Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov

Pomocou Prieskumníka môžete kopírovať a premiestňovať súbory a priečinky niekoľkými rôznymi spôsobmi.

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Prejdite na priečinok alebo umiestnenie so súbormi či priečinkami, ktoré chcete kopírovať alebo premiestniť.

 3. Skopírujte či premiestnite priečinky vykonaním jedného z nasledovných krokov:

  • Vyberte položky, ktoré chcete skopírovať alebo premiestniť, ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom ťuknutím alebo kliknutím na položku Kopírovať položky skopírujte alebo ich ťuknutím alebo kliknutím na položku Vystrihnúť premiestnite.

   Možnosti Schránky v Prieskumníkovi
   Možnosti Schránky v Prieskumníkovi

   Prejdite na nové miesto, kam chcete súbory alebo priečinky umiestniť, ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

  • Otvorte dve okná Prieskumníka vedľa seba a pomocou myši presuňte položky z jedného okna do druhého. Nové okno Prieskumníka otvoríte ťuknutím alebo kliknutím na položku Súbor a následným ťuknutím alebo kliknutím na položku Otvoriť nové okno.

   Tip

   • Dve okná umiestnite vedľa seba na pracovnej ploche najľahšie tak, že potiahnete záhlavie okna úplne na koniec pravej alebo ľavej strany obrazovky, až kým sa nezobrazí obrys okna, ktorý bude pokrývať danú polovicu obrazovky. Rovnakým spôsobom postupujte pri okne na druhej strane obrazovky a umiestnite tak obidve okná vedľa seba.

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujte položky alebo ich stlačením kombinácie klávesov Ctrl + X vystrihnite a potom prejdite do nového umiestnenia a položky prilepte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

  • Stlačte a podržte položku, ktorú chcete skopírovať alebo premiestniť, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vystrihnúť alebo Kopírovať. Prejdite do nového umiestnenia, stlačte ho a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prilepiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?