Zmena nastavenia zdieľania v prípade aplikácií a kont

Ak si konto Microsoft pripojíte k inému kontu, napríklad Facebook, LinkedIn alebo Twitter, môžete rozhodnúť o tom, aké informácie sa majú zdieľať medzi týmito dvoma kontami. Ak pripojíte napríklad konto Facebook, môžete sa rozhodnúť, že chcete, aby sa vám informácie, ako sú e-mailové adresy a dátumy narodenia vašich kontaktov na Facebooku, zobrazovali v aplikáciách systému Windows RT 8.1 a Windows 8.1, napríklad Pošta, Ľudia a Kalendár.

Spoločnosť Microsoft nebude zdieľať informácie spojené s vaším kontom Microsoft bez vášho povolenia.

Zobrazenie alebo zmena nastavenia zdieľania v prípade pridaného konta

  1. Prejdite na webovú stránku konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia a potom na položku Spravovať kontá.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť v prípade konta, ktoré chcete revidovať.

  4. Skontrolujte nastavenia, urobte požadované zmeny a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť alebo Prepojiť.

Informácie o vytvorení konta Microsoft a jeho pripojení k inému kontu, ktoré používate na webe, nájdete v témach Vytvorenie používateľského konta a Pridanie konta ku kontu Microsoft

Potrebujete ďalšiu pomoc?