do systému Windows 8 možno použiť len vtedy, ak už máte systém Windows 8.1 alebo Windows 8 a chcete získať iné vydanie, ktoré má viac súčastí.

Možno pridávať súčasti do viacerých počítačov?

Áno, ale bude potrebné zakúpiť si kód Product Key pre každý počítač, do ktorého chcete pridať súčasti.

Môžem pridať súčasti do môjho jednojazyčného vydania systému Windows?

Áno. Ak ste si zakúpili balík Windows 8.1 Pro Pack alebo balík Windows 8 Pro Pack, mali by ste Windows bez problémov nainštalovať a aktivovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?