Pripojenie druhého monitora alebo projektora

Dva monitory, pričom na jednom je zobrazená domovská obrazovka a na druhom sú otvorené dve aplikácie

Vďaka druhej obrazovke môžete vidieť viacero otvorených aplikácií naraz. Taktiež môžete pripojiť projektor, aby mohli vašu obrazovku vidieť všetci ľudia v miestnosti.

Väčšina monitorov a projektorov sa pripája pomocou DVI, VGA alebo HDMI káblov. (Niektoré zariadenia možno dokonca pripojiť bezdrôtovo. Informácie nájdete v téme Zobrazenie na bezdrôtovom displeji s technológiou Miracast.) Váš počítač môže mať jeden alebo niekoľko týchto portov.
DVI, VGA a HDMI porty
DVI, VGA a HDMI porty

Po pripojení monitora alebo projektora k počítaču môžete:

 • kliknúť myšou do niektorého zo štyroch rohov ľubovoľnej obrazovky alebo použiť rohy dotykových obrazoviek na otvorenie domovskej obrazovky, kľúčových tlačidiel a naposledy použitých aplikácií,

 • mať otvorených na každej obrazovke viac okien a v každom okne mať spustenú aplikáciu,

 • prispôsobiť obrazovky zobrazením panelov úloh na jednej alebo na všetkých obrazovkách a premiestňovaním aplikácií medzi obrazovkami.

Zobraziť všetko

Pripojenie monitora k počítaču

Väčšina monitorov a projektorov sa pripája pomocou káblov, ktoré sú kompatibilné s DVI, VGA alebo HDMI portom počítača. Aj keď má počítač len jeden DVI port, ktorý už používate, niektorí výrobcovia počítačov k nemu dodávajú vlastné káble na monitory, ktoré rozdeľujú signál z jedného DVI portu do dvoch monitorov.

Poznámky

 • Stolný počítač potrebuje videokartu s dvomi DVI, VGA alebo HDMI portami.

 • Ak má váš monitor alebo projektor kábel, ktorý sa nehodí k vášmu počítaču, môžete použiť adaptér, ktorý skonvertuje jeden typ na druhý (napríklad na pripojenie DVI monitora do VGA portu alebo naopak).

Pripojenie ďalšieho monitora k počítaču

 1. Nájdite na počítači dostupný videoport

 2. Pripojte do portu zodpovedajúci kábel druhého monitora.

  Windows by mal monitor automaticky nájsť a nainštalovať.

Pripojenie projektora k počítaču

V prípade káblového pripojenia zapojte kábel projektora do VGA, DVI alebo HDMI portu. Vo väčšine prípadov Windows projektor nájde a nainštaluje automaticky.

Môžete sa pripojiť aj k bezdrôtovému projektoru, keď ho Windows v blízkosti rozpozná. Ďalšie informácie o pripojení bezdrôtového projektora Miracast nájdete v téme Zobrazenie na bezdrôtovom displeji s technológiou Miracast.

Pripojenie k bezdrôtovému projektoru

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom na možnosť Pridať bezdrôtovú obrazovku.

 3. Vyberte si projektor zo zoznamu nájdených zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavte zobrazenie položiek na obrazovke

Po pripojení druhého monitora alebo projektora môžete vybrať možnosti obrazovky.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Iba obrazovka počítača. Všetko uvidíte vo svojom počítači. (Ak ste pripojení k bezdrôtovému projektoru, zobrazí sa možnosť Odpojiť.)

  • Duplikovať. Na oboch obrazovkách sa zobrazí rovnaký obraz.

  • Rozšíriť. Celý obraz sa roztiahne na obe obrazovky a položky medzi nimi môžete presúvať myšou.

  • Iba druhá obrazovka. Všetko uvidíte na pripojenej obrazovke. Vaša druhá obrazovka bude prázdna.

Použitie panelov úloh na všetkých obrazovkách

Po nastavení druhého monitora alebo projektora podľa vašich predstáv možno budete chcieť mať na každej obrazovke pracovnej plochy panel úloh na uľahčenie prepínania medzi aplikáciami a súbormi. Panely úloh môžete mať na všetkých obrazovkách, na ktorých sa zobrazuje pracovná plochy, a môžete meniť tlačidlá, ktoré sú na nich.

Ak používate myš, panel úloh môžete na domovskej obrazovke alebo v aplikáciách z Windows Obchodu zobraziť aj posunutím ukazovateľa myši do dolnej časti obrazovky. (Skúste ukazovateľ myši posunúť pod obrazovku až tak ďaleko, že zmizne.) Panel úloh sa zobrazí, keď budete myš posúvať preč z dolnej časti obrazovky.

Zobrazenie panelov úloh na pracovnej ploche

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na tlačidlo Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie) a do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Panel úloh a navigácia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 3. V časti Viaceré obrazovky vyberte možnosť Zobraziť panel úloh na všetkých obrazovkách a potom požadované možnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Premiestňovanie aplikácií na obrazovkách

Aplikácie môžete premiestňovať na obrazovke aj medzi jednotlivými obrazovkami.

Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + šípky doľava alebo kombinácie klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + šípky doprava môžete aplikácie premiestňovať po obrazovke. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + klávesu Shift + šípky doľava alebo kombinácie klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + klávesu Shift + šípky doprava môžete aplikáciu premiestňovať z jednej obrazovky na druhú.

Ak používate myš, môžete tiež chytiť záhlavie okna a premiestniť aplikáciu na požadované miesto. Záhlavie okna aplikácie z Windows Obchodu zobrazíte presunutím myši do hornej časti aplikácie.

Ovládanie kurzora v prípade, ak je jedna z obrazoviek dotykovou obrazovkou

Ak máte k počítaču pripojenú dotykovú aj bezdotykovú obrazovku, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenia kurzora.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), zadajte slovné spojenie Nastavenia počítača Tablet PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia počítača Tablet PC.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Ak máte možnosť výberu, ťuknite alebo kliknite na položku Dotykový vstup a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?