Najlepšie nastavenia obrazu monitora

Windows vyberie najlepšie nastavenia obrazovky pre váš počítač v závislosti od vášho monitora. Ak chcete upraviť nastavenie obrazovky, alebo ak je toto nastavenie zmenené a chcete obnoviť predvolené nastavenie, môžete vyskúšať nasledujúce postupy.

Zobraziť všetko

Nastavenie monitora na natívne rozlíšenie

Vhodným môže byť nastavenie monitora na rozlíšenie, na ktoré bol navrhnutý (nazýva sa natívne rozlíšenie). Ak chcete zobraziť natívne rozlíšenie monitora, pozrite si nastavenie obrazovky v nastaveniach počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazdec rozlíšenia a posúvajte ho, kým nenájdete rozlíšenie označené (odporúča sa). Toto je natívne rozlíšenie monitora. Zvyčajne ide o najvyššie rozlíšenie, ktoré monitor podporuje.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

Možnosti rozlíšenia v nastaveniach počítača
Jazdec v nastaveniach počítača so zobrazeným odporúčaným rozlíšením pre monitor.

Monitory dokážu podporovať aj nižšie ako natívne rozlíšenia, text však nebude taký ostrý a obrazovka môže byť malá, umiestnená v strede, orámovaná čiernym okrajom alebo roztiahnutá.

Odporúčané rozlíšenia obrazovky

Veľkosť monitora Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť monitora

19-palcový monitor so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 1024

Veľkosť monitora

20-palcový monitor so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1600 × 1200

Veľkosť monitora

20 a 22-palcové širokouhlé monitory

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1680 × 1050

Veľkosť monitora

24-palcový širokouhlý monitor

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1920 × 1200

Veľkosť obrazovky prenosného počítača Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť obrazovky prenosného počítača

13 až 15-palcová obrazovka prenosného počítača so štandardným pomerom strán

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1400 × 1050

Veľkosť obrazovky prenosného počítača

13 až 15-palcová širokouhlá obrazovka prenosného počítača

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 800

Veľkosť obrazovky prenosného počítača

17-palcová širokouhlá obrazovka prenosného počítača

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1680 × 1050

Veľkosť obrazovky prenosného počítača

Obrazovka tabletu

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1360 × 768

Nastavenie jasu a kontrastu

V prípade väčšiny monitorov môžete jas a kontrast nastaviť pomocou tlačidiel alebo iných ovládacích prvkov priamo na monitore. Ak neviete, ako upraviť jas a kontrast na monitore, obráťte sa na príručku alebo webovú stránku výrobcu. Takisto môžete skontrolovať, či váš počítač má automatické nastavenie jasu. Ak používate notebook, môžete jas upraviť vo Windowse.

Automatické nastavenie jasu

Niektoré počítače upravujú nastavenie jasu podľa intenzity okolitého osvetlenia v miestnosti. Ak chcete zistiť, či váš počítač má toto nastavenie, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Skontrolujte, či jazdec Automaticky upraviť jas obrazovky je zapnutý.

  (Ak nechcete, aby sa jas obrazovky menil automaticky, ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Automaticky upraviť jas obrazovky túto funkciu vypnite.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka

 • Toto nastavenie nemusí byť v niektorých počítačoch k dispozícii.

Nastavenie jasu pre obrazovku notebooku

V prípade väčšiny obrazoviek prenosných počítačov môžete upraviť jas v okne Možnosti napájania vo Windowse.

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. V rámci plánu, ktorý chcete zmeniť, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán vyberte nastavenie jasu, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie (ak je táto možnosť k dispozícii) a keď je zapojený do elektrickej siete.

Poznámka

 • Ak používate prenosný počítač, jas možno upraviť podržaním klávesu Fn a následným stlačením zodpovedajúceho funkčného klávesu na zvýšenie (Tlačidlo Zvýšiť jas) alebo zníženie (Tlačidlo Znížiť jas) jasu obrazovky.

Úprava nastavenia pre viacero monitorov

Ak používate viacero monitorov, môžete identifikovať pripojené monitory, zistiť ďalší monitor, zmeniť orientáciu obrazovky, vybrať, čo sa zobrazuje na jednotlivých monitoroch, a určiť hlavnú obrazovku.

Identifikácia monitorov

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Identifikovať.

