Spustenie systému z média, ktoré ste vytvorili na inštaláciu do oblasti v počítači

Ak chcete nainštalovať systém Windows 8.1 do inej oblasti:

 • Je potrebné, aby v nej už bola nainštalované niektorá verzia Windowsu.

 • Musíte vytvoriť disk DVD alebo USB kľúč, z ktorého môžete spustiť systém.

 • Ak na inštaláciu Windowsu používate súbor ISO, je tento súbor potrebné napáliť na disk DVD. Na tento účel nebude možné použiť USB kľúč.

 • Zapíšte si kód Product Key systému Windows 8.1. Bez neho nebudete môcť systém Windows 8.1 nainštalovať.

Po vytvorení disku DVD alebo USB kľúča, z ktorého budete systém spúšťať, vyberte oblasť, v ktorej chcete inovovať systém Windows 8.1.

Dôležité

 • Pri niektorých starších počítačoch nemusí spustenie systému z USB kľúča fungovať. Ak chcete zistiť, či je vo vašom počítači možné spustiť systém z USB kľúča, prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Ak sa pokúšate nainštalovať bezplatnú aktualizáciu zo systému Windows 8 na systém Windows 8.1 a nemáte kód Product Key systému Windows 8.1, nebude možné spustiť systém z média a nainštalovať aktualizáciu.

Inštalácia z disku DVD alebo USB kľúča, ktorý ste vytvorili

 1. Ak ste pripravení na inštaláciu systému Windows, zapnite počítač a vložte disk DVD alebo USB kľúč.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie ľubovoľného klávesu na spustenie systému z disku DVD, urobte tak. Ak sa táto výzva nezobrazí, prípadne sa aktuálna verzia Windowsu neustále znovu spúšťa, pravdepodobne bude potrebné zmeniť poradie spúšťania v nastaveniach BIOS počítača.

  Zmena poradia spúšťania

  Ak chcete zmeniť poradie spúšťania v nastaveniach BIOS počítača, zvyčajne stačí stlačiť hneď po reštarte počítača kombináciu klávesov (napríklad F2, F12, Delete, Esc). Keďže tieto kombinácie klávesov sa pri jednotlivých počítačoch líšia, bude možno potrebné navštíviť webovú lokalitu výrobcu a zistiť kombináciu klávesov pre váš počítač.

  Ak ste reštartovali počítač a stlačili požadovanú kombináciu klávesov, ale naďalej sa spúšťa aktuálna verzia Windowsu, počkajte, kým Windows zobrazí výzvu na prihlásenie, potom počítač reštartujte a skúste to znova.

  Upozornenie

  • Zmena poradia spúšťania systému je určená pre pokročilých používateľov a po zmene niektorého z nastavení sa môže stať, že sa počítač nebude spúšťať správne.


 4. Na stránke inštalácie systému Windows kliknite na možnosť Inštalovať a postupujte podľa inštrukcií.


Potrebujete ďalšiu pomoc?