Spravovanie oznámení aplikácií Pošta, Kalendár a Ľudia

O nových e-mailoch, správach, udalostiach kalendára, aktualizáciách stavu a tweetoch sa môžete dozvedieť mnohými spôsobmi. Existujú oznámenia v pravom hornom rohu, aktualizácie rýchlych informácií o stave a podrobných informácií o stave na obrazovke uzamknutia a dlaždice na domovskej obrazovke. V nasledujúcej časti je uvedený postup prispôsobenia oznámení.

Zobraziť všetko

Oznámenia (pravý horný roh)

Oznámenia sa zobrazujú v pravom hornom rohu a vyzerajú takto:

Oznámenie udalosti aplikácie Kalendár

Zmena oznámení, ktoré sa tu zobrazujú

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, potom na položku Vyhľadávanie a aplikácie a následne na položku Oznámenia.

 3. V časti Zobraziť oznámenia z týchto aplikácií nastavte pre požadovanú aplikáciu možnosť Zapnúť alebo Vypnúť.

Dočasné skrytie oznámení v tejto oblasti

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, potom na položku Vyhľadávanie a aplikácie a následne na položku Oznámenia.

 3. Zapnite možnosť Obdobie kľudu a zvoľte, na aký dlhý čas chcete skryť oznámenia.

 4. Ak ich chcete opäť zapnúť pred uplynutím časového obdobia, vypnite možnosť Obdobie kľudu.

Zmena oznámení pre konkrétne konto

Aplikácia Pošta umožňuje spravovanie oznámení pre každé konto. Postupujte nasledovne:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Vyberte konto, pre ktoré chcete zmeniť oznámenia.

 5. V časti Zobraziť e-mailové oznámenia ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Rýchle aktualizácie a podrobný stav na obrazovke uzamknutia

Rýchle aktualizácie a podrobné aktualizácie stavu sa zobrazia po uzamknutí počítača a umožňujú rýchlo si pozrieť ďalšiu udalosť alebo zistiť, či máte nový e-mail.

Zmena zobrazovania rýchlych aktualizácií o stave na obrazovke uzamknutia pre aplikácie Pošta a Kalendár

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia.

  • Ak chcete zobraziť rýchle informácie o stave, v časti Aplikácie obrazovky uzamknutia ťuknite alebo kliknite na znak plus tlačidlo plus a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu aplikácie. Umožní to tiež spustenie aplikácií na pozadí, vďaka čomu sa budú synchronizovať tak často, ako chcete.
  • Ak chcete aplikáciu odstrániť z obrazovky uzamknutia, ťuknite alebo kliknite na ikonu aplikácie a potom na položku Tu nezobrazovať rýchle informácie o stave alebo vyberte inú aplikáciu.

Zmena podrobností o udalostiach aplikácie Kalendár na obrazovke uzamknutia

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia a v časti Vyberte aplikáciu, ktorej podrobný stav chcete zobraziť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť podrobné informácie o stave aplikácie, ťuknite alebo kliknite na znak plus ikona plus a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu aplikácie Kalendár Ikona aplikácie Kalendár.
  • Ak chcete aplikáciu odstrániť z obrazovky uzamknutia, ťuknite alebo kliknite na ikonu aplikácie a potom na položku Tu nezobrazovať rýchle informácie o stave alebo vyberte inú aplikáciu.

Dlaždice na domovskej obrazovke

Niektoré aplikácie môžu zvýrazňovať obsah a zobrazovať ho na domovskej obrazovke. Túto funkciu majú aplikácie Pošta, Kalendár a Ľudia a mnoho iných aplikácií. Môžete tiež meniť veľkosť dlaždíc – napríklad ich zväčšiť, aby sa vám na domovskej obrazovke zobrazovalo viac aktualizácií.

Zmena aktualizácií aplikácie na domovskej obrazovke

 1. Potiahnite prstom nadol na dlaždici alebo obrázku osoby. Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom.

 2. Môžete vykonať nasledujúce zmeny:

  • Zapnúť alebo vypnúť dynamickú dlaždicu.

  • Ťuknutím alebo kliknutím na možnosť Zmeniť veľkosť dlaždicu zväčšte (viac podrobností) alebo zmenšite (menej podrobností).

Pripnutie položiek na domovskú obrazovku

Pri pripnutí položiek na domovskú obrazovku môžete získať konkrétne aktualizácie danej položky. Môžete napríklad vybrať ľubovoľnú osobu z aplikácie Ľudia alebo ľubovoľný priečinok z aplikácie Pošta a potom sa budú zobrazovať nové aktualizácie a správy.

 1. Otvorte aplikáciu.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku, ktorú chcete pripnúť na domovskú obrazovku.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku, ak chcete, zmeňte názov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Zmena veľkosti dlaždice na domovskej obrazovke

 1. Stlačte a podržte dlaždicu, ktorej veľkosť chcete zmeniť. (Ak používate myš, kliknite na dlaždicu pravým tlačidlom.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť veľkosť.

 3. Vyskúšajte rôzne veľkosti dlaždice, až kým nenájdete veľkosť, ktorá vám vyhovuje najviac.

Potrebujete ďalšiu pomoc?