Kľúče na obnovenie pre šifrovanie BitLocker: najčastejšie otázky

Ak sa neviete dostať do zamknutého počítača, potrebujete na opätovné prihlásenie kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker.

Zobraziť všetko

Prečo sa počítač zamkol?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa mohol v počítači spustiť režim obnovy. Môže sa napríklad stať, že vaša spoločnosť má politiku zabezpečenia heslom, v rámci ktorej sa po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie počítač zamkne. Možno sa v počítači vyskytla chyba hardvéru, neočakávaná zmena konfigurácie alebo iná udalosť zabezpečenia. Vyžadovanie kľúča na obnovenie umožňuje odomknutie počítača a opätovný prístup k zašifrovaným údajom len povolanej osobe.

Ako môžem získať svoj kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker?

Podľa nastavenia počítača existuje niekoľko spôsobov, ako získať kľúč na obnovenie.

Ak je počítač pripojený k doméne:

 • kontaktujte správcu, ktorý vám poskytne kľúč na obnovenie.

Ak počítač nie je pripojený k doméne:

 • existuje niekoľko umiestnení, kde môže byť váš kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker uložený. Skontrolujte nasledujúce umiestnenia:

  • konto spoločnosti Microsoft online. Táto možnosť je k dispozícii len pre počítače, ktoré nie sú v doméne. Ak chcete získať kľúč na obnovenie, prejdite na lokalitu Kľúče na obnovenie pre šifrovanie BitLocker.

  • Uložená kópia kľúča na obnovenie. Možno ste si uložili kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker do súboru, na kľúč USB alebo ste si ho vytlačili.

   • Ak ste si kľúč uložili do súboru alebo ho vytlačili, nájdite ho a postupujte podľa inštrukcií zamknutého počítača. Po výzve kľúč zadajte.

   • Ak ste kľúč uložili na kľúč USB, pripojte ho k počítaču a postupujte podľa inštrukcií počítača. (Ak ste kľúč na obnovenie uložili ako súbor na kľúč USB, budete musieť súbor otvoriť a kľúč na obnovenie zadať manuálne.)

Čo ak mám problémy s kontom spoločnosti Microsoft?

Ak sa vyskytli problémy s vaším kontom spoločnosti Microsoft, tu je niekoľko tipov.

Mám konto spoločnosti Microsoft, ale nemôžem sa doň prihlásiť.

 • Na vyriešenie problémov s kontom prejdite na stránku na obnovu hesla.

Prihlásil(–a) som sa pomocou konta spoločnosti Microsoft, ale nevidím svoj kľúč na obnovenie.

Kľúč na obnovenie nemusí byť uložený v konte spoločnosti Microsoft online. V takom prípade sa pozrite, či kópia kľúča nie je vytlačená alebo uložená v súbore.

Ak ste náhodou odstránili kľúč na obnovenie z konta spoločnosti Microsoft online a chcete ho uložiť opäť, musíte nastaviť systém Windows, aby zálohoval kľúč na obnovenie automaticky. Môžete to spraviť jedine tak, že sa prepnete do lokálneho konta a potom späť do konta spoločnosti Microsoft.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Používatelia, ďalej na položku Prepnutie na lokálne konto a postupujte podľa inštrukcií.

 3. Zopakujte krok 1, ťuknite alebo kliknite na položku Používatelia, ďalej na položku Prepnúť na konto Microsoft a postupujte podľa inštrukcií.

Nemám kľúč. Aké ďalšie možnosti mám?

Ak nemôžete nájsť svoj kľúč a nevie ho nájsť ani žiaden správca počítača (ani jeho zálohu), budete musieť počítač obnoviť na výrobné nastavenia. Túto možnosť voľte len ako úplne posledné východisko, keďže sa z počítača odstránia vaše osobné údaje. Hoci sa tak uchránia vaše údaje pred neautorizovaným prístupom, zároveň vám to zabráni v prístupe k údajom v budúcnosti.

Podľa konfigurácie systému Windows možno bude možné obnoviť počítač na výrobné nastavenia priamo z obrazovky obnovy systému Windows.

V dolnej časti stránky obnovy vidím odkaz.

 • Ťuknite alebo kliknite na odkaz Ďalšie informácie o vynulovaní nastavenia počítača na pôvodné nastavenie od výrobcu a postupujte podľa inštrukcií.

V niektorých konfiguráciách systému Windows možno budete musieť spustiť proces obnovy pomocou tlačidla.

V dolnej časti stránky obnovy vidím tlačidlá.

 • Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie o vynulovaní nastavenia počítača a postupujte podľa inštrukcií.

V niektorých konfiguráciách systému Windows možno budete mať možnosť vynechať niektoré jednotky bez odomykania.

Vidím možnosť vynechať jednotku

 1. Ťuknite alebo kliknite na odkaz Vynechanie tejto jednotky v dolnej časti obrazovky šifrovania jednotiek BitLocker a pokračujte bez odomknutia aktuálnej jednotky.

  Ak vynecháte všetky jednotky zašifrované pomocou funkcie BitLocker, zobrazí sa zoznam rozšírených možností spustenia a opravy, z ktorých si môžete vybrať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Opraviť a obnoviť, prípadne Ďalšie možnosti opravy, potom na položku Výrobné nastavenia a postupujte podľa inštrukcií.

Potrebujete ďalšiu pomoc?