Vykonanie inovácie prostredníctvom internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov

Internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov je typ údajovej tarify, ktoré poskytujú niektorí poskytovatelia internetových služieb. V prípade takejto údajovej tarify poskytovatelia účtujú svoje služby podľa objemu prenesených údajov (množstva údajov, ktoré sa v rámci počítača odošlú alebo prijmú). Objem údajov v rámci takýchto taríf je často obmedzený. Ak limit prekročíte, zaplatíte viac alebo sa na určitý čas zníži rýchlosť pripojenia.

Windows 8.1 je veľký súbor: približne 1,8 GB v prípade 32-bitovej verzie a približne 2,3 GB v prípade 64-bitovej verzie. Systém Windows RT 8.1 s balíkom Microsoft Office má veľkosť približne 1,7 GB. Pred začatím preberania ktoréhokoľvek z týchto súborov prostredníctvom internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov skontrolujte množstvo aktuálne spotrebovaných údajov a zistite, či by preberanie viedlo k účtovaniu dodatočných poplatkov.

So širokopásmovým internetovým pripojením trvá prevzatie súboru jednu až dve hodiny. Čas preberania sa však môže výrazne líšiť v závislosti od typu vášho počítača, rýchlosti pripojenia a iných faktorov. Vo všeobecnosti by to malo trvať približne toľko, ako prevziať film z internetu.

Dôležité

  • Počítajte s tým, že preberanie údajov bude istý čas trvať. Počas preberania počítač nevypínajte.

Ďalšie informácie o pripojeniach účtovaných podľa objemu údajov nájdete v téme Internetové pripojenia účtované podľa objemu údajov: najčastejšie otázky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?