Začíname s motívmi

Vo Windowse si môžete pomocou motívov prispôsobiť pracovnú plochu tak, aby viac zodpovedala vašim predstavám. Motívy menia pozadie pracovnej plochy, farbu okrajov okien, zvuky a šetrič obrazovky a môžete medzi nimi prepínať tak často, ako len chcete. Môžete tiež vytvárať vlastné motívy a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Čo je motív?

Motív je kombináciou obrázkov, farieb a zvukov. Motívy zahŕňajú:

Časti motívu
Časti motívu
 • Pozadie pracovnej plochy. Obrázok, farba alebo dizajn, ktorý slúži ako pozadie pre otvorené okná na pracovnej ploche. Pozadím pracovnej plochy môže byť samostatný obrázok alebo prezentácia. Môžete si vybrať z obrázkov pozadia pracovnej plochy dodaných so systémom Windows alebo môžete použiť vlastné obrázky.

 • Farba okrajov okien. Farba okrajov okien a panela úloh. Motív môže zahŕňať jednu konkrétnu farbu okrajov okien alebo možno farbu vybrať automaticky na základe farieb obrázka pozadia pracovnej plochy.

 • Zvuky. Kolekcia súvisiacich zvukov, ktoré sa ozývajú, keď sa v počítači vyskytnú určité udalosti. Udalosťou môže byť akcia, ktorú vykonáte, ako je napríklad prihlásenie do počítača, alebo činnosť vykonávaná počítačom, ako je napríklad oznámenie o novej e-mailovej správe.

 • Šetrič obrazovky. Pohybujúci sa obrázok alebo vzor, ktorý sa na obrazovke počítača zobrazí po určitom čase nečinnosti klávesnice alebo myši. Šetrič obrazovky je v motívoch dodávaných s Windowsom vypnutý, môžete ho však zapnúť a pridať do motívu.

Všetky motívy sa nachádzajú v okne Prispôsobenie v ovládacom paneli. Ak chcete použiť niektorý motív pre pracovnú plochu, ťuknite alebo kliknite naň.

Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prispôsobenie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobenie.

Tip

 • Keď ste na pracovnej ploche, pracovnú plochu môžete stlačiť a podržať alebo na ňu môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a potom môžete ťuknutím alebo kliknutím na položku Prispôsobiť otvoriť okno Prispôsobenie.

V okne Prispôsobenie v ovládacom paneli sa nachádzajú štyri typy motívov.

 • Moje motívy. Motívy, ktoré ste vytvorili, zmenili, uložili alebo prevzali. Pri každej zmene motívu sa v tomto okne zobrazia nové nastavenia ako neuložený motív.

 • Predvolené motívy Windowsu. Motívy Windowsu, ktoré môžete použiť na prispôsobenie počítača. Väčšina z nich zahŕňa prezentáciu na pozadí pracovnej plochy.

 • Nainštalované motívy. Motívy vytvorené výrobcom počítača alebo inými poskytovateľmi, než je spoločnosť Microsoft.

 • Motívy pre vysoký kontrast. Motívy, ktoré zlepšujú viditeľnosť položiek na obrazovke. Motívy pre vysoký kontrast nezahŕňajú automatické farby okrajov okien ani prezentácie pozadí pracovnej plochy.

Vytváranie motívov

Nemusíte používať len motívy dodávané s Windowsom – môžete si vytvoriť prispôsobené motívy použitím vlastných obrázkov a šetričov obrazovky a vybrať farby a zvuky, ktoré sa k nim budú hodiť. Začnite ťuknutím alebo kliknutím na ľubovoľný motív, ktorý sa použije na pracovnej ploche. Potom zmeňte každú časť motívu, až kým nedosiahnete požadované pozadie pracovnej plochy, farbu okraja okien, zvuky a šetrič obrazovky. Všetky zmeny sa zobrazia v priečinku Moje motívy ako neuložený motív.

Neuložený motív
Neuložený motív

Vytvorenie motívu

 1. Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prispôsobenie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobenie.

 2. Ak chcete zmeniť pozadie pracovnej plochy, ťuknite alebo kliknite na položku Pozadie pracovnej plochy v dolnej časti strany, vyhľadajte požadované obrázky, začiarknite políčka obrázkov, ktoré chcete zahrnúť do prezentácie, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

 3. Ak chcete zmeniť farbu orámovania okien a panela úloh, ťuknite alebo kliknite na položku Farba v dolnej časti strany a potom vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Ak ťuknete alebo kliknete na položku Automatické, Windows automaticky vyberie farbu na základe farieb obrázka pozadia pracovnej plochy. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
  – alebo –
  Ťuknite alebo kliknite na požadovanú farbu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

  Možnosť automatickej farby okien v okne Prispôsobenie
  Možnosť automatickej farby okien
 4. Ak chcete zmeniť zvuky, ktoré sprevádzajú niektoré udalosti v počítači, ťuknite alebo kliknite na položku Zvuky v dolnej časti strany, ťuknite alebo kliknite na položku v zozname Zvuková schéma a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete pridať alebo zmeniť šetrič obrazovky, ťuknite alebo kliknite na položku Šetrič obrazovky v dolnej časti strany, ťuknite alebo kliknite na položku v zozname Šetrič obrazovky, upravte všetky nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Tip

 • V Prieskumníkovi môžete vybrať obrázky, ktoré chcete použiť v motíve, stlačiť ich a podržať alebo na ne kliknúť pravým tlačidlo myši a potom ťuknutím alebo kliknutím na položku Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy vytvoriť neuložený motív. Z ovládacieho panela potom otvorte okno Prispôsobenie, motív ľubovoľne zmeňte a uložte.

Keď ste spokojní so vzhľadom a zvukmi nového motívu, uložte ho, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Uloženie motívu

 1. Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prispôsobenie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobenie.

 2. V časti Moje motívy ťuknite alebo kliknite na neuložený motív, čím sa daný motív použije na pracovnej ploche.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť motív.

 4. Zadajte názov motívu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Názov nového motívu sa zobrazí v časti Moje motívy.

Zdieľanie motívov

Motív môžete po jeho uložení zdieľať s priateľmi a rodinou. Ak chcete motív poslať iným používateľom, musíte ho najskôr uložiť vo formáte súboru, ktorý možno zdieľať – s príponou .themepack.

 1. Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prispôsobenie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobenie.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na prispôsobený motív použite daný motív na pracovnej ploche.

 3. Stlačte a podržte motív alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť motív na zdieľanie.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na motív
  Uloženie motívu
 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov motívu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Na zdieľanie motívu môžete použiť e-mail, sieť alebo externú jednotku.

Odstránenie motívov

Ak už nepoužívate motív, ktorý ste vytvorili alebo prevzali, môžete ho z počítača odstrániť, a uvoľníte tak miesto na disku. (Motívy, ktoré sú súčasťou systému Windows, nie je možné odstrániť.)

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na iný motív použite daný motív na pracovnej ploche. Nemôžete odstrániť motív, ktorý sa práve používa.

 2. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na motív, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť motív.

Získanie ďalších motívov

Ďalšie motívy, ktoré môžete pridať do svojej kolekcie, nájdete v časti Galéria prispôsobení na webovej lokalite systému Windows. Pozrite si nové a obľúbené témy alebo prehľadajte kategórie, ako sú Zvieratá, Automobily a Filmy.

Vyhľadanie prevzatého motívu

Ak ste motív prevzali z galérie prispôsobenia, nižšie nájdete postup, ako ho nájsť a pridať do časti Moje motívy v okne Prispôsobenie.

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Prevzaté súbory.

 3. Dvojitým ťuknutím alebo dvojitým kliknutím na prevzatý motív ho použite na pracovnej ploche. Do časti Moje motívy v okne Prispôsobenie sa pridá automaticky.

Získanie ďalších informácií o obrázkoch

Ak ste zvedaví na obrázky, ktoré obsahuje určitý motív, môžete o nich získať ďalšie informácie vrátane názvov a miest, kde boli nasnímané. (Pri niektorých obrázkoch nemusia byť tieto informácie k dispozícii.)

 1. Ak chcete otvoriť okno Prispôsobenie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prispôsobenie, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobenie.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím použite motív na pracovnej ploche a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pozadie pracovnej plochy.

 3. Stlačením a podržaním alebo ukázaním na obrázok zobrazíte ďalšie informácie o danom obrázku.

Zobrazenie obrázkov na domovskej obrazovke a obrazovke uzamknutia

V systémoch Windows 8.1Windows RT 8.1 sa môžu vaše obľúbené fotografie zobrazovať aj na domovskej obrazovke a obrazovke uzamknutia. Informácie o postupe nájdete v téme Zobrazovanie obrázkov na pracovnej ploche, domovskej obrazovke a obrazovke uzamknutia.

Poznámka

 • Predvolené písmo ani farbu písma položiek vo Windowse (ako sú napríklad záhlavia okien, ponuky alebo názvy tlačidiel) nemožno zmeniť. Môžete však zväčšiť všetok text na obrazovke (spolu s ďalšími položkami, ako sú napríklad ikony) alebo môžete zmeniť veľkosť textu konkrétnych položiek bez zmeny veľkosti zvyšného obsahu na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Potrebujete ďalšiu pomoc?