Pripojenie konta Microsoft ku kontu domény

Svoje konto Microsoft môžete pripojiť k svojmu kontu domény a synchronizovať tak medzi nimi svoje nastavenia a predvoľby. Ak napríklad používate konto domény na pracovisku, môžete k nemu pripojiť svoje konto Microsoft a zobraziť tak rovnaké pozadie pracovnej plochy, nastavenia aplikácií, históriu a obľúbené položky prehliadača a ďalšie nastavenia konta Microsoft, ktoré používate vo svojom domácom počítači. V počítači v doméne budete môcť takisto používať služby konta Microsoft bez toho, aby ste sa museli prihlasovať do každej služby samostatne.

Pripojenie konta Microsoft

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Používatelia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť konto Microsoft.

 4. Vyberte nastavenia konta Microsoft, ktoré chcete synchronizovať s kontom domény, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate ako svoje konto Microsoft, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak konto Microsoft ešte nemáte, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov.

 6. Zadajte heslo svojho konta Microsoft a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Pridajte informácie na overenie zabezpečenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámky

 • Nastavenie konta domény alebo skupinovej politiky vám môže brániť v pripojení konta Microsoft alebo v synchronizácii niektorých nastavení. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

 • Konto Microsoft môžete od konta domény kedykoľvek odpojiť. V nastaveniach počítača prejdite na položku Používatelia, ťuknite alebo kliknite na položku Odpojiť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 • Ďalšie informácie o používateľských kontách nájdete v téme Používateľské kontá: najčastejšie otázky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?