Zistenie ďalšieho monitora

Ak sa k počítaču pripojí ďalší monitor, ale Windows ho nerozpoznal automaticky, môžete ho zistiť manuálne v nastaveniach počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zistiť.

Zmena rozlíšenia obrazovky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. V zozname Orientácia kliknite na orientáciu obrazovky, ktorú chcete použiť.

Výber, čo sa zobrazuje na jednotlivých monitoroch

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. V zozname Viacero monitorov vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Rozšíriť. Bude sa zobrazovať jedna súvislá obrazovka, ktorá bude siahať cez všetky monitory.

  • Duplikovať. Na každom monitore sa bude zobrazovať tá istá obrazovka.

  • Zobraziť len na 1. Obrazovka sa zobrazí len na prvom monitore.

  • Zobraziť len na 2. Obrazovka sa zobrazí len na druhom monitore.

Výber hlavnej obrazovky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Na obrázku s ukážkou ťuknite alebo kliknite na monitor, ktorý chcete použiť ako hlavnú obrazovku, čím ju vyberiete.

 4. Začiarknite políčko Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

Tipy

 • Môžete používať všetky štyri rohy každého z monitorov na otvorenie domovskej obrazovky, kľúčových tlačidiel a naposledy použitých aplikácií.

 • Domovskú obrazovku a aplikácie z Windows Obchodu možno otvoriť vždy len na jednom monitore. Keď na inom monitore otvoríte domovskú obrazovku, kľúčové tlačidlá alebo naposledy používané aplikácie, aplikácie z Windows Obchodu sa tiež presunú na tento monitor.

Zväčšenie textu a ostatných položiek na pracovnej ploche

Ak je text aj s ďalšími položkami (napríklad ikonami) na pracovnej ploche príliš malý, môžete ich zväčšiť bez toho, aby bolo potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky.

 1. Ak chcete otvoriť okno umožňujúce upraviť rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie zväčšiť text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšiť alebo zmenšiť text a ostatné položky.

 2. Posúvajte jazdec, kým položky na obrázku s ukážkou nemajú požadovanú veľkosť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Zmena sa prejaví pri nasledujúcom prihlásení do Windowsu.

Poznámka

 • Táto funkcia nemusí byť pri niektorých obrazovkách k dispozícii.

Vo Windowse môžete zmeniť aj veľkosť písma konkrétnych položiek, napríklad záhlaví okien alebo názvov tlačidiel, bez zmeny veľkosti ostatných položiek na pracovnej ploche.

 1. Ak chcete otvoriť okno umožňujúce upraviť rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie zväčšiť text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšiť alebo zmenšiť text a ostatné položky.

 2. V časti Zväčšenie len veľkosti textu vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a veľkosť písma. Ak chcete, aby bolo písmo textu tučné, začiarknite políčko Tučné.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Zmena sa prejaví pri nasledujúcom prihlásení do Windowsu.

Zlepšenie čitateľnosti textu

Technológia ClearType vo Windowse pomáha zachovať text na obrazovke čo najjasnejší a najhladší a môže prispieť k jeho ľahšiemu čítaniu, ak je ho potrebné vykonávať dlhší čas. Ak sa text na obrazovke zdá rozmazaný, skontrolujte, či je zapnutá funkcia ClearType.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz ClearType a ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť text ClearType.

 3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zapnúť technológiu ClearType a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej. Na každej stránke ťuknite alebo kliknite na ukážku textu, ktorá sa vám najviac pozdáva.

 4. Na poslednej stránke nástroja na ladenie uložte nastavenia ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Kalibrácia obrazovky

Nástroj Kalibrácia farieb obrazovky pomáha zlepšovať farby obrazovky a presnejšie ich vykresľovať na obrazovke.

Používanie nástroja Kalibrácia farieb obrazovky

 1. Ak chcete otvoriť okno Kalibrácia farieb obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie kalibrovať farby na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalibrovať farby na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 2. Na stránke Víta vás kalibrácia farieb obrazovky pokračujte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke Základné nastavenie farieb stlačte tlačidlo Ponuka na monitore (pravdepodobne sa nachádza vpredu). Zobrazí sa ponuka na obrazovke. Pomocou tlačidiel monitora prechádzajte cez ponuku na obrazovke a overte (alebo upravte) niektoré z nasledujúcich nastavení:

  • Vyhľadajte ponuku farieb, ktorá umožňuje vybrať režim farieb, a potom nastavte obrazovku na možnosť sRGB.

  • Ak sa zobrazuje možnosť výberu teploty farieb (nazývaná aj biely bod), a nie režim farieb, nastavte teplotu farieb na možnosť D65 (alebo 6500).

  • Vyhľadajte ponuku na nastavenie hodnoty gama. Nastavte ju na predvolenú hodnotu 2,2.

  • Ak tieto nastavenia nemôžete nájsť, vyhľadajte v ponuke na obrazovke nastavenie, ktoré umožňuje obnoviť predvolené výrobné nastavenia farieb obrazovky, a potom túto možnosť vyberte.

  Ak sa v ponuke monitora na obrazovke nezobrazujú základné nastavenia farieb, pokračujte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka

  • Ponuka a tlačidlá na monitore sa líšia v závislosti od modelu a výrobcu. Informácie o používaní tlačidiel monitora sa nachádzajú v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

 4. Na jednotlivých stránkach v nástroji Kalibrácia farieb obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej. V nasledujúcom zozname sa nachádzajú ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach.

  • Gama. Toto nastavenie určuje presnosť zobrazenia odtieňov farieb a tieňov na obrazovke.

  • Jas. Toto nastavenie určuje, ako sa na obrazovke zobrazujú tmavé farby a tiene. Jas môžete upraviť tak, aby sa presne zobrazovali tmavé farby a aby sa stále zobrazovali aj tiene, obrysy a ďalšie podrobnosti tmavých obrázkov. Ak je jas nastavený na príliš vysokú hodnotu, čierne farby sa zobrazujú ako svetlé a sivé. Ak chcete upraviť nastavenie jasu, vyhľadajte na monitore tlačidlo Jas alebo Ponuka. Ak používate prenosný počítač, jas možno upraviť podržaním klávesu Fn a následným stlačením zodpovedajúceho funkčného klávesu na zvýšenie (Tlačidlo Zvýšiť jas) alebo zníženie (Tlačidlo Znížiť jas) jasu obrazovky.
  • Kontrast. Toto nastavenie určuje zobrazenie bielej farby a svetlých farieb na obrazovke. Kontrast môžete nastaviť tak, aby sa svetlé oblasti zobrazovali presne. Ak chcete upraviť nastavenie kontrastu, vyhľadajte na monitore tlačidlo Kontrast alebo Ponuka. (Prenosné počítače zvyčajne nemajú ovládacie prvky kontrastu.)

  • Vyváženie farieb. Toto nastavenie zlepšuje zobrazovanie odtieňov sivej farby na obrazovke.

 5. Na stránke Úspešne ste vytvorili novú kalibráciu ťuknite alebo kliknite na položku Predchádzajúca kalibrácia a zobrazí sa predchádzajúca kalibrácia obrazovky. Potom zobrazte novú kalibráciu obrazovky ťuknutím alebo kliknutím na položku Aktuálna kalibrácia.

 6. V závislosti od toho, ktorú kalibráciu chcete použiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť novú kalibráciu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete použiť predchádzajúcu kalibráciu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 7. Vyberte, či chcete na zabezpečenie jasného zobrazenia textu pomocou novej kalibrácie použiť program Ladenie písma ClearType.

Poznámka

 • Ak máte zariadenie alebo softvér na kalibráciu obrazovky, najlepšie bude použiť ich. Dokážu kalibráciu nastaviť lepšie ako nástroj Kalibrácia farieb obrazovky.

Výber najlepšieho nastavenia obrazovky monitora CRT

Ak máte starší monitor s katódovou trubicou (CRT), je potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky na najvyššie dostupné rozlíšenie, ktoré zobrazuje 32-bitové farby a frekvenciu obnovovania najmenej 72 Hz, aby ste zabránili blikaniu obrazovky.

Odporúčané rozlíšenia pre monitory CRT

Veľkosť monitora Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)
Veľkosť monitora

15-palcový monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1024 × 768

Veľkosť monitora

17 až 19-palcový monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1280 × 1024

Veľkosť monitora

20-palcový a väčší monitor CRT

Odporúčané rozlíšenie (v pixloch)

1600 × 1200

Poznámka

 • Monitory CRT sa zväčša nevyrábajú v širokouhlých veľkostiach. Takmer všetky majú štandardný pomer strán 4:3 a štandardné rozlíšenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?