Prečo sa nedá pripojiť k iným počítačom?

Existuje niekoľko možných príčin, prečo sa nedokážete pripojiť k ostatným počítačom v domácej sieti alebo prečo sa s nimi nedajú zdieľať súbory a tlačiarne. Konkrétny problém a jeho možné riešenia vyhľadajte v nasledujúcej tabuľke. Ďalšie informácie o zdieľaní súborov a priečinkov s ostatnými ľuďmi nájdete v téme Zdieľanie súborov a priečinkov.

Problém
Možné riešenia

Nevytvorili ste domácu skupinu alebo ste sa k nej nepripojili.

Domáca skupina prepája počítače v domácej sieti a umožňuje vám zdieľať obrázky, hudbu, videá a tlačiarne. Vytvorenie domácej skupiny a pripojenie sa do nej predstavuje najjednoduchší spôsob zdieľania súborov a tlačiarní v sieti.

Poznámka

 • Domáca skupina je dostupná v systémoch Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. Vo Windowse 7 Starter a Windowse 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nemôžete ju vytvoriť. Domáca skupina vo Windows Serveri 2008 R2 nie je k dispozícii.

Vytvorenie domácej skupiny a pripojenie k nej

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť alebo zadajte heslo domácej skupiny a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť sa.

Nepoužívate domácu skupinu a priečinok alebo tlačiareň, ku ktorej sa snažíte získať prístup, sa nezdieľa.

Na zdieľanie súborov a tlačiarní v sieti odporúčame používať domácu skupinu, pretože jej nastavenie je podstatne jednoduchšie. Nastavenie zdieľania súborov a tlačiarní bez použitia domácej skupiny pozostáva z dvoch krokov. Podľa popisu v nasledujúcich krokoch najskôr zapnite zobrazenie posúvača Vyhľadanie zariadení a obsahu. Ďalej je potrebné nastaviť vlastnosti zdieľania pre položku ako takú.

Posúvač Vyhľadanie zariadení a obsahu je vypnutý.

Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v rámci vlastnej siete

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom zapnite zobrazenie posúvača Vyhľadanie zariadení a obsahu.

Zisťovanie siete je vypnuté.

Pri zapínaní posúvača Vyhľadanie zariadení a obsahu postupujte podľa krokov popísaných v predchádzajúcej časti.

Zdieľanie chránené heslom je zapnuté.

Zdieľanie chránené heslom je predvolene zapnuté pre počítače v pracovných skupinách. Ak je zapnuté zdieľanie chránené heslom, používatelia ostatných počítačov v sieti získajú prístup k vašim zdieľaným priečinkom alebo tlačiarňam iba v prípade, ak majú vo vašom počítači vytvorené používateľské konto. Zdieľanie súborov alebo tlačiarní možno zapnúť dvoma spôsobmi:

 • Vytvorte identické používateľské kontá vo všetkých počítačoch v pracovnej skupine (odporúča sa). Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie používateľského konta.

 • Vypnite zdieľanie chránené heslom. Ak chcete vypnúť zdieľanie chránené heslom, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie rozšírené zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správa rozšíreného nastavenia zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Ikona dvojitej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie chránené heslom kliknite na položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Poznámka

 • Zdieľanie chránené heslom nie je k dispozícii v počítačoch, ktoré sú v doméne.

 • K doméne sa možno pripojiť, len ak sa v počítači používa Windows 8.1 Pro alebo Windows 8.1 Enterprise.

Počítače nie sú v rovnakej pracovnej skupine.

Pripojenie k pracovnej skupine alebo jej vytvorenie

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti systému kliknite na kartu Názov počítača a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V dialógovom okne Zmena názvu počítača alebo domény ťuknite alebo kliknite v časti Členstvo na prepínač Pracovná skupina a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa chcete pripojiť k existujúcej pracovnej skupine, zadajte názov pracovnej skupiny, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vytvoriť novú pracovnú skupinu, zadajte názov pracovnej skupiny, ktorú chcete vytvoriť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Nemáte povolenie na prístup k súboru alebo priečinku, ku ktorému sa pokúšate získať prístup.

Požiadajte o povolenie vlastníka súboru alebo priečinka.

Ak pracujete v podnikovej sieti, treba kontaktovať správcu IT.

Skupinová politika pravdepodobne blokuje pripojenie.

Ak počítač, ku ktorému sa snažíte pripojiť, patrí do domény (napríklad v podnikovej sieti), je možné, že správca IT povolil politiku, ktorá blokuje pripojenia k počítačom pripojeným do domény. Požiadajte o pomoc správcu IT.

Počítač nemá najnovšie aktualizácie smerovača.

Ak sa chcete uistiť, že máte najnovšie aktualizácie, obráťte sa na výrobcu smerovača.

Potrebujete ďalšiu pomoc?