Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby

Kopírovanie a konvertovanie hudby vám umožňuje uložiť skladby zo zvukových diskov CD do počítača. Po skopírovaní a skonvertovaní sa zo skladieb stanú digitálne súbory v počítači.

Knižnica prehrávača obsahuje dve miesta, na ktorých môžete prispôsobiť nastavenie tak, aby kopírovanie a konvertovanie hudby lepšie zodpovedalo vašim predstavám:

 • V ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania (s menším počtom možností prispôsobenia).

 • V dialógovom okne Možnosti (s väčším počtom možností prispôsobenia).

Tu je niekoľko krokov, ktoré vám pomôžu začať:

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia v ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania

 1. Otvorte Windows Media Player:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Media Player, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice Tlačidlo Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Vložte disk CD do jednotky CD.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie kopírovania a konvertovania.

 4. V ponuke Nastavenie kopírovania a konvertovania vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

  Ponuka Nastavenie kopírovania a konvertovania
  Ponuka Nastavenie kopírovania a konvertovania

  Prvé dve položky v ponuke vám môžu byť nejasné, a preto si prečítajte nasledujúce informácie o formáte a kvalite zvuku:

  • Možnosť Formát umožňuje vybrať formát súborov vytváraných počas procesu kopírovania a konvertovania. Predvolený formát je Windows Media Audio. Ďalšie dostupné možnosti sú:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát má širokú škálu využitia, od viackanálového zvuku s vysokým rozlíšením pre systémy priestorového zvuku až po vysokoefektívnu kompresiu zvuku s nízkymi bitovými frekvenciami pre prenosné zariadenia. Tento formát nepodporujú všetky zariadenia.

   • Windows Media Audio (variabilná bitová rýchlosť). Tento formát umožňuje zmenšiť veľkosť súborov, no kopírovanie a konvertovanie hudby môže trvať dlhšie.

   • Windows Media Audio (bez straty). Tento formát poskytuje najvyššiu kvalitu zvuku, no veľkosť súborov bude väčšia.

   • MP3. Tento formát je starší ako formát Windows Media Audio a podporuje ho väčšina multimediálnych zariadení.

   • WAV (bez straty). Tento formát vytvára veľmi veľké nekomprimované súbory.

   Poznámka

   • Vybraté možnosti sa použijú pri nových skladbách, ktoré skopírujete a skonvertujete. Prehrávač sa nedá použiť na zmenu formátu už skopírovanej a skonvertovanej skladby. Ak si nie ste istí, ktorý formát je najvhodnejší, môžete vyskúšať rôzne nastavenia formátu a kvality. Potom si skladby môžete vypočuť a na základe porovnávania sa rozhodnúť, ktorý formát použijete.

  • Možnosť Kvalita zvuku umožňuje upraviť použitú kvalitu kompresie. Vyberte nastavenie kvality, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám na vyváženosť medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Pamätajte, že po vybratí bezstratového formátu, ako je napríklad formát Windows Media Audio (bez straty) alebo formát WAV (bez straty), nebude možné upraviť kvalitu.

Zmena nastavenia v dialógovom okne Možnosti

 1. Otvorte Windows Media Player:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Media Player, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice Tlačidlo Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Kopírovanie a konvertovanie hudby.

 4. Na karte Kopírovanie a konvertovanie hudby vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

  • Ak chcete skopírovanú a skonvertovanú hudbu ukladať do konkrétneho priečinka, prejdite do časti Kopírovať a konvertovať hudbu na toto miesto a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť. Ak toto nastavenie nezmeníte, hudba sa bude kopírovať a konvertovať do predvoleného priečinka.

  • Ak chcete pre skopírované a skonvertované súbory používať iný názov, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Názov súboru.

  • Ak chcete zmeniť formát súborov vytváraných počas procesu kopírovania a konvertovania, vyberte požadovanú možnosť v zozname Formát. Predvolený formát je Windows Media Audio. Ďalšie dostupné možnosti sú:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát má širokú škálu využitia, od viackanálového zvuku s vysokým rozlíšením pre systémy priestorového zvuku až po vysokoefektívnu kompresiu zvuku s nízkymi bitovými frekvenciami pre prenosné zariadenia. Tento formát nepodporujú všetky zariadenia.

   • Windows Media Audio (variabilná bitová rýchlosť). Tento formát umožňuje zmenšiť veľkosť súborov, no kopírovanie a konvertovanie hudby môže trvať dlhšie.

   • Windows Media Audio (bez straty). Tento formát poskytuje najvyššiu kvalitu zvuku, no veľkosť súborov bude väčšia.

   • MP3. Tento formát je starší ako formát Windows Media Audio a podporuje ho väčšina multimediálnych zariadení.

   • WAV (bez straty). Tento formát vytvára veľmi veľké nekomprimované súbory.

   Poznámka

   • Vybraté možnosti sa použijú pri nových skladbách, ktoré skopírujete a skonvertujete. Prehrávač sa nedá použiť na zmenu formátu už skopírovanej a skonvertovanej skladby. Ak si nie ste istí, ktorý formát je najvhodnejší, môžete vyskúšať rôzne nastavenia formátu a kvality. Potom si skladby môžete vypočuť a na základe porovnávania sa rozhodnúť, ktorý formát použijete.

  • Ak chcete skopírované a skonvertované súbory ochrániť pomocou práv na používanie médií, začiarknite políčko Chrániť hudbu proti kopírovaniu.

  • Možnosť Kvalita zvuku umožňuje upraviť kvalitu kompresie pri kopírovaní a konvertovaní skladieb. Vyberte nastavenie kvality, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám na vyváženosť medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Ak neviete, ktoré nastavenie máte použiť, skúste pri kopírovaní a konvertovaní použiť rôzne formáty a bitové rýchlosti a potom súbory prehrajte. Pamätajte, že po vybratí bezstratového formátu, ako je napríklad formát Windows Media Audio (bez straty) alebo formát WAV (bez straty), nebude možné upraviť kvalitu.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane súborov vo formáte MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.

Potrebujete ďalšiu pomoc?