Inštalácia zariadení s rozhraním USB 3.0 a ďalších zariadení USB

Zariadenia USB (Universal Serial Bus) patria medzi zariadenia, ktoré možno veľmi jednoducho pripojiť k počítaču. Pripojiť môžete množstvo rôznych zariadení, ako sú napríklad klávesnice, tlačiarne a externé jednotky. Niektoré zariadenia môžu používať rozhranie USB 3.0 – typ pripojenia, ktoré prostredníctvom technológie SuperSpeed umožňuje prenášať údaje až 10-krát rýchlejšie než prostredníctvom rozhrania USB 2.0. Káble a porty na pripojenie zariadení USB spoznáte podľa jedného z nasledujúcich symbolov.

Symbol rozhrania USB
Symbol rozhrania USB 2.0
Symbol rozhrania USB 3.0
Symbol rozhrania USB 3.0

Ak inštalujete zariadenie rozhrania USB 3.0, je možné, že ste k nemu dostali modrý káble. V konektoroch na konci káblov a v portoch na počítači alebo rozbočovači USB sa tiež môžu nachádzať modré západky. Na všetkých kábloch a portoch rozhrania USB 3.0 sa nachádza symbol rozhrania USB 3.0 bez ohľadu na ich farbu.

Konektor USB s vnútornou modrou západkou
Konektor USB s vnútornou modrou západkou
Symbol rozhrania USB 3.0 na konektore na konci kábla
Symbol rozhrania USB 3.0 na konektore na konci kábla
Zobraziť všetko

Pripojenie zariadenia USB

Ak boli so zariadením USB dodané pokyny, použite ich pri inštalácii zariadenia. V opačnom prípade postupujte podľa nasledujúcich všeobecných pokynov.

Inštalácia zariadenia USB

 1. Ak má zariadenie napájací kábel, zapojte ho.

 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou samostatného kábla pripojeného k zariadeniu.

  Uistite sa, že pre zariadenia s rozhraním USB 3.0 používate dostupný port USB 3.0. V opačnom prípade môžete použiť najvhodnejší dostupný port.

 3. Zapnite zariadenie a potom počkajte, kým Windows nainštaluje správny ovládač.

 4. Po dokončení inštalácie skontrolujte v dokumentácii dodanej so zariadením, či nie je potrebné nainštalovať ďalší softvér.

Poznámky

Odpojenie zariadenia USB

Väčšinu USB zariadení, ako sú napríklad klávesnice a myši, stačí len odpojiť. Pred odpojením ukladacích zariadení, ako je napríklad USB kľúč, sa však najskôr uistite, že ste súbory v danom zariadení uložili. Jednotku môžete tiež vysunúť, aby sa dokončili všetky činnosti, ktoré na nej prebiehajú.

Vysunutie jednotky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, ktoré chcete vysunúť, ťuknite alebo kliknite na ikonu Odstrániť Ikona Odstrániť a potom na položku Odstrániť.

Riešenie problémov s USB zariadeniami

Pomocou týchto informácií môžete vyriešiť problémy s USB zariadeniami. Najskôr skontrolujte, či Windows identifikoval problém s vaším zariadením.

Vyhľadanie problémov so zariadením prostredníctvom Správcu zariadení

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Dvomi ťuknutiami alebo dvomi kliknutiami rozbaľte príslušnú kategóriu zariadení. USB kľúč bude napríklad v kategórii Diskové jednotky.

  Ak sa vedľa zaradenia nachádza žltá ikona Žltá ikona upozornenia, ktorá signalizuje, že sa pravdepodobne vyskytol problém so zariadením, Windows identifikoval problém s týmto zariadením.
 4. Stlačte a podržte ikonu USB zariadenia alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Pozrite sa, či nie je v časti Stav zariadenia chybové hlásenie. Medzi bežné chyby v hláseniach patrí napríklad kód 43 alebo kód 28. Ak treba problém vyriešiť, okno Vlastnosti nezatvárajte.

Zobraziť všetko

Chybové hlásenia s kódom 43

USB zariadenie možno prestalo odpovedať, má chybné konektory a káble alebo prestalo fungovať. Môžete skúsiť toto:

 • Odpojte USB kábel a napájací kábel, ak sú k zariadeniu pripojené. Potom ich znova pripojte.

 • Ak je USB kábel vymeniteľný, použite iný a skúste tak, či káble a konektory fungujú.

 • Pripojte zariadenie do iného USB portu.

Ak tieto kroky nefungujú, je možné, že fungovať prestalo samotné USB zariadenie. Zariadenie pravdepodobne treba opraviť alebo vymeniť.

Chybové hlásenia s kódom 28

Problém môže byť v ovládači zariadenia alebo USB rozbočovači, ak ste zariadenie k nejakému pripojili.

Ak Windows nedokáže nájsť ovládač vášho zariadenia, skontrolujte, či preň nie je k dispozícii aktualizovaný, kompatibilný ovládač. V okne vlastností zariadenia ťuknite alebo kliknite na položku Ovládač, potom na položku Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie spôsoby inštalácie ovládačov nájdete v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov.

Ak je zariadenie pripojené k externému USB rozbočovaču, skúste tieto kroky:

 • Skontrolujte, či je zdroj napájania (ak je k dispozícii) rozbočovača zapnutý a pripojený.

 • Zariadenie premiestnite do iného rozbočovača. Ak je zariadenie úspešne pripojené a ani napriek tomu nefunguje, napájanie skúste vypnúť a znova zapnúť.

 • Zariadenie USB pripojte do rozbočovača s vlastným napájaním, aby malo dostatok energie.

 • Overte, či USB rozbočovač funguje – vyskúšajte, či na ňom fungujú iné zariadenia.

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Hardware and Drivers (Hardvér a ovládače) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne zariadenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?