Pridanie konta ku kontu Microsoft

Ak máte konto webovej služby, napríklad služieb Facebook, LinkedIn alebo Twitter, môžete ho pridať k svojmu kontu Microsoft. Obe kontá sa tak prepoja a umožnia vzájomné zdieľanie konkrétnych informácií, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách a na ďalších miestach, kde sa prihlasujete pomocou konta Microsoft. Ak napríklad pridáte konto, ktoré obsahuje kontaktné údaje vašich priateľov, môžete tieto údaje zobraziť aj v aplikáciách Ľudia a Pošta. Spoločnosť Microsoft nebude zdieľať informácie spojené s vaším kontom Microsoft bez vášho povolenia.

Pridanie konta ku kontu Microsoft

  1. Prejdite na webovú stránku prehľadu konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Oprávnenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať kontá.

  3. Ťuknite alebo kliknite na konto, ktoré chcete pridať, a postupujte podľa pokynov.

Zobrazí sa výzva na prihlásenie do konta, ktoré pridávate, a následne sa treba rozhodnúť, aký typ informácií chcete medzi kontami zdieľať.

Odobranie konta od konta Microsoft

  1. Prejdite na webovú stránku prehľadu konta Microsoft a prihláste sa.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia a potom na položku Spravovať kontá. Zobrazí sa zoznam všetkých kont pridaných ku kontu Microsoft.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť v prípade konta, ktoré chcete odstrániť.

  4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Úplne odstrániť toto pripojenie.

Ak si chcete pozrieť video s informáciami o zmene nastavenia zdieľania konta pridaného ku kontu Microsoft, prejdite na tému Zmena nastavenia zdieľania aplikácií a kont.

Potrebujete ďalšiu pomoc?