Obnova súborov alebo priečinkov pomocou Histórie súborov

Pozrite si video o možnostiach obnovenia predchádzajúcich verzií súborov pomocou Histórie súborov. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

História súborov pravidelne zálohuje verzie súborov v priečinkoch Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videá a Pracovná plocha a súbory OneDrive dostupné offline v PC. Za určitý čas získate úplnú históriu svojich súborov. Ak sa pôvodné súbory stratia, poškodia alebo odstránia, môžete ich obnoviť. Taktiež môžete vyhľadať a obnoviť rôzne verzie súborov. Ak chcete napríklad obnoviť staršiu verziu súboru (aj v prípade, že nebola odstránená ani sa nestratila), môžete prehľadať časovú os, vybrať požadovanú verziu a obnoviť ju.

Ak ste si ešte nevytvorili jednotku Histórie súborov a nezapli Históriu súborov, prečítajte si tému Nastavenie jednotky pre históriu súborov. Informácie o riešení problémov, vylúčení priečinkov a zmene jednotiek a nastavení nájdete v téme Čo ak funkcia História súborov nefunguje správne?

Obnova súborov alebo priečinkov

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnoviť súbory a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť súbory pomocou histórie súborov.

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov súboru, ktorý hľadáte, alebo pomocou šípky doprava alebo šípky doľava prechádzajte rôzne verzie priečinkov a súborov.

  3. Vyberte, čo chcete obnoviť do pôvodného umiestnenia, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

    Ak chcete súbory obnoviť do iného umiestnenia než pôvodného, stlačte tlačidlo Obnoviť a podržte ho alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť do umiestnenia a potom vyberte nové umiestnenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?