Pripojenie konta spoločnosti Microsoft ku kontu domény

Svoje konto spoločnosti Microsoft môžete pripojiť k svojmu kontu domény a synchronizovať tak medzi nimi svoje nastavenia a predvoľby. Ak napríklad používate konto domény na pracovisku, môžete k nemu pripojiť svoje konto spoločnosti Microsoft a zobraziť tak rovnaké pozadie pracovnej plochy, nastavenia aplikácií, históriu a obľúbené položky prehľadávača a ďalšie informácie konta spoločnosti Microsoft, ktoré používate vo svojom domácom počítači. V počítači v doméne budete môcť takisto používať služby konta spoločnosti Microsoft bez toho, aby ste sa museli prihlasovať do jednotlivých služieb.

Pripojenie konta spoločnosti Microsoft

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Používatelia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť konto Microsoft.

 4. Vyberte nastavenia konta spoločnosti Microsoft, ktoré chcete synchronizovať s kontom domény, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate ako svoje konto spoločnosti Microsoft, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak konto spoločnosti Microsoft ešte nemáte, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov.

 6. Zadajte heslo svojho konta spoločnosti Microsoft a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Pridajte informácie na overenie zabezpečenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámky

 • Nastavenie konta domény alebo skupinovej politiky vám môžu zabraňovať v pripojení konta spoločnosti Microsoft alebo v synchronizácii niektorých nastavení. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

 • Konto spoločnosti Microsoft môžete od konta domény kedykoľvek odpojiť. V nastaveniach počítača prejdite na položku Používatelia, ťuknite alebo kliknite na položku Odpojiť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 • Ďalšie informácie o nastavení používateľského konta nájdete v téme Vytvorenie používateľského konta alebo Which user account is right for me?.

Potrebujete ďalšiu pomoc?