Zabezpečenie náležitej funkčnosti aplikácií a zariadení v systéme Windows 8.1

Väčšina aplikácií a zariadení vytvorených pre predchádzajúce verzie Windowsu bude fungovať aj v systéme Windows 8.1. Ak sa však vyskytnú problémy s kompatibilitou aplikácie alebo zariadenia, môžete vyskúšať niekoľko riešení.

Vyhľadanie riešení v Centre akcií

Centrum akcií v systéme Windows 8.1 vás môže upozorniť na viacero problémov od aktualizácií alebo ovládačov, ktoré je potrebné nainštalovať, až po nastavenia, ktoré je potrebné zmeniť.

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz centrum akcií a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum akcií.

  3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skontrolovanie kompatibility v Centre kompatibility systému Windows

Prejdite online do centra kompatibility pre systém Windows 8.1 a zistite, či sú zariadenie alebo aplikácia kompatibilné so systémom Windows 8.1.

Spustenie aplikácie v režime kompatibility s predchádzajúcou verziou Windowsu

Ak máte problém s aplikáciou, ktorá fungovala v predchádzajúcej verzii Windowsu, možno sa bude dať spustiť v režime kompatibility. Ďalšie informácie získate na stránke Zabezpečenie kompatibility starších programov s touto verziou Windowsu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?