Návrat ku kontu Microsoft v prípade zablokovania alebo narušenia zabezpečenia

Ak bolo vaše konto Microsoft kompromitované alebo bolo narušené jeho zabezpečenie, znamená to, že niekto odcudzil vaše heslo a vaše konto môže používať na prístup k vašim osobným údajom alebo na odosielanie nevyžiadanej pošty. Môžeme vám pomôcť s obnovou vášho konta, ako aj s predchádzaním narušenia jeho zabezpečenia v budúcnosti.

Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Čo je konto Microsoft?

Pozrite si toto video a naučte sa zadať nové heslo. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulky Tlačidlo Skryté titulky.)

Zmena hesla alebo vytvorenie nového hesla

Ak máte podozrenie, že zabezpečenie vášho konta Microsoft bolo narušené, mali by ste sa pokúsiť o prihlásenie do konta online.

Prihlásenie do konta Microsoft online

  1. Prejdite na webovú stránku Zhrnutie konta.

  2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

    • Ak sa môžete do svojho konta spoločnosti Microsoft prihlásiť, okamžite by ste si mali zmeniť heslo, aby osoba, ktorá heslo odcudzila, nemohla ďalej používať vaše konto. Pod položkou Zabezpečenie konta vedľa položky Heslo ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť a postupujte podľa pokynov.

    • Ak sa do konta nemôžete prihlásiť, narušiteľ zabezpečenia konta mohol zmeniť heslo a ujať sa kontroly nad vaším kontom. Ťuknite alebo kliknite na položku Nemôžete sa dostať do svojho konta? alebo prejdite priamo na webovú stránku na obnovu hesla a postupujte podľa pokynov.

Zásady zabezpečenia konta do budúcnosti

Doplnenie bezpečnostných informácií do vášho konta môže zjednodušiť obnovu konta v prípade, ak nad ním niekto získa kontrolu, prípadne zabudnete svoje heslo. Keďže tieto informácie zvyšujú bezpečnosť, odporúčame vám ich pridať čo najviac.

Pridanie bezpečnostných informácií do konta Microsoft

  1. Prejdite na webovú stránku Zhrnutie konta.

  2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  3. Pod položkou Informácie o hesle a zabezpečení ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení.

  4. Postupujte podľa pokynov a pridajte alebo aktualizujte jednotlivé typy údajov zabezpečenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?