Začíname pracovať s aplikáciou Windows Media Center

Aplikáciu Windows Media Center, domáce centrum zábavy vo Windowse, môžete použiť na sledovanie a nahrávanie živého televízneho vysielania, vytváranie prezentácií zo svojich fotografií, počúvanie skladieb z vašej hudobnej knižnice a prehrávanie CD a DVD diskov.

Niektoré vydania Windowsu zahŕňajú aj aplikáciu Windows Media Center. Na sledovanie a nahrávanie živého televízneho vysielania je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Televízna karta je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje prijímať televízny signál v počítači. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, vo väčšine prípadov môžete kartu pridať.

Nastavenie aplikácie Windows Media Center

Pripojte počítač k televízoru alebo monitoru. Pri prvom spustení aplikácie Media Center sa zobrazí stránka nastavenia s informáciami o rôznych funkciách a o rôznych možnostiach nastavenia. Ak chcete použiť najrýchlejšie nastavenie, vyberte možnosť Expresné. Ak chcete pri nastavovaní aplikácie Media Center vybrať ďalšie možnosti, vyberte nastavenie Vlastné.

Otvorenie aplikácie Windows Media Center

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Center a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Nastavenie správneho vzhľadu aplikácie Windows Media Center na obrazovke

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Všeobecné, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom ťuknite alebo kliknite na položku Konfigurácia televízora alebo monitora.

 2. Vyberte nastavenie obrazovky, ktoré chcete zmeniť, ako je napríklad pomer strán, jas alebo kontrast.

Nastavenie reproduktorov

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Všeobecné, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie reproduktorov.

 2. Vyberte konfiguráciu svojich reproduktorov a potom ich otestujte prehratím zvuku zvončekov. Každý reproduktor si vypočujte zblízka, aby ste sa uistili, že prijíma signál.

Poznámky

 • Ak sa neprehráva žiadny zvuk, skontrolujte, či sú správne zapojené všetky káble a či je zapnutá hlasitosť na reproduktoroch aj v počítači.

 • Ak je počítač pripojený k televízoru, používaná grafická karta alebo typ kábla nemusia podporovať zvukové signály. Môže byť preto nutné pripojiť zvukovú kartu v počítači priamo k reproduktorom.

Nastavenie televízneho signálu

Ak máte kompatibilnú televíznu kartu, môžete k počítaču pripojiť televízny signál a sledovať či nahrávať živé televízne vysielanie.

 • Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Všeobecné, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie TV signálu.

Ako zabezpečiť, aby sa relácie nahrali

Tu je niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete zabezpečiť úspešné nahratie relácií.

 • Nastavte priority nahrávania. V prípade konfliktov v plánovaní nahrávania Media Center vyberie nahrávané relácie podľa priorít, ktoré nastavíte. Ak sa často vyskytujú konflikty nahrávania, zvážte pridanie ďalšej televíznej karty do počítača, aby ste mohli súčasne nahrávať dva televízne programy na rôznych kanáloch. Nastavenie priorít:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center otvorte položku TV.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť plánované, ťuknite alebo kliknite na položku Seriál a potom vyberte možnosť Zmeniť priority.

  3. Pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol môžete presunúť plánovaný seriál v zozname priorít nahor alebo nadol.

  4. Ťuknite alebo kliknite na položku Hotovo.

  Poznámka

  • Keď naplánujete nový seriál, automaticky sa pridá do dolnej časti zoznamu s najnižšou prioritou. Preto ho v prípade, že je pre vás dôležitý, presuňte v zozname priorít nahor.

 • Skontrolujte, či je na disku dostatok miesta. Na pevnom disku vášho počítača musí byť dostatok miesta, aby sa nahraté programy mohli uložiť. Ak nie je k dispozícii dostatok miesta, nebude možné nahrať všetok požadovaný obsah. Vytvoriť viac voľného miesta môžete odstránením nahratých relácií, pridaním ďalšieho ukladacieho priestoru (ako je napríklad externý disk) alebo zväčšením miesta používaného aplikáciou Media Center. Postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center otvorte položku Úlohy, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku TV, ťuknite alebo kliknite na položku Nahrávanie, ťuknite alebo kliknite na položku Ukladací priestor pre nahrávanie a potom v časti Maximálny limit pre televízne nahrávanie ťuknutím alebo kliknutím na znamienko plus (+) alebo mínus (-) zvýšte alebo znížte limit na disku pre nahrávanie z televízie.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Poznámka

   • Aplikácia Media Center dokáže sledovať viaceré jednotky a kontrolovať, či sú na nich uložené televízne relácie, televízne relácie však dokáže ukladať iba na jednotku zadanú v poli Ukladací priestor pre nahrávanie.

 • Presvedčte sa, či je dostupný televízny signál. Ak v aplikácii Media Center neviete zachytiť televízny signál, skontrolujte:

  • či sú pripojené všetky káble,

  • či je televízny signál od poskytovateľa v prevádzke (kontaktujte poskytovateľa),

  • či je funkčná televízna karta (získajte najnovší ovládač).

  Môžete tiež skúsiť reštartovať počítač.

 • Presvedčte sa, či je počítač zapnutý alebo či je batéria prenosného počítača úplne nabitá. Media Center dokáže nahrať reláciu, keď je počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku, no nenahrá nič, ak je počítač vypnutý.

 • Skontrolujte históriu nahrávania a zistite, prečo sa určitá relácia nenahrala. Postupujte takto:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV, ťuknite alebo kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť plánované a potom ťuknite alebo kliknite na položku História.

  2. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Zoradiť podľa dátumu, Podľa stavu alebo Podľa titulu usporiadajte zoznam.

   Stav každej relácie je uvedený vedľa jej názvu.

   Ťuknutím alebo kliknutím na názov relácie zobrazíte ďalšie podrobnosti o stave nahrávania.

Potrebujete ďalšiu pomoc?