Zaistenie bezpečnosti rodiny

Windows 8, Windows RT

Filtrovanie webu v konte na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny

Obmedzenie času a spôsobu používania počítača deťmi

Sledovaním kont vašich detí pomocou služby Bezpečnosť rodiny získate lepší prehľad o tom, či už majú hotové úlohy alebo či netrávia príliš veľa času na internete. Tieto informácie vám môžu pomôcť určiť pravidlá používania počítača deťmi vrátane toho, kedy môžu počítač používať, ktoré hry môžu hrať, s ktorými programami môžu pracovať a ktoré aplikácie môžu zobraziť v predajni Windows Obchod.

Všetky tieto obmedzenia môžete nastavovať a spravovať odkiaľkoľvek priamo na webe. Stačí sa prihlásiť na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny, ťuknúť alebo kliknúť na položku Upraviť nastavenie dieťaťa, ktorého nastavenie chcete zmeniť, a postupovať podľa pokynov. Nastavenie jednotlivých členov rodiny môžete, samozrejme, spravovať aj v jednotlivých rodinných počítačoch. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie kont detí v službe Bezpečnosť rodiny.

Poznámka

 • V rámci nasledujúcich sekcií sa predpokladá, že ste už prihlásení na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny a vybrali ste možnosť Upraviť nastavenie dieťaťa.

Zobraziť všetko

Nastavenie časových obmedzení

Čas, ktorý vaše dieťa trávi pri počítači, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Čas povoleného používania určuje, koľko hodín denne môže dieťa počítač používať. Cez týždeň môžete toto obmedzenie nastaviť napríklad na dve hodiny, zatiaľ čo cez víkend môžete dieťaťu povoliť dlhšiu dobu. Čas zákazu používania určuje dobu, kedy dieťa pri počítači byť nesmie (napríklad po večierke alebo počas vyučovania).

Stránka Čas zákazu používania v časových obmedzeniach
Blokované hodiny sa zobrazujú modrou farbou. Jana nesmie používať počítač počas vyučovacích hodín a po pol desiatej večer, pokiaľ nemá ďalší deň školu.

Začnite takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Časové limity a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite alebo kliknite na kartu Čas povoleného používania, skontrolujte, či sú zapnuté časové limity, a vyberte počet hodín a minút, ktoré dieťa môže stráviť pri počítači počas pracovných dní a víkendov.

  • Ťuknite alebo kliknite na kartu Čas zákazu používania, skontrolujte, či sú zapnuté časové limity, a potom pretiahnutím vyberte časové úseky každého dňa, kedy dieťa vôbec nesmie používať počítač.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie obmedzení prístupu dieťaťa na webové lokality

Internetový obsah, ktorý vaše dieťa môže zobraziť, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Pomocou webového filtrovania môžete nastaviť obsiahle kategórie lokalít, ktoré vaše dieťa môže navštevovať. Môžete napríklad povoliť zobrazovanie webových lokalít pre deti a všeobecne prospešných webových lokalít a automaticky blokovať všetky lokality s obsahom pre dospelých. Môžete tiež povoliť alebo blokovať jednotlivé webové lokality či dokonca konkrétne stránky v rámci lokality zadaním ich webovej adresy alebo adries URL.

Stránka webového filtrovania na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny
Dominik môže zobraziť len lokality pre deti a tie, ktoré sú v zozname povolených lokalít.

Filtrovanie všetkých webových lokalít podľa kategórie

Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Webové filtrovanie. Uistite sa, že je zapnuté webové filtrovanie, a potom pomocou jazdca vyberte kategórie webových lokalít, ktoré vaše dieťa môže navštevovať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zoznam povolených a blokovaných lokalít na stránke webového filtrovania webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny
Webové lokality môžete povoliť alebo blokovať pre jedno dieťa, pre všetky deti alebo pre celú rodinu.

Povolenie alebo zablokovanie konkrétnych webových lokalít

Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Zoznamy webového filtrovania.

 2. Zadajte konkrétnu webovú adresu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť alebo Blokovať.

  Na tejto stránke môžete zadať viacero webových adries naraz. Rovnaké povolenia k webovej lokalite môžete použiť aj pre viacero členov rodiny.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Povolenie alebo blokovanie sťahovania súborov

Môžete tiež obmedziť obsah, ktorý môžu deti stiahnuť z internetu. Zabránite tak prípadnému stiahnutiu vírusu alebo iného nežiaduceho softvéru. Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Webové filtrovanie.

 2. Uistite sa, že je zapnuté webové filtrovanie. V časti Preberanie súborov začiarknite políčko Blokovať preberanie súborov, čím dieťaťu znemožníte sťahovanie aplikácií, hier a ďalších súborov z webu. Zrušením začiarknutia tohto políčka sťahovanie dieťaťu opäť povolíte.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie obmedzení pre hry a aplikácie z predajne Windows Obchod

Nastavenie obmedzení pre hry a aplikácie, ktoré dieťa môže používať, je podobné ako v prípade webových obmedzení: pre všetky hry a aplikácie z predajne Windows Obchod, ktoré dieťa môže zobraziť a stiahnuť, môžete nastaviť úroveň hodnotenia podľa veku či obsahu. Môžete tiež povoliť či blokovať konkrétne aplikácie a hry.

Použitie úrovní hodnotenia hier a aplikácií predajne Windows Obchod

Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia hier.

 2. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia hier, a potom pomocou jazdca vyberte úroveň hodnotenia. Môžete použiť aj iný systém hodnotenia hier.

  Obmedzenie sťahovania z predajne Windows Obchod je založené na obmedzeniach hier dieťaťa v službe Bezpečnosť rodiny.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Stránka úrovní hodnotenia na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny
  Dominik môže používať aplikácie a hry vhodné pre deti od 10 rokov.

Povolenie alebo blokovanie konkrétnych hier

Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia hier a potom v dolnej časti stránky ťuknite alebo kliknite na položku Zablokovať alebo povoliť určité hry. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia aplikácií a hier.

 2. Vyberte možnosti pre konkrétne hry a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie obmedzení ďalších aplikácií

Môžete tiež rozhodnúť, či dieťaťu umožníte používať aplikácie a softvér, ktorý nebol stiahnutý z predajne Windows Obchod. Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia aplikácií.

 2. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia aplikácií, a potom rozbaľte alebo zbaľte priečinky aplikácií a začiarknite políčka všetkých aplikácií, ktoré chcete zablokovať.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Správa žiadostí detí

Nastavenia aktivít v rodinných počítačoch sa môžu v priebehu času vyvíjať. Vaše dieťa si napríklad môže chcieť stiahnuť a zahrať novú hru, o ktorej všetci hovoria, podniknúť internetový prieskum pre školský projekt alebo potrebovať viac času pri počítači, aby zvládlo všetky domáce úlohy. Pomocou služby Bezpečnosť rodiny vám deti môžu e-mailom odoslať žiadosti o povolenie používať nové aplikácie, hry alebo webové lokality. Tieto žiadosti môžete spravovať jednotlivo alebo ich môžete spravovať všetky na jednom mieste na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny. Postupujte takto:

 1. Na ľavej table ťuknite alebo kliknite na položku Žiadosti.

  Nedávne žiadosti o povolenie sú usporiadané podľa kategórie.

 2. Vedľa každej žiadosti môžete ťuknúť alebo kliknúť na rozbaľovací zoznam Odpoveď a vybrať akciu.

  Poznámka

  • Príslušnú webovú lokalitu, hru alebo aplikáciu môžete povoliť všetkým deťom alebo len vybranému dieťaťu. Rovnako môžete určitý obsah zablokovať pre jedno dieťa alebo pre všetkých. Webové lokality, hry a aplikácie sa v súlade s tým pridajú do zoznamu povolených alebo zablokovaných položiek.

Ďalšie funkcie systému

Prehľadávajte, kupujte a sťahujte aplikácie z predajne Windows Obchod.

Maximalizujte svoje herné zážitky v systéme Windows a prekročte hranice predstavivosti.

Spravujte nastavenie služby Bezpečnosť rodiny online pre všetkých členov rodiny.

Chráňte svoj počítač pred vírusmi, malvérom a ďalšími hrozbami.