Problémy s domácou skupinou vo Windowse

Cieľom tohto článku je pomôcť vám diagnostikovať a opraviť problémy s domácou skupinou vo Windowse. Najskôr sa pokúste spustiť Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou

 1. Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a Internet a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa spustením Poradcu pri riešení problémov nepodarí problém vyriešiť, v nasledujúcich častiach si prečítajte informácie o konkrétnych problémoch, s ktorými ste sa stretli.

Zobraziť všetko

Nemôžem vytvoriť domácu skupinu, pripojiť sa k nej alebo ju používať

Domáca skupina sa zvyčajne vytvára automaticky pri inštalácii počítača so systémom Windows 8, Windows RT alebo Windows 7. Ak už domáca skupina existuje, stačí sa k nej pripojiť.

Existuje viacero problémov, ktoré vám môžu zabraňovať vo vytvorení domácej skupiny, pripojení sa k nej alebo jej používaní. V nasledujúcej tabuľke vyhľadajte problém a jeho zodpovedajúce riešenie.

Problém
Možné riešenia

Používate operačný systém Windows, ktorý obmedzuje používanie domácej skupiny.

Domáca skupina je dostupná v systémoch Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. V počítači so systémom Windows RT sa môžete pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. Vo Windowse 7 Starter a Windowse 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nemôžete ju vytvoriť.

Nie ste pripojení k sieti alebo nie ste pripojení k správnej sieti.

Ak sa chcete pripojiť k sieti, postupujte takto:

 • Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Po pripojení počítača k sieti môžete vytvoriť domácu skupinu alebo sa k nej môžete pripojiť.

Funkcia Vyhľadávanie zariadení a obsahu môže byť vypnutá.

Ak ju chcete zapnúť, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na sieťové pripojenie.

 3. Zapnite vyhľadávanie zariadení a obsahu.

Nastavenie dátumu a času je nesprávne.

Uistite sa, že v počítači je nastavený správny dátum a čas. Ak chcete zmeniť dátum alebo čas, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz dátum a čas a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie.

 3. V zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Dátum a čas.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť dátum a čas. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Dva alebo viac počítačov v sieti má rovnaký názov.

Každý počítač v domácej skupine musí mať jedinečný názov. Ak chcete skontrolovať názov počítača, vykonajte tieto kroky v každom počítači v domácej skupine:

 • Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

  Názov počítača je uvedený v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

Ostatné počítače v domácej skupine nie sú v domácom sieťovom nastavení, boli z domácej skupiny odstránené, sú vypnuté alebo sú v režime spánku či dlhodobého spánku.

Informácie o zmene možností úspory energie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

Zisťovanie siete je možno vypnuté.

Ak chcete zapnúť zisťovanie siete, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie rozšírené zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správa rozšíreného nastavenia zdieľania.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na dvojitú šípku Ikona dvojitej šípky rozbaľte sieťový profil Súkromné.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Správca systému vypol domácu skupinu.

Ak ste pripojení k doménovej sieti, je možné, že správca systému úplne vypol domácu skupinu. V takom prípade sa nebudete môcť pripojiť k domácej skupine.

Niektoré požadované služby nie sú spustené.

Musia byť spustené služby Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačovPoskytovateľ pre domáce skupiny. Ak to chcete skontrolovať, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte výraz Nástroje na správu a potom dvakrát ťuknite alebo kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu. .

 3. V stĺpci Stav by sa vedľa služieb Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačovPoskytovateľ pre domáce skupiny mala zobrazovať hodnota Spustené. Ak sa nezobrazuje, dvakrát ťuknite alebo kliknite na názov príslušnej služby, ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak tieto služby nemôžete spustiť, pomocou prepojenia na začiatku tohto článku spustite Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou.

Je zakázaný protokol IPv6.

Ak chcete vytvoriť domácu skupinu alebo sa k nej pripojiť, v sieťovom pripojení musí byť povolený protokol IPv6. Ak chcete povoliť protokol IPv6, pomocou prepojenia na začiatku tohto článku spustite Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou.

Súbor idstore.sst na pripojenie do siete rovnocenných počítačov je poškodený.

Ak sa v počítači zobrazuje hlásenie „Systému Windows sa nepodarilo nastaviť domácu skupinu v tomto počítači. Kód chyby: 0x80630801.“ a podľa postupu uvedeného v časti Niektoré požadované služby nie sú spustené nie je možné spustiť službu Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov, odstráňte poškodený súbor vykonaním nasledujúceho postupu:

Poznámka

 • Nasledujúce kroky sú len pre pokročilých používateľov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.

 3. V zozname výsledkov stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Z priečinka systémovej jednotky (napríklad z jednotky C) odstráňte súbor idstore.sset, ktorý sa nachádza v priečinku \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking.

 5. Reštartujte počítač a znova sa skúste pripojiť k domácej skupine.

Počítač už patrí do domácej skupiny.

Naraz môžete patriť len do jednej domácej skupiny. Ak sa chcete pripojiť do inej domácej skupiny, najskôr opustite domácu skupinu, do ktorej váš počítač aktuálne patrí.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ukončiť.

Vyskytol sa problém so sieťou.

Pokúste sa spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou:

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Vyskytli sa iné neznáme problémy.

Problémy sa vám niekedy môže podariť vyriešiť aj tak, že reštartujete počítač alebo opustíte domácu skupinu a potom sa k nej znova pripojíte.

Nemôžem tlačiť na tlačiarni v domácej skupine

Nižšie je uvedených niekoľko príčin, prečo nemôžete tlačiť na tlačiarni v domácej skupine:

 • Tlačiareň je vypnutá.

 • Počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená, je vypnutý, je v režime spánku, je v režime dlhodobého spánku alebo opustil domácu skupinu. Informácie o zmene možností úspory energie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

 • Iný člen domácej skupiny zastavil zdieľanie tlačiarne.

 • Funkcia Vyhľadávanie zariadení a obsahu môže byť vypnutá. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

 • Tlačiareň nemá pripojenie USB a je potrebné ju zdieľať pomocou funkcie Zariadenia a tlačiarne v ovládacom paneli.

 • Je nainštalovaný nesprávny ovládač tlačiarne. Tlačiarne musia používať správny ovládač pre typ počítača, ku ktorému sú pripojené (s procesorom x86 alebo x64). Mnohé z ovládačov tlačiarní možno automaticky prevziať zo služby Windows Update. Ovládače sú k dispozícii aj na webovej lokalite výrobcu tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

Ak stále nemožno nájsť tlačiareň v domácej skupine alebo na nej nemožno tlačiť, je možné, že sa vyskytol problém so sieťou. Pokúste sa spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou:

 • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov so sieťou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text identifikovať a opraviť problémy so sieťou a potom ťuknite alebo kliknite na položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.

Prístup k tlačiarňam v domácej skupine sa vám niekedy môže podariť získať aj tak, že reštartujete počítač alebo opustíte domácu skupinu a potom sa k nej znova pripojíte.

Nemôžem odstrániť domácu skupinu

Domácu skupinu nemožno odstrániť, možno ju však zrušiť tak, že ju opustia všetky počítače, ktoré do nej patria. Opustenie domácej skupiny:

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Ukončiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